Powtórzenie wiadomości z działu „Bóg kocha ludzi

Report
Powtórzenie wiadomości z
działu „Bóg kocha ludzi”
[Klasa V SP]
13 października 2013
1. Bogaty młodzieniec szukał Jezusa aby
zapytać go:
A.
B.
C.
D.
O to, czy uzdrowi jego matkę.
O to, co ma robić aby osiągnąć życie
wieczne .
O to, czy Jezus naprawdę jest Mesjaszem.
O to, czy może zostać jego apostołem.
1. Bogaty młodzieniec szukał Jezusa aby
zapytać go:
A.
B.
C.
D.
O to, czy uzdrowi jego matkę.
O to, co ma robić aby osiągnąć życie
wieczne .
O to, czy Jezus naprawdę jest Mesjaszem.
O to, czy może zostać jego apostołem.
2. Jezus odpowiedział Bogatemu młodzieńcowi,
że aby osiągnąć życie wieczne należy:
A.
B.
C.
D.
Zachowywać przykazania.
Rozdać ubogim wszystko co posiada.
Zostać apostołem.
Umrzeć śmiercią męczeńską.
2. Jezus odpowiedział Bogatemu młodzieńcowi,
że aby osiągnąć życie wieczne należy:
A.
B.
C.
D.
Zachowywać przykazania.
Rozdać ubogim wszystko co posiada.
Zostać apostołem.
Umrzeć śmiercią męczeńską.
3. Pismo św. opisuje stworzenie świata w ciągu:
A.
B.
C.
D.
Roku.
Miesiąca.
Tygodnia.
Godziny.
3. Pismo św. opisuje stworzenie świata w ciągu:
A.
B.
C.
D.
Roku.
Miesiąca.
Tygodnia.
Godziny.
4. Pismo św. mówi, że świat stworzony przez
Pana Boga był:
A.
B.
C.
D.
Dobry.
Zły.
Niebezpieczny.
Tajemniczy.
4. Pismo św. mówi, że świat stworzony przez
Pana Boga był:
A.
B.
C.
D.
Dobry.
Zły.
Niebezpieczny.
Tajemniczy.
5. Pismo św. że po stworzeniu świata Pan Bóg:
A.
B.
C.
D.
Zajął się stwarzaniem wszechświata.
Nadał nazwy zwierzętom i roślinom.
Podarował ludziom Pismo św.
Odpoczął.
5. Pismo św. że po stworzeniu świata Pan Bóg:
A.
B.
C.
D.
Zajął się stwarzaniem wszechświata.
Nadał nazwy zwierzętom i roślinom.
Podarował ludziom Pismo św.
Odpoczął.
6. Św. Franciszek, patron obrońców przyrody
pochodził z:
A.
B.
C.
D.
Lublina.
Anglii.
Asyżu.
Ankony.
6. Św. Franciszek, patron obrońców przyrody
pochodził z:
A.
B.
C.
D.
Lublina.
Anglii.
Asyżu.
Ankony.
7. Św. Franciszek z Asyżu, kiedy nie chcieli
słuchać go ludzie:
A.
B.
C.
D.
Upił się.
Wygłosił kazanie do ptaków.
Poszedł na skargę do biskupa.
Ożenił się.
7. Św. Franciszek z Asyżu, kiedy nie chcieli
słuchać go ludzie:
A.
B.
C.
D.
Upił się.
Wygłosił kazanie do ptaków.
Poszedł na skargę do biskupa.
Ożenił się.
8. Pan Bóg stworzył człowieka:
A.
B.
C.
D.
Na wzór aniołów.
Według zamówionych planów.
Na wzór małpy.
Na swój obraz i podobieństwo.
8. Pan Bóg stworzył człowieka:
A.
B.
C.
D.
Na wzór aniołów.
Według zamówionych planów.
Na wzór małpy.
Na swój obraz i podobieństwo.
9. Aniołowie to:
A.
B.
C.
D.
Dusze czekające na to, kiedy otrzymają
ciało.
Duchy zmarłych.
Istoty duchowe mające rozum i wolną
wolę, ale nie mające ciała.
Starożytni bogowie czczeni w Grecji i
Rzymie.
9. Aniołowie to:
A.
B.
C.
D.
Dusze czekające na to, kiedy otrzymają
ciało.
Duchy zmarłych.
Istoty duchowe mające rozum i wolną
wolę, ale nie mające ciała.
Starożytni bogowie czczeni w Grecji i
Rzymie.
10. Archanioł, który zwiastował Maryi, że
zostanie Matką Bożą, to:
A.
B.
C.
D.
Michał.
Rafał.
Daniel.
Gabriel.
10. Archanioł, który zwiastował Maryi, że
zostanie Matką Bożą, to:
A.
B.
C.
D.
Michał.
Rafał.
Daniel.
Gabriel.
11. Archanioł, który toczy walkę z szatanem, to:
A.
B.
C.
D.
Michał.
Rafał.
Daniel.
Gabriel.
11. Archanioł, który toczy walkę z szatanem, to:
A.
B.
C.
D.
Michał.
Rafał.
Daniel.
Gabriel.
12. Archanioł, który Prowadzi niewidomego
Tobiasza na spotkanie z Sarą:
A.
B.
C.
D.
Michał.
Rafał.
Daniel.
Gabriel.
12. Archanioł, który Prowadzi niewidomego
Tobiasza na spotkanie z Sarą:
A.
B.
C.
D.
Michał.
Rafał.
Daniel.
Gabriel.
13. Które z poniższych imion nie jest Biblijnym
imieniem Archanioła?:
A.
