„Jak wybrać szkołę po gimnazjum?” – prezentacja dla

Report
PREZENTACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
KWIECIEŃ 2013
Jak trafnie wybrać szkołę
ponadgimnazjalną?
Po ukończeniu gimnazjum
i napisaniu testów końcowych,
uczniów czeka jeszcze jeden ważny
sprawdzian – wybór szkoły
ponadgimnazjalnej.
Kiedy zbliża się czas
podejmowania tej decyzji,
warto się zastanowić, jak to zrobić,
aby wybór był trafny,
a przede wszystkim samodzielny,
bo trzeba mieć świadomość, że
może on wytyczać dalszą drogę
do kariery.
Którą szkołę wybrać?
Wybór ten bywa
często bardzo
trudny. Żeby ułatwić
sobie decyzję, trzeba
wziąć pod uwagę
pewne aspekty…
KROK 1: Postaw sobie dwa pytania
Najważniejsze pytania, jakie powinieneś(-aś) sobie
postawić, zanim dokonasz wyboru to:
Kim chciałbyś(-abyś) być w życiu?
i
Czym chciałbyś(-ałbyś) się zajmować?
Weź pod uwagę:
 Możliwości intelektualne – wiadomo, że w szkole
zawodowej od uczniów wymaga się mniej niż
w technikum i liceum, dlatego trzeba dopasować swoje
możliwości intelektualne do poziomu szkoły;
 Wyniki osiągane w nauce – mogą pomóc określić
Twoje możliwości intelektualne i pracowitość,
aby pod tym kątem myśleć o wyborze szkoły;
 Motywacja do nauki – jeśli brakuje Ci jej, trudno
będzie nastawić się np. na długotrwały proces
kształcenia, który zazwyczaj wiąże się z wyborem
technikum i ogólniaka;
>>>
Weź pod uwagę:
 Zainteresowania
i mocne strony – to one są
najpraktyczniejszym przewodnikiem przy wyborze szkoły;
przecież jeżeli interesuje Cię biologia, nie wybierzesz
technikum kształcącego informatyków;
 Uzdolnienia, predyspozycje – jeśli w wolnej chwili
czeszesz swoje koleżanki, a one są zadowolone
z Twojego dzieła, może warto wybrać już konkretny zawód;
 Dojazd do szkoły – ten czynnik też jest ważny, bo jeżeli
interesująca Cię szkoła jest bardzo daleko, dojazd będzie Ci
zabierał sporo czasu, którego potem może Ci brakować na
przygotowywanie się do zajęć na kolejny dzień albo na
relaks czy rozwijanie swoich zainteresowań, uniemożliwi
Ci również uczestnictwo w pełnym życiu szkoły.
Predyspozycje osobowe
Jeżeli jesteś zorganizowany, systematyczny, bardzo
punktualny i szczegółowy, nie lubisz ludzi
niezdyscyplinowanych, nie powinieneś(-naś)
wybierać zawodów, w których trzeba pracować
z ludźmi to musisz wybrać profesję,
gdzie będziesz sam odpowiedzialny
za swą pracę. Zawody odpowiednie
dla ciebie to: architekt, grafik
komputerowy, informatyk,
montażysta filmowy.
Predyspozycje osobowe
 Jeśli jesteś nieśmiały, boisz się występów przed
dużą publicznością i nie lubisz podejmować
ważnych decyzji, wolisz, aby inni je za ciebie podejmowali, na pewno
nie będziesz dobrze się czuć w roli piosenkarki – piosenkarza, modelki
– modela, tłumacza, szefa firmy, dziennikarza, prezentera
telewizyjnego. Zawody, w których się sprawdzisz to: kucharz,
asystent, informatyk, mechanik itp.
 Jeśli nie bawi cię wymyślanie czegoś nowego, tworzenie
i stawianie sobie wciąż nowych wyzwań, to nie
odnajdziesz się jako: fryzjer, projektant mody,
artysta, scenograf. Musisz wybierać w profesje
bardziej precyzyjne i ukierunkowane
na jedno rozwiązanie. Zawody, dla których jesteś
stworzony to: matematyk, fizyk, informatyk,
historyk, lekarz, farmaceuta, inżynier, sprzedawca.
