Vedlejší věta příslovečná způsobová

Report
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
Druhy vedlejších
vět
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0266
Číslo materiálu
VY_22_INOVACE_VaP_CJ_3L_17
Autor
Mgr. Petra Vališová
Tematický celek
Určování druhů vedlejších vět
Ročník
3.
Datum tvorby
6. 1. 2013
Anotace
Prezentace je zaměřena na shrnutí vědomostí o vedlejších větách.
Předmět: Český jazyk a literatura
Metodický pokyn
Žáci využijí výkladu k osvojení a zopakování vědomostí o vedlejších
větách.


Vedlejší věta může vyjadřovat jakýkoli člen
své řídící věty.
Podle toho, který člen je vedlejší větou
vyjádřen, je rozdělujeme na:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
VV podmětné
VV přísudkové
VV předmětné
VV přívlastkové
VV doplňkové
VV příslovečné (místní, časová, způsobová, měrová,
příčinná, účelová, podmínková, přípustková)


Vyjadřuje podmět věty řídící.
Spojovací výrazy:
◦ vztažná zájmena kdo, co,
◦ spojky aby, abys, že ...

Otázky pro rozpoznání:
◦ 1. pádová otázka- Kdo? Co?

Příklad:
◦
◦
◦
◦
Kdo přijde poslední, nedostane najíst.
Je jasné, že by to neudělal.
Kdo přišel, byl srdečně přivítán.
Komu se to nelíbí, ať se lépe zařídí.


Vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se
sponou.
Spojovací výrazy:
◦ jak, jako

Otázky pro rozpoznání:
◦ Jak? Jako co?

Příklad:
◦
◦
◦
◦
Dcera byla, jako když neslyší.
Honza byl, jako když se utrhne od boudy.
On není ten, kdo by člověku pomohl.
On je, jako když nemá všech pět pohromadě.


Vyjadřuje předmět věty řídící.
Spojovací výrazy:
◦ že, aby, jak, kdo, co

Otázky pro rozpoznání:
◦ Pádové otázky, kromě 1. pádu. Koho, co? Jakou věc?

Příklad:
◦
◦
◦
◦
Přivítali by každého, kdo přišel.
Myslím si, že určitě přijde.
Viděl jsem, že nemá dobrou náladu.
Rozhodl jsem se, že koupíme nové auto.


Vyjadřuje přívlastek podstatného jména ve
větě řídící.
Spojovací výrazy:
◦ co, čí, jaký, jenž, kdo, který, kde, kudy, kam, kdy,
odkud, aby, zda, že

Otázky pro rozpoznání:
◦ Jaký? Který? Čí?

Příklad:
◦ To je ten muž, o kterém jsem tak často mluvil.
◦ Koupil jsem mu dárek, který si vždycky přál.
◦ Mám ráda knihy, které mají šťastný konec.


Vyjadřuje doplněk věty řídící.
Spojovací výrazy:
◦ jak

Pomůcka pro rozpoznání:
◦ Vedlejší věta doplňková závisí na dvou členech věty
hlavní.

Příklad:
◦ Díval jsem se na tatínka, jak seká dřevo.
◦ Slyšel někoho, jak se plíží po zahradě.
◦ Viděl jsem orla, jak loví zajíce.


Vyjadřuje příslovečné určení místa věty řídící.
Spojovací výrazy:
◦ kam, kde, kudy, odkud

Otázky pro rozpoznání:
◦ Kam? Kde? Kudy? Odkud?

Příklad:
◦ Kam přišel, tam ho měli rádi.
◦ Zavedl mě tam, kde se to všechno odehrálo.
◦ Vždycky si přál vrátit se tam, kde prožil dětství.


Vyjadřuje příslovečné určení času věty řídící.
Spojovací výrazy:
◦ až, dokud, dříve než, jakmile, když, sotvaže, než,
zatímco

Otázky pro rozpoznání:
◦ Dokdy? Odkdy? Kdy?

Příklad:
◦ Vrátil se, až když jsem ho požádal.
◦ Až budeš doma,uvidíš.
◦ Když začalo pršet, vytáhli jsme deštníky.


Vyjadřuje příslovečné určení způsobu věty
řídící.
Spojovací výrazy:
◦ aby, jak, čím - tím, jako, jak - tak, pokud, více než, tak - že

Otázky pro rozpoznání:
◦ Jak? Jakým způsobem?

Příklad:
◦ Tvářil se, jako kdyby neměl všech pět pohromadě.
◦ Vypadá, jako kdyby neuměl do pěti napočítat.


Vyjadřuje příslovečné určení míry věty řídící.
Spojovací výrazy:
◦ až, co, že

Otázky pro rozpoznání:
◦ Jak moc? Jak hodně? Jak málo? Do jaké míry?

Příklad:
◦ Vezmi si tolik, kolik uneseš.
◦ Byl tak hladový, že snědl i tvrdý chleba.
◦ Zaléval ho tak důkladně, až nakonec vykvetl.


Vyjadřuje příslovečné určení příčiny věty
řídící.
Spojovací výrazy:
◦ poněvadž, protože, že

Otázky pro rozpoznání:
◦ Proč? Z jaké příčiny? Z jakého důvodu?

Příklad:
◦ Nepřišel jsem, protože jsem nemohl.
◦ Poněvadž měl autobus zpoždění, přišli jsme pozdě.
◦ Byli jsme šťastni, že jsme to zvládli.


Vyjadřuje příslovečné určení účelu věty řídící.
Spojovací výrazy:
◦ aby, abych, ať

Otázky pro rozpoznání:
◦ Proč? Za jakým účelem?

Příklad:
◦ Vždycky jsem byl vzorný student, abych měl
vyznamenání.
◦ Podali jsme si ruce, abychom se opět usmířili.
◦ Šli jsme domů, abychom to všechno stihli.


Vyjadřuje podmínku, při které má nastat děj
věty řídící.
Spojovací výrazy:
◦ jestliže, když, kdyby, -li

Otázky pro rozpoznání:
◦ Za jaké podmínky?

Příklad:
◦ Budete-li dodržovat dopravní předpisy, nedostanete
pokutu.
◦ Jestliže bude svítit slunce, půjdeme se koupat.
◦ Kdyby zítra nepršelo, mohli bychom jet na výlet.


Význam věty vedlejší je v rozporu s
významem věty řídící.
Spojovací výrazy:
◦ ač, ačkoli, i když, i kdyby, přestože, třebaže, třebas

Otázky pro rozpoznání:
◦ Navzdory čemu? I přes co? I v kterém případě?

Příklad:
◦ Přestože nám to rodiče zakázali, šli jsme večer do
kina.
◦ Jeli jsme tam autem, třebaže nikdo z nás nemá
řidičský průkaz.

Na internetových stránkách
http://pravopisne.cz/2012/01/pravidlaprehled-vedlejsich-vet/ si zopakujte vše o
určování druhů vedlejších vět.

Pravopisně.cz (on.line). [cit. 6. 1. 2012]. Dostupné
na: http://pravopisne.cz/2012/01/pravidlaprehled-vedlejsich-vet/

similar documents