prezentacja

Report
Na dobre i na
złe…
Więzi łączące klasę 6 a
Klasa szkolna,
grupa uczniów
dobierana w oparciu
o określone kryteria,
najczęściej uczniów
określonego wieku,
posiadających podobne
przygotowanie,
reprezentujących
ten sam poziom
zaawansowania
w karierze szkolnej.
DOBRY KOLEGA
W ciągu tygodnia w szkole
spędzamy bardzo dużo czasu często mówi się o tym, że szkoła to
drugi dom. Dlatego ważne jest,
abyśmy dbali o naszą szkolną
rodzinę -czyli o klasę i o relacje
w niej panujące.
Aby zostać dobrym kolegą musisz:
Pomagać w odrabianiu lekcji;
Przynosić zadania domowe, gdy
kolegi nie było w szkole;
Być życzliwym względem innych;
Nie namawiać kolegów do złego;
Wspierać na duchu w niemiłych
sytuacjach
Rozmawiać na tematy, które
interesują również twojego kolegę,
a nie tylko ciebie;
Pomagać w podejmowaniu
trudnych decyzji.
Czym jest przyjaźń? To jedna
dusza mieszkająca w dwóch
ciałach.
Arystoteles
Wielu z moich przyjaciół stało
się moimi wrogami, wielu
nieprzyjaciół zaprzyjaźniło się
ze mną, ale obojętni pozostali
mi wierni.
Stanisław Jerzy Lec
W szkole zawiązują się przyjaźni
i koleżeństwa wśród uczniów,
którzy uczęszczają do danej
placówki. Aby rozpoznać
i odróżnić przyjaźń od
koleżeństwa, trzeba wiedzieć
co znaczą te pojęcia.
Przyjaźń to najwspanialszy,
najbardziej kosztowny dar.
Cechy prawdziwego przyjaciela:
- szczerość
- wyrozumiałość
- dyskrecja
- dobry słuchacz
- oddanie
Niekiedy przyjaźnie szkolne
trwają do końca życia.
Koleżeństwo jest istotną sprawą
w życiu każdego młodego
człowieka. Daje poczucie
bezpieczeństwa i akceptacji.
Dlatego też poruszanie
tematyki uczuć jest bardzo
ważne i ma znaczący wpływ
na kształtowanie się innych
pozytywnych uczuć
w przyszłości dziecka.
Kolegów mamy wielu, lecz
przyjaciół już mniej
Nie żałuj czasu na przyjaźń
- to droga do szczęścia.
Nie żałuj czasu na marzenia
- to pojazd unoszący Cię do
gwiazd.
Nie żałuj czasu na to,
by kochać i być kochanym
- to przywilej bogów.
Nie żałuj czasu
na rozglądanie się dookoła
- dzień jest zbyt krótki na to,
aby myśleć tylko o sobie.
Nie żałuj czasu na śmiech
- to muzyka duszy.
6 dobrych rad na
przyjaciela
1. Wyciągnij pierwszy
rękę!
2. Bądź sobą!
3. Szczerość nie do bólu!
4. Wysłuchaj i doradź,
kiedy trzeba!
5. Ustalaj reguły Waszej
przyjaźni!
6. Wzajemność
podstawą przyjaźni!
Jak mówi Edward Everett Hale :
" Zdobycie
prawdziwego
przyjaciela to
najlepszy dowód
osobistego sukcesu
w życiu".
Co to znaczy szanować
kogoś? To ujrzeć i przyjąć
jego godność, to odkryć
jego wartość jako osoby.
Przyjąć człowieka takim,
jakim jest, ze
zrozumieniem dla jego
wad i zalet. Szanować,
to również umieć
odczytać potrzeby
i pragnienia drugiego
człowieka i nie niszczyć
ich.
Co to znaczy lubić
kogoś?
Lubić kogoś, to chcieć
spędzać z nim czas,
mieć radość z dzielenia
jego radości i smutków,
porażek i zwycięstw.
Lubić kogoś, to poczuć
ciepło w sercu na
wspomnienie spotkania,
usłyszanej opowieści.
A co znaczy kochać? W
odpowiedzi na to pytanie
napisano opasłe tomy książek.
Ale kto jest kochany, ten wie,
że nie ma niczego ponad
miłość. W miłość wpisane jest
i lubienie i szacunek,
przebaczenie i poświęcenie,
zachwyt i pokój serca. W
miłość wpisane jest każde
oddanie siebie, poświęcenie,
zatracenie się w tym, kogo się
kocha. W miłości jest radość ,
ekstaza szczęścia, ale też ból
i cierpienie, troski, obawy,
tęsknoty. Miłość wypowiadana
jest wiernością, cierpliwością,
łagodnością, zaufaniem,
pokorą, odwagą, męstwem,
heroicznością...
Starość we
wszystko wierzy.
Wiek średni we
wszystko wątpi.
Młodość wszystko wie.
Oscar Wilde
Nigdy nie
przestawaj się
uśmiechać,
nawet jeśli jesteś
smutny, ponieważ
nigdy nie wiesz,
kto może się
zakochać w
twoim uśmiechu.
Gabriel García
Márquez
Uśmiechnęła się
do mnie - o serce
ratunku!
Bowiem cóż to
jest uśmiech?
To pół
pocałunku!
Kornel Makuszyński
A jacy jesteśmy my?
Mamy już 12 lat, chcemy
aby rodzice, nauczyciele
traktowali nas dobrze,
ale jak my traktujemy
siebie? Czy umiemy
przeprosić? Przyznać się
do błędu? Czy zazdrość
może zepsuć naszą
przyjaźń ? A może warto
okazać koledze, że jest
ważny, że może na nas
liczyć, że te spędzone
razem lata zostaną
w naszym sercu…
Kto jak
kto, ale
moja
klasa jest
najlepsza
<33

similar documents