Predyspozycje osobowe
Masz głowę pełną pomysłów? Wciąż tworzysz coś
nowego? Zawody bardziej twórcze, to coś dla ciebie,
np.:







dekorator wnętrz
plastyk
malarz
poeta
reżyser
scenograf
dziennikarz
KROK 2:
Przeanalizuj jakie są typy szkół
Liceum ogólnokształcące
Nauka trwa 3 lata - uzyskujesz
wykształcenie ogólne z poziomem
średnim, możesz dalej uczyć się w
szkole policealnej, a po zdaniu
egzaminu maturalnego możesz podjąć
studia wyższe.
Każdy ogólniak na miarę swoich możliwości
tworzy specjalistyczne klasy. W takiej klasie
realizuje się rozszerzony program od dwóch
do czterech przedmiotów. Teraz szkoły dość
dowolnie nazywają swoje klasy - i w jednej
klasa humanistyczna będzie miała
rozszerzony polski i historię, w innej klasa
humanistyczna to rozszerzony polski i
wiedza o społeczeństwie
Liceum ogólnokształcące
Od wielu lat liceum jest synonimem prestiżu,
daje wykształcenie ogólne, przygotowuje do matury,
a w dłuższej perspektywie – do studiów.
Ci, którzy stawiają na liceum, mają do wyboru wiele profili:
liczne klasy językowe, matematyczno-fizyczne,
biologiczno-chemiczne, biznesowe… możliwości jest bez
liku.
Szkoły kuszą też zajęciami dodatkowymi w szkołach
wyższych dla uczniów z klas uniwersyteckich i
politechnicznych. W ten sposób młodzież może
wcześniej zaznajomić się ze specyfiką danej uczelni, jej
wykładowców oraz samej nauki na uniwersytecie czy
politechnice oraz przekonać się, czy dany kierunek jest dla
nich faktycznie najlepszym wyborem.
Liceum ogólnokształcące
Liceum nastawione jest na to, by dobrze przygotować
do studiów.
Jest jeszcze jeden argument za ogólniakiem - i to nie mniej
ważny. Jak mówią nasi eksperci pedagodzy, 16-latek, który
kończy gimnazjum, na ogół nie ma jeszcze
sprecyzowanych ostatecznie zainteresowań, nie wie,
co chce w życiu robić. Ogólniak daje wykształcenie
ogólne i pozwala tę decyzję odłożyć.
Zdaje się maturę i można wybierać w szerokiej ofercie
studiów. To oczywiście jest też możliwe po szkołach
kształcących prozawodowo, ale te jednak część czasu na
naukę muszą przeznaczyć na przekazywanie wiedzy
zawodowej.
Ogólniaki górą
Licea ogólnokształcące najlepiej
„przygotowują” na studia, dlatego
osoby ambitne powinny wybierać
licea ogólnokształcące!
Technikum
W technikum nauka trwa 4 lata – uczeń zdobywa
wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe
w wybranym zawodzie potwierdzone dyplomem.
Możesz podjąć pracę w wyuczonym zawodzie
lub również kontynuować naukę w szkole
policealnej, a po zdaniu egzaminu maturalnego
na studiach wyższych.
Technikum
Łączy w sobie zalety zawodówki i liceum – kończąc tę
szkołę, uczniowie mają w ręku konkretny zawód,
poparty praktyką zawodową, a także maturę, która
otwiera drzwi do dalszej nauki w szkołach wyższych.
Technikum wybierają osoby, które chcą mieć
zawód już po szkole średniej, lecz nie chcą sobie
zamykać możliwości studiowania.
Takie rozwiązanie jest też bardzo korzystne dla
uczniów, którzy są zdecydowani na zdobywanie
wykształcenia w konkretnym kierunku na wszystkich
etapach edukacji po ukończeniu gimnazjum.
Zasadnicza szkoła zawodowa
Nauka trwa 2 lata - zdobywasz ogólną wiedzę
oraz praktykę zawodową. Naukę zawodu w
praktyce można odbywać podczas warsztatów
szkolnych
Nauka przedmiotów ogólnokształcących w
technikach i zasadniczych szkołach zawodowych tak jak w liceach - będzie powiązana z nauką w
gimnazjach: treści tam rozpoczęte będą
kontynuowane w klasach pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych. Dlatego absolwent
zasadniczej szkoły zawodowej, który będzie
chciał uzupełnić kwalifikacje i wiedzę, by zostać
technikiem, będzie uczył się od razu od II klasy
technikum.
Gimnazjalisto!
