Interdyscyplinarność,

Report
Interdyscyplinarność,
czyli przekraczanie
granic
Projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
realizowany w Gimnazjum w Mircu
kwiecień – czerwiec 2016
W projekcie brało udział
25 uczniów i uczennic
z klasy Ia
Autorkami projektu są:
Renata Iwoła
Anna Gralec
Iwona Gralec
Cele inicjatywy:
1
• Ukierunkowanie młodzieży na
dostrzeganie interdyscyplinarności w
procesie uczenia się.
2
• Zwrócenie uwagi na powiązania teorii i
praktyki, związek wiedzy z jej
praktycznym zastosowaniem.
3
• * Pobudzenie do twórczego działania i
świadomego wyboru przez uczniów dalszej
drogi kształcenia.
Działania
Edukacyjny wyjazd do Kielc
Energetyczny Ogród
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Energetyczny Ogród
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Zajęcia dodatkowe
Na dodatkowych zajęciach w szkole uczniowie klasy
Ia ze swoją wychowawczynią p. Anią Gralec:
rozwijali twórcze myślenie tworząc m.in. „kulę dla
wytrwałych”;
przy pomocy metod praktycznego działania poznawali
powstawanie brył obrotowych, wskazywali osie symetrii;
wykonywali pomoce naukowe;
tworzyli modele brył;
zapoznali się z parkietażami platońskimi
tworzyli mozaiki z wielokątów
Ze środków przewidzianych w budżecie projektu zostały
zakupione zestawy dla uczniów oraz materiały do
przygotowania pomocy naukowych
Warsztaty i zwiedzanie
Muzeum Przyrody i Techniki
w Starachowicach
Warsztaty „Od dymarki do wielkiego pieca”
 Zwiedzanie wystaw: Wielki piec, Górnictwo
rud żelaza, Technika samochodowa,
Paleontologia, Archeopark
Warsztaty i zwiedzanie
interaktywnych wystaw
w Centrum Nauki
Leonardo da Vinci
w Chęcinach
Udział w warsztatach
„Poznajemy zawartość apteczki”
Zwiedzanie interaktywnych wystaw
KONIEC
Dziękujemy za uwagę

similar documents