B.
C.
D.
Michał.
Rafał.
Daniel.
Gabriel.
13. Które z poniższych imion nie jest Biblijnym
imieniem Archanioła?:
A.
B.
C.
D.
Michał.
Rafał.
Daniel.
Gabriel.
14. Który z wymienionych „zestawów” cech, jest
pełnym zestawieniem siedmiu grzechów głównych?:
A.
B.
C.
D.
pycha, chciwość, życzliwość, gniew,
nieczystość, łakomstwo, lenistwo
pycha, chciwość, zazdrość, gniew,
nieczystość, łakomstwo, pracowitość
pycha, chciwość, zazdrość, gniew,
nieczystość, łakomstwo, lenistwo
pycha, chciwość, zazdrość, gniew,
nieczystość, łagodność, lenistwo
14. Który z wymienionych „zestawów” cech, jest
pełnym zestawieniem siedmiu grzechów głównych?:
A.
B.
C.
D.
pycha, chciwość, życzliwość, gniew,
nieczystość, łakomstwo, lenistwo
pycha, chciwość, zazdrość, gniew,
nieczystość, łakomstwo, pracowitość
pycha, chciwość, zazdrość, gniew,
nieczystość, łakomstwo, lenistwo
pycha, chciwość, zazdrość, gniew,
nieczystość, łagodność, lenistwo
15. Kim byli Kain i Abel?:
A.
B.
C.
D.
Braćmi.
Wspólnikami w interesach.
Kuzynami.
Kolegami.
15. Kim byli Kain i Abel?:
A.
B.
C.
D.
Braćmi.
Wspólnikami w interesach.
Kuzynami.
Kolegami.
16. Kto zabił Abla?:
A.
B.
C.
D.
Adam, jego ojciec.
Ewa, jego matka.
Kain, jego brat.
Pożarł go lew.
16. Kto zabił Abla?:
A.
B.
C.
D.
Adam, jego ojciec.
Ewa, jego matka.
Kain, jego brat.
Pożarł go lew.
17. Kain zabił Abla ponieważ:
A.
B.
C.
D.
Abel ukradł mu kozę.
Rodzice bardziej lubili Abla.
Był zazdrosny, że ofiary Abla są miłe Bogu,
a jego nie.
Pokłócili się o dziewczynę.
17. Kain zabił Abla ponieważ:
A.
B.
C.
D.
Abel ukradł mu kozę.
Rodzice bardziej lubili Abla.
Był zazdrosny, że ofiary Abla są miłe Bogu,
a jego nie.
Pokłócili się o dziewczynę.
18. Zadośćuczynienie to:
A.
B.
C.
D.
Inaczej rachunek sumienia.
Jedna z dyscyplin sportowych
Nazwa jednej z partii politycznych.
Wynagrodzenie za popełnione grzechy
poprzez naprawienie krzywd.
18. Zadośćuczynienie to:
A.
B.
C.
D.
Inaczej rachunek sumienia.
Jedna z dyscyplin sportowych
Nazwa jednej z partii politycznych.
Wynagrodzenie za popełnione grzechy
poprzez naprawienie krzywd.
19. Aby uratować się przed potopem, Bóg polecił
zbudować Arkę:
A.
B.
C.
D.
Mojżeszowi.
Abrahamowi.
Noemu.
Izaakowi.
19. Aby uratować się przed potopem, Bóg polecił
zbudować Arkę:
A.
B.
C.
D.
Mojżeszowi.
Abrahamowi.
Noemu.
Izaakowi.
20. Wieża, która miała ludziom dać niebo bez
Boga to:
A.
B.
C.
D.
Babel.
Ararat.
Liban.
Izrael.
20. Wieża, która miała ludziom dać niebo bez
Boga to:
A.
B.
C.
D.
Babel.
Ararat.
Liban.
Izrael.
21. Protoewangelia to:
A.
B.
C.
D.
Ewangelia wg św. Łukasza.
Ewangelia wg św. Jana.
Pierwsza dobra nowina po grzechu Adama
i Ewy
Ewangelia wg św. Mateusza.
21. Protoewangelia to:
A.
B.
C.
D.
Ewangelia wg św. Łukasza.
Ewangelia wg św. Jana.
Pierwsza dobra nowina po grzechu Adama
i Ewy.
Ewangelia wg św. Mateusza.
22. Sakramenty Święte to:
A.
B.
C.
D.
Niewidzialne znaki niewidzialnej łaski
Bożej.
Widzialne znaki widzialnej łaski Bożej.
Niewidzialne znaki widzialnej łaski Bożej.
Widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej.
22. Sakramenty Święte to:
A.
B.
C.
D.
Niewidzialne znaki niewidzialnej łaski
Bożej.
Widzialne znaki widzialnej łaski Bożej.
Niewidzialne znaki widzialnej łaski Bożej.
Widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej.
23. Sakramentów Świętych jest:
A.
B.
C.
D.
10.
5.
7.
3.
23. Sakramentów Świętych jest:
A.
B.
C.
D.
10.
5.
7.
3.
24. Sakramenty które wprowadzają nas w życie
Kościoła to:
A.
B.
C.
D.
chrzest, bierzmowanie i Eucharystia
pokuta i pojednanie oraz namaszczenie
chorych
kapłaństwo i małżeństwo
kapłaństwo, małżeństwo i pokuta
24. Sakramenty które wprowadzają nas w życie
Kościoła to:
A.
B.
C.
D.
chrzest, bierzmowanie i Eucharystia
pokuta i