Snímek 1

Report
Příjemce
Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.05/02.0010
Název projektu
Digitalizace výuky
Číslo prioritní osy
1/1.1
Předmět
Téma
Ročník
Autor
Tělesná výchova
Pohyb
šestý
Mgr. Lucie Dušková
POHYB
- se za měřením na rozvoj úpolových
dovedností
Co je potřeba promyslet / zajistit :
• Dostatečný prostor a bezpečný povrch
• Případné pomůcky (velmi nenáročné)
• Naprostá disciplinovanost žáků a jejich sociální vyspělost
( zejména u některých her)
• Složení (chlapci / dívky) a počet žáků ( nejlépe je-li sudý)
• Využití pro konkrétní délku vyučovací jednotky (45min,
90min.)
• Zajistit vhodné oblečení (spíš staré a volné) a doplňky (bez
řetízků, náramků, náušnic, sponek do vlasů apod.)
Rušná část
• Kopací honička / Hýžďovaná
Pomůcky : žádné ( vymezený prostor – podle
vyspělosti, počtu ; u hýžďované je lepší menší
prostor )
Průběh hry : klasická honička s tím, že je baba
předávána dolní končetinou/ hýžděmi či bokem
Kritická místa : upozornit na citlivá místa (genitálie,
holeň) a přiměřenost, se kterou babu žáci
předávají (zejména u kopací honičky). Lépe hrát
systémem „oplatky se nepečou“
Rozcvičení
• Dbát na kvalitní a intenzivní rozcvičení a
protažení všech částí těla ( může být
propojeno s atletickou abecedou, hodovou či
skokovou průpravou)
• Před hlavní částí poučit žáky, že jakékoliv
kousání, kopání, škrábání, tahání, dloubání,
lechtání apod. je přísně zakázáno !!!
Hlavní část I.
(pokud s úpoly začínáte nebo je-li vyučovací
jednotka 45min.)
• Úpolové hry ve dvojicích : (není nutné vyčerpat všechny
nabízené hry)
1) Špičkový souboj
Organizace a průběh hry : žáci se ve dvojicích (nebo i trojicích)
rozptýlí po tělocvičně. Na povel se snaží protihráči
stoupnout na špičku nohy, svoji úspěšnost si sčítají. Učitel
buď stanoví časový limit (cca 30sec.) nebo počet kol mezi
danou dvojicí (např.3, aby byl jasný vítěz). Hru je možné
několikrát opakovat.
Kritická místa : přiměřenost a délka sešlápnutí chodidla, žáci si
nesmí soupeře přidržovat rukama, žáci před sebou nesmí
utíkat
Úpolové hry ve dvojicích-pokračování
2) Chyť soupeře kolem pasu (a zvedni)
Organizace a průběh hry je stejný jako u
špičkového souboje
Kritická místa : zvedání soupeře není povinné
(záleží na váze a síle soupeřů), pozor na
upadnutí obou soupeřů→soupeř je ve
vzduchu držen pouze zlomek času a v žádném
případě už se nesnaží vytrhnout na zem, je
povolené používat ruce k přidržení soupeře
Úpolové hry ve dvojicích-pokračování
3) Tleskaná (na zklidnění organismu)
Organizace a průběh hry : žáci se ve dvojicích
rozptýlí po tělocvičně-stojí čelem proti sobě ve
stoji spojném. Oba dva dají ruce do výše ramen
(NE OČÍ → nebezpečí úrazu) a tlesknutím (nikoliv
přetlačením) do dlaní se snaží soupeře vychýlit z
jeho osy (tzn. aby použil úkrok či krok na
vyrovnání stability). Jeden ze soupeřů se takticky
nemusí snažit tlesknout nebo může dlaněmi i
uhnout, ale musí udržet výchozí postoj. Hru je
možné opakovat, soupeře vystřídat.
Úpolové hry ve dvojicích-pokračování
4) Kotníkový souboj
Organizace a průběh hry : žáci se ve dvojicích
rozptýlí po tělocvičně. Oba se hlubokým ohnutým
předklonem chytí za své kotníky (nikoliv za
kalhoty). Narážením boky či zadními částmi těl do
soupeře se snaží protihráče vyvést ze stability tak,
aby se rukou či rukama pustil kotníků
Kritická místa : upozornit na přiměřenou sílu nárazu,
zakázat útočení hlavou, připomenout včasné
puštění kotníků a vyrovnání stability (vyhnout se
pádům)
Úpolové hry ve dvojicích-pokračování
5) Přetahovaná soupeře
Organizace a průběh hry : žáci se ve dvojicích postaví
proti sobě tak, aby mezi nimi byla půlící čára (pokud
není tělocvična nalajnovaná, je možné použít švihadlo
nebo lano, ale hrozí smeknutí nebo špatný došlap). Žáci
se chytnou křížem za předloktí a na zvukový signál se
snaží soupeře přetáhnout na svoji stranu. Druhou
rukou si nesmí nikterak pomáhat.