Jeśli jesteś bardzo rozczarowany(-ana)
szkołą, możesz ją zmienić w trakcie
nauki.
Ale wiedz, że to nie takie proste.
Pół biedy, jeśli próbujesz przejść z jednego liceum do
innego, do klasy z tym samym rozszerzonym
przedmiotem. Gorzej, jeśli w szkole, do której chcesz
się przenieść, są inaczej sprofilowane klasy.
Wtedy trzeba zdawać tzw. egzaminy klasyfikacyjne.
Jeszcze trudniej przejść z technikum do liceum.
To rzadkość, zbyt duże są bowiem różnice w
programach nauczania. Ale nie jest to wykluczone
(wtedy także czekają Cię egzaminy klasyfikacyjne).
KROK 3:
Poradź się rodziców, kolegów, nauczycieli,
pedagoga szkolnego.
Możesz zgłosić się do doradcy zawodowego
na bezpłatne konsultacje.
Rodzinna decyzja
Drogi Rodzicu, nie powinieneś wybierać szkoły
za dziecko. Przeciwnie - absolwent gimnazjum ma
prawo współdecydować o szkole, do której chce
chodzić. Zwłaszcza że do szkoły ponadgimnazjalnej
trzeba się dostać (nie ma gwarancji przyjęcia do niej).
Decyzja o tym, o jaką szkołę będziemy "walczyć",
musi być decyzją rodzinną, a nie rodziców.
Ale uwaga! Nie można popadać ze skrajności
w skrajność, 16-latek nie powinien zostawać z tą
decyzją sam ze sobą.
Musimy go wesprzeć i pytać, wskazywać najlepsze
dla dziecka rozwiązania i radzić.
Wspólna decyzja
Dookoła jest wielu ludzi:





rodzice
koledzy
doradcy zawodowi
psychologowie
autorytety
którzy mogą Ci coś zasugerować, podpowiedzieć, udzielić informacji.
Ale ostateczną decyzję podejmujesz Ty.
Potraktuj to bardzo poważnie, aby w przyszłości odnosić sukcesy i
być w pełni zadowolonym z pracy.
KROK 4: Odwiedź wcześniej
wybraną szkołę
Zdecydowana
większość placówek
organizuje
DNI OTWARTE.
To świetna okazja,
żeby wejść do liceum
czy technikum.
Obowiązkowy wywiad
 Zanim wybierzemy jakąś szkołę, musimy się o niej jak
najwięcej dowiedzieć. Taki "wywiad" to obowiązek.
Kogo pytać? Wszystkich, do których mamy zaufanie,
a którzy o danej szkole coś wiedzą: znajomych, rodzinę,
uczniów tej szkoły, ich rodziców, znajomych nauczycieli
z tej i z innych szkół.
 Przy najtrudniejszych decyzjach rodzice będą dla
absolwenta gimnazjum niezastąpieni.
 Przykład: w gimnazjum uczono angielskiego i
francuskiego, a w liceum mają uczyć angielskiego i
niemieckiego. Co robić? Rozpocząć w wieku 16 lat naukę
nowego języka? Szukać innej szkoły z francuskim? A może
rodzice dojdą do wniosku, że będzie ich stać na prywatne
lekcje francuskiego po szkole i dziecko nie musi się
martwić, że straci kontakt z językiem?
Wybór szkoły maturalnej musi być wspólną decyzją
rodziców i gimnazjalisty.
Co warto sprawdzić w szkole?
Pytaj o pracownię komputerową, jej wyposażenie
i dostępność po zajęciach, dostęp do Internetu,
przejrzyj też stronę internetową szkoły, jeśli ją posiada.
www.lo-sikorski.pl
Sprawdź wyposażenie sal lekcyjnych
Zwiedź bibliotekę, czytelnię, centrum
multimedialne szkoły
Upewnij się czy szkoła realizuje
wymianę międzynarodową
Pytaj o salę gimnastyczną –
jej wyposażenie
Zapytaj o sukcesy szkoły
Co warto sprawdzić w szkole?
Zapytaj, czy rodzice
i uczniowie mają wpływ
na szkołę i w jakim
zakresie - samorząd
szkolny, gazetka szkolna,
radiowęzeł, itd.
