Kazimierz Ickiewicz - Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Report
„Jak być dobrym nauczycielem?"
Kazimierz Ickiewicz
Otrzymał tytuł Honorowego PROFESORA OŚWIATY w roku 2011
nauczyciel Collegium Marianum Liceum Katolickiego
im. Jana Pawła II w Pelplinie
oraz w Zespole Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego
i Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka" w Tczewie.
Konferencja Pomorskiego Kuratora Oświaty – Gdańsk, 14 listopada 2011 roku
„Postawa nauczyciela w aspekcie odpowiedzialności prawnej"
Na to jakimi jesteśmy nauczycielami
mają wpływ:
1.
2.
3.
4.
Predyspozycje osobowościowe
Cechy i umiejętności nabyte
Praca nad swoim rozwojem
Wzory do naśladowania
Konferencja Pomorskiego Kuratora Oświaty – Gdańsk, 14 listopada 2011 roku
„Postawa nauczyciela w aspekcie odpowiedzialności prawnej"
Nauczyciel wyzwalający - w atmosferze pogody, ładu i życzliwości stopniowo
zdobywa sobie autorytet o wielkiej sile wewnętrznej.
Nie ulega wątpliwości, że taki nauczyciel jest niekwestionowanym autorytetem
dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Autorytet ten wynika z następujących cech osobowych:
kontaktowości, serdecznego i życzliwego stosunku do otoczenia,
optymizmu pedagogicznego, zainteresowania problemami dziecka,
umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy pedagogiczno psychologicznej w oddziaływaniach na dzieci;
zrównoważenia, cierpliwości, taktu pedagogicznego;
rzetelności wiedzy, umiejętności metodycznych i instrumentalnych,
umożliwiających wszechstronne wychowanie uczniów;
właściwej postawy społeczno - moralnej, zaangażowania w pracy;
zainteresowań ogólnokulturowych i artystycznych.
Autorytet nauczyciela Jolanta Wyderka, Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku
Konferencja Pomorskiego Kuratora Oświaty – Gdańsk, 14 listopada 2011 roku
„Postawa nauczyciela w aspekcie odpowiedzialności prawnej"
DOBRY CZŁOWIEK, który zna potrzeby
ucznia, umie Go słuchać, jest otwarty i staje
się partnerem, przewodnikiem po dorosłym
życiu, wrażliwy na piękno i duchowość
AUTORYTET MORALNY, prawy człowiek,
gdzie Prawda i Miłość stoją na czele jego
świata wartości – jest zwierciadłem myśli,
czynu i postawy jakie sam głosi jako
nauczyciel i wychowawca, sprawiedliwy
DOBRY
NAUCZYCIEL TO:
WYCHOWAWCA NA CAŁE
ŻYCIE, jest nim w szkole i poza
nią, partner rodziny ucznia;
zawsze gotowy do pomocy;
troskliwy i zainteresowany losem
swoich uczniów, każdego dziecka
DOBRY PRZYJACIEL
MISTRZ ZAWODU NAUCZYCIELA, fachowiec w swojej dziedzinie i pasjonat,
umie zarazić wiedzą i rozbudzić zainteresowanie; inspiruje do własnych
poszukiwań, sprawiedliwy i wymagający
SPOŁECZNIK, zna swoje środowisko i chce mu służyć swoją wiedzą,
doświadczeniem i pasją, dba o dobry klimat społeczny wokół szkoły i wychowania,
uczestniczy w życiu organizacji i stowarzyszeń, których cele są bliskie dziecku i jego
rodzinie, realizuje się jako pasjonat, patriota
Konferencja Pomorskiego Kuratora Oświaty – Gdańsk, 14 listopada 2011 roku
„Postawa nauczyciela w aspekcie odpowiedzialności prawnej"
CZEGO OD NAS OCZEKUJĄ UCZNIOWIE I ABSOLWENCI,
środowisko lokalne
Gdyby ktoś mnie zapytał o wzór osobowy nauczyciela wskazałbym Pana Panie
Kazimierzu - jest Pan Dobrym Człowiekiem otwartym na potrzeby
innych, nauczycielem z pasją i społecznikiem, który kocha swoją
ojczyzną i Kociewie. Erudyta i naukowiec, który śledzi historię
naszego regionu, aby znaleźć tam dla młodych ludzi przesłanie,
dobre wzorce aby na nich budować świat wartości skonstruowany
na wartościach chrześcijańskich i uniwersalnych - Prawda, Miłość,
Wolność i Dobro Drugiego Człowieka nie są Panu obce, zamyka je Pan
w swoim życiu i w sercu. Dziękuję za ten dar.
Konferencja Pomorskiego Kuratora Oświaty – Gdańsk, 14 listopada 2011 roku
„Postawa nauczyciela w aspekcie odpowiedzialności prawnej"
CZEGO OD NAS OCZEKUJĄ UCZNIOWIE I ABSOLWENCI,
środowisko lokalne
Zawsze miło wspominamy zajęcia z Panem w trakcie nauki oraz każde okazyjne
spotkanie po zakończeniu edukacji. Wspaniały człowiek, rewelacyjny
pedagog i dobry polityk, który zawsze potrafił rozsupłać "węzły
gordyjskie" które zaplatało nam życie! Jeszcze raz gratuluję!
Bezsprzecznie skromny, miły ,uczciwy, mądry i z dużą wiedzą.
Wspaniały człowiek uczył mnie w kolejówce w pierwszym roku, gdy
przyszedł do niej pracować. Był nauczycielem mojego syna i mojej córki
dlatego cieszę się, że Pana praca i poświęcenie dla młodzieży zostało
docenione na wysokich szczeblach. Profesorze dziękuję, szkoda tylko ,że
bliska Panu sercu osoba nie może cieszyć się wspólnie z Panem. Serdeczne
życzenia z okazji Dnia Edukacji, dużo zdrowia, dużo radosnych chwil ,
spełnienia marzeń dla Profesora życzy była uczennica z synem i córką.
Konferencja Pomorskiego Kuratora Oświaty – Gdańsk, 14 listopada 2011 roku
„Postawa nauczyciela w aspekcie odpowiedzialności prawnej"
Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość,
piękno, na inne wartości duchowe.
Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego,
dlatego szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych
wartości i ceni tych ludzi,
którzy ich nauczają i według nich żyją.
Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina
z wdzięcznością takiego człowieka: kapłana, nauczyciela,
profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy
świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm,
czy nawet nadać cały kierunek życiu?
Bł. JAN PAWEŁ II
Włocławek, 6 czerwca 1991
Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów
Konferencja Pomorskiego Kuratora Oświaty – Gdańsk, 14 listopada 2011 roku
„Postawa nauczyciela w aspekcie odpowiedzialności prawnej"
„Proszę was, wychowawcy, którzy jesteście
powołani, aby wpajać młodemu pokoleniu
autentyczne wartości życia. Uczcie dzieci
i młodzież tolerancji, zrozumienia i szacunku
dla każdego człowieka.
Wychowujcie młode pokolenie w klimacie
prawdziwego pokoju.
To jest ich prawem.
To jest waszym obowiązkiem."
Bł. Jan Paweł II
Konferencja Pomorskiego Kuratora Oświaty – Gdańsk, 14 listopada 2011 roku
„Postawa nauczyciela w aspekcie odpowiedzialności prawnej"
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to,co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Bł.Jan Paweł II
Konferencja Pomorskiego Kuratora Oświaty – Gdańsk, 14 listopada 2011 roku
„Postawa nauczyciela w aspekcie odpowiedzialności prawnej"

similar documents