Hru lze ztížit poskakováním pouze na jedné noze
Kritická místa : upozornit na moment pouštění soupeře v
případě prohry nebo při vyrovnaném stavu → hrozí
nepříjemný pád
Úpolové hry ve dvojicích-pokračování
6) Zádová přetlačovaná
Organizace a průběh hry : žáci utvoří dvě řady. Každá řada
se propojí za lokty a postaví se k řadě soupeřů zády tak,
aby mezi nimi byla půlící čára. Na povel se celá řada
snaží tlakem do zad zatlačit celou řadu soupeře za
metu/vzdálenost, která musí být dopředu určena.
Můžeme/nemusíme určit časový limit, do kterého řada
musí přetlačení soupeře zvládnout.
Kritická místa : jsou-li proti sobě výrazně slabší a výrazně
silnější žáci, řada se začne vlnit a hrozí hromadný pád
Úpolové hry ve dvojicích-pokračování
7) Plácni soupeře přes zadnici
Organizace a průběh hry : žáci se ve dvojicích
rozptýlí po tělocvičně-stojí čelem proti sobě.
Cílem je soupeře plácnout dlaní přes hýždě.
Soupeře si nesmíme druhou rukou přidržovat.
Úpolové hry ve dvojicích-pokračování
8. Udrž soupeře / přetoč soupeře na záda
Pomůcky : každá dvojice musí mít nejlépe 1 žíněnku
POKUD BY VZNIKNUL JAKÝKOLIV PROBLÉM ČI SE JEDEN Z ŽÁKŮ OCITL V TÍSNI
(nedostatek kyslíku), OKAMŽITÝM SIGNÁLEM PRO PŘERUŠENÍ BOJE JE OPAKOVANÉ
ZAPLÁCÁNÍ NA SOUPEŘE. TEN OKAMŽITĚ SPOLUŽÁKA POUŠTÍ !!!!
Organizace a průběh hry : žáci si vytvoří váhově podobné dvojice (nejlépe CH-CH, D-D)
Udrž soupeře : žáci se domluví, kdo bude držet a kdo utíkat. Výchozí pozice pro
jednoho žáka je leh na zádech, druhý jej zalehá hrudníkem na hrudník a jeho cílem
je udržet soupeře v této pozici po dobu 20-30 sec., druhý se snaží „utéct“. Nejprve
necháme prostřídat dvojici a pak dvojice mezi sebou
Kritická místa : pokud povolíme používání rukou, pozor na sahání do obličeje, štípání,
lechtání….
Přetoč soupeře na záda : opačná situace – jeden z žáků si lehá na břicho, druhý se ho
snaží přetočit za záda. Zde je používání rukou nutné.
Hlavní část II.
• Kolektivní úpolové hry
1) Bujda –
Organizace a průběh hry :
žáci si vytvoří libovolně družstva (nejlépe alespoň tři družstva po
pěti žácích, družstva ale nemusí mít stejný počet hráčů), ve kterých
hrají pouze mezi sebou. V takto vytvořených družstvech se postaví
do hvězdice, každé družstvo má hráče vyrovnané v zástupu. Jakmile
učitel určí družstvo, které je na řadě- začne poslední hráč dávat
signál o své připravenosti hráčovi před sebou (nejčastěji plácnutí do
zad či ramene). Až tento signál dojde k prvnímu, ten promyslí jakým
směrem bude obíhat hvězdici zbylých žáků (kteří nesoutěží).
(Takticky může naznačovat pohyby na druhou stranu než se potom
vydá). Po vyběhnutí prvního se za ním vydává celá skupina. Cílem
každého z hráčů je vybojovat lepší postavení v řadě než měl (drobné
strkání nebo přidržení je povoleno). Po oběhnutí jednoho kola se
vrací na pozici a rovnají se opět za sebe. Na řadě je jiný tým.
Kolektivní úpolové hry - pokračování
2) Podtrhávaná
Poznámka : je vhodná pro rušnou část, ale vyžaduje speciální –
nejlépe měkčí povrch (tatami, gymnastické koberce,
event.umělá tráva)
Průběh a organizace hry : vytyčíme prostor jako při klasické
honičce (lépe o trochu menší). Určíme dva „vlky“, kteří se
pohybují po čtyřech (nebo po kolenou) a strhávají pobíhající
protihráče k sobě dolů. Pokud se chytaný žák dotkne koleny
či hýžděmi podložky, zůstává na zemi a stává se vlkem.