Co jeszcze jest ważne?
 czy szkoła ma system stypendialny,
 jakie ma warunki lokalowe,
 tzw. „klimat szkoły” - czy jest sztywna, czy "luzacka", czy





trzeba chodzić w mundurkach,
warunki nauki języków obcych - jak wyposażone są
pracownie,
jak wygląda rekrutacja (każda szkoła określa warunki
przyjęć co najmniej na 3 miesiące przed końcem roku
szkolnego),
ilu uczniów jest w klasie
ile czasu moje dziecko poświęci na dojazdy do szkoły
jak zorganizowane są zajęcia pozalekcyjne
>>>
Co poza lekcjami?
Należy też zwrócić uwagę na to, jaką ofertę
pozalekcyjną ma szkoła.
Pożytecznie spędzony w tym wieku czas po lekcjach
jest bardzo ważny. To ostatni dzwonek, żeby
dowiedzieć się więcej o silnych stronach ucznia, jego
zainteresowaniach i predyspozycjach.
Wybierając szkołę poza miejscem zamieszkania i
dojeżdżając do niej, praktycznie nie masz możliwości
uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.
Z drugiej strony pamiętajmy, że w szkole
najważniejsza jest nauka. Ilość tzw. bonusów nie
może ważyć przy wyborze szkoły więcej niż jakość i
sposób pracy jej nauczycieli.
Co poza lekcjami?
Sprawdź, czy w szkole działają organizacje
charytatywne, Twoje zaangażowanie się w ich
działalność będzie dobrze procentowało tak
dla Ciebie, jak i osób, którym będziesz pomagać.
Losy absolwentów
Pytaj o losy absolwentów,
po to idziesz do wybranej
szkoły, aby i Twoje losy
się dobrze ułożyły!
Jaką szkołę wybrać, by potem tego nie żałować, by jak
najlepiej "ustawić się" przed dalszą nauką lub jak
najszybszym zdobyciem zawodu?
Różne szkoły średnie nęcą Cię różnymi atutami
(dodatkowe zajęcia, pracownie, osiągnięcia).
Jak w tym gąszczu informacji znaleźć tę najlepszą dla
siebie szkołę?
Wybieraj przede wszystkim LO, gdyż w ten
sposób unikniesz "ścisłej specjalizacji", która
nie sprawdza się na elastycznym wolnym rynku
(który to mamy w naszym kraju).
Ponadto szkoły zawodowe przeważnie "ciągną
w dół", a ogólnokształcące "w górę"
(tak co do wiedzy, jak i umiejętności oraz
kultury bycia) - tak wynika z egzaminów
maturalnych i badań przeprowadzonych przez
OECD.
Wybieraj starannie szkołę ponadginazjalną,
gdyż w ten sposób właściwie inwestujesz
w swoją przyszłość (jej wybór w dużej mierze
zdecyduje potem o wyborze studiów, karierze
zawodowej, a nawet... kręgach towarzyskich inne osoby spotkasz w zawodówce, a inne na
studiach, z którymi potem będziesz mógł
utrzymywać kontakty).
Wybierając szkołę myśl jednak również o swoim
możliwościach (czyli tym co umiesz i potrafisz
w wyniku włożonego trudu w dotychczasową
naukę).
W swych wyborach radź się rodziców, kolegów,
nauczycieli, pedagoga szkolnego.
Najlepiej oczywiście wiedzieć, co się chce w życiu
robić, i pod tym kątem wybierać rodzaj szkoły i
rodzaj klasy. Mając jednak 16 lat trudno to samemu
rozeznać, dlatego warto się radzić innych, bardziej
doświadczonych osób.
UWAGA!
W żadnym razie nie kieruj się tym, że Twój
najlepszy kolega (koleżanka) idzie do danej szkoły.
On wybrał według swoich potrzeb, a więc i Ty patrz
na swoje potrzeby.
Jeśli masz wybór między szkołami
o podobnych poziomach - wybierz tę,
która leży bliżej Twojego domu
(zaoszczędzisz w ten sposób sporo czasu
na dojazdach, a także będziesz mniej
narażony na różne patologie społeczne,
na które - niestety - jesteś w młodym
wieku podatny).
Bonusy (zajęcia dodatkowe) nie są
najważniejsze!
Najważniejszy jest wybór właściwej szkoły!
Z drugiej strony pomyśl - ile to kółek
zainteresowań może znieść Twoja głowa, jeśli
i tak masz ją już "pełną roboty".
Dziękujemy za uwagę!
Opracowała: M.Grudniewska
05.04.2013 r.

similar documents