Cenové praktiky

Report
CENOVÉ PRAKTIKY
Detail stanovené ceny
 Balíčky a „antibalíčky“
 Vyrovnávací ceny
 Slevy - prodávají obchodníci se ztrátou?


Zdroj: Petr Kinský a kol.: Finanční gramotnost, obsah a příklady z praxe škol. Praha.
Národní ústav odborného vzdělání, 2008
CENOVÉ PRAKTIKY
DETAIL STANOVENÉ CENY




Cena je stanovena takovým způsobem, aby vypadala
výhodná
Například končí číslicí 9 (nebo lichou číslicí)
Kupující vnímá tuto cenu podle první části čísla
(například 89,90,- Kč vypadá stále lépe než 90,- Kč)
Nejedná se o žádnou novinku, tuto strategii zastávali
obchodníci už dříve. Známým obchodníkem, který
toto používal byl i Tomáš Baťa
CENOVÉ PRAKTIKY
BALÍČKY A „ANTIBALÍČKY“





Některé výrobky se prodávají v balíčcích. Celý balíček stojí méně, než
součet jednotlivých výrobků v balíčku
Nemusí to však platit vždy, navíc balíček může vedle lákavé součásti
obsahovat i nepotřebné a neprodejné výrobky
Na principu balíčků jsou stanoveny i tarify mobilních telefonů. Když si
předplatím určité minuty volání, pak jsou levnější
U finančních produktů (účet u banky) mohou balíčky obsahovat
službu, kterou nevyužívám (např. obsluha běžného účtu telefonem)
Platím tak za něco, nepotřebuji
Opačným případem může být účet v restauraci. Objednáme si
například vepřové ražniči a myslíme si, že cena uvedena na jídelním
lístku nám také bude účtována. Ale na účtu je zvlášť vepřové ražniči,
zvlášť opečené brambory a zvlášť okurkový salát. Cena za takový
oběd je pak mnohem vyšší
CENOVÉ PRAKTIKY
VYROVNÁVACÍ CENY
Používají se v supermarketech, kde mají široký
sortiment zboží
 Princip je takový, že některé druhy mají nízké ceny,
což se vyrovnává vyššími cenami jiných výrobků
(například levné maso a drahé mléčné výrobky)
 Cílem je, aby zákazník byl nalákán na nízké ceny a
nakoupil i zboží s vyššími cenami
 Jiná možnost je u prodeje výrobků, ke kterým je
nutno dokupovat spotřební materiál (například
levná tiskárna a zisk se generuje z prodeje náplní
do ní)

CENOVÉ PRAKTIKY
SLEVY - PRODÁVAJÍ OBCHODNÍCI SE
ZTRÁTOU?
Zpravidla ne, protože mají stanovenou cenovou
politiku s delším výhledem
 Například stanoví cenu pro sezonu (např.
vánoční období) mnohem vyšší a počítají s
pozdějšími výprodeji
 Zároveň při výprodejích se prodá velké množství
zboží a tím se vyrovná nižší zisk z jednoho kusu

CENOVÉ PRAKTIKY
OBRANA ZÁKAZNÍKA







Velcí obchodníci disponují odborníky včetně právníků k
obhájení svého způsobu prodeje
Zákazník vstupuje do vztahu s prodejcem zpravidla
nepoučen a v případě problému často rezignuje a neumí
hájit svá práva
Aby tento strav nebyl tak dramaticky nevyvážený, je státem
stanoven orgán, který má ochraňovat kupující
Jedná se o Českou obchodní inspekci (ČOI)
Zákazník, pokud se cítí prodávajícím poškozen, může tuto
instituci žádat o řešení
Podněty je možné podávat i prostřednictvím elektronického
formuláře na webu: www.coi.cz/cs/
Cenové praktiky (www)

similar documents