Vítězí dvojice, která zůstane v postoji
Kritická místa : zejména při strhávání, pozor na hromadné
pády nebo nepřiměřené vytrhávání stojícího hráče. Na úvod
raději žákům zakázat nadskakování před „vlkem“.
Kolektivní úpolové hry - pokračování
3)Kruh proti jednomu (vhodné i jako seznamovací hra –
naučení jmen spolužáků)
Organizace a průběh hry : /nejlépe při velkém počtu cvičenců/
Žáci si vytvoří kruh-ideálně o počtu šesti žáků, přičemž
jednoho rovnou vyloučí. Tento žák si prohlédne postavení
kruhu a postaví se k němu zády, zhruba metr a půl od
nejbližšího protihráče. Nahlas vykřikne jméno žáka, kterého
potom musí chytit. Kruh svého hráče brání natáčením,
smršťováním apod. Vyloučený žák se snaží dosáhnout svého
cíle obíháním nebo natáhnutí přes kruh (ruce ale nesmí
záměrně prorážet). Pokud tohoto cíle nedosáhne, hra
začíná znovu. Pokud ano, žáci si vymění pozice.
Kritická místa : žáci si dobu útočení určují sami. Zakázat
pronikání do kruhu přes nohy – podlézáním.
Hlavní část III.
• Ragbíčko– viz.pravidla v kapitole Sportovní hry
• Strkací fotbal
(vhodné zejména pro děvčata, která nejsou tolik technicky zdatná v práci s míčem a nemají tolik potřebu kontrolovat
soulad s pravidly klasického fotbalu)
Místo : venkovní hřiště, tělocvična ( pro začátek lepší, lze hrát i o stěny),
tatami
Vybavení : fotbalový míč ( nejlépe starý a spíše vypuštěný), brány umístěné
dva až tři metry od koncové čáry (stěny), rozlišovací dresy
Organizace a průběh hry : klasický fotbal, kde je ovšem dovoleno soupeře
odstavit tělem i za použití rukou a kde. Pravidla lze různě obměňovat –
hrát o stěny (tzn.prakticky bez přerušení), bez brankáře (gól přes půl
neplatí), s brankářem ( nesmí hrát rukama), (ne)pískat ofsajd ; dodržovat
např.hru rukou ( penalta) a rozehru z poloviny po obdržení branky)
Kritická místa : volba hřiště a počtu hráčů, u mnohých žáků je hra nohama
nebezpečná – připomenout, že kopeme do míče ; pozor na taktiku „kde je
míč, jsou všichni“
Hlavní část III.
• Hututu
Místo : tělocvična, louka, fotbalové hřiště – důležité je vyznačení přibližně
volejbalového hřiště / hřiště na vybíjenou ( nejlépe s místem okolo)
Organizace a průběh hry : dva týmy ( pokud není sudý počet hráčů, má jedno mužstvo
život navíc) si zaberou každý svoji polovinu hřiště. Družstva vysílají střídavě na
území soupeře jednoho hráče, který se snaží dotekem vyřadit co nejvíce
protihráčů. Jeho pohyb na polovině soupeře je limitován délkou nádechu a
„tutáním“, jakmile překročí půlící čáru. Tento hráč je vyřazen ze hry, přeruší-li své
„tutání“ nádechem, nestihne-li se vrátit včas na svoji polovinu nebo je-li soupeřem
zachycen a držen do té doby, dokud nepřestane „tutat“. Pokud se mu ovšem podaří
dotknout jakoukoliv částí těla své poloviny hřiště (aniž by přestal „tutat“), končí hru
všichni, kterých se stačil dotknout. Při soubojích nesmí nikdo z hráčů opustit
vymezené území celým tělem, jinak je vyřazen také. Vyhrává družstvo, kterému se
podaří vyřadit všechny hráče soupeře.
Varianty : hru můžeme libovolně obměňovat – hrát na čas, body, začleňovat vyřazené
hráče na stranu soupeře
NEJLÉPE JE OVŠEM ZKUSIT PÁR CVIČNÝCH KOL, UJASNIT PRAVIDLA A POTÉ HRÁT „NA
ČISTO“
Závěr
Protažení, počítání šrámů (drobné oděrky,
škrábance a spáleniny o podlahu jsou v
normálu ; roztržená trika či kraťasy jsou
nadstandard)

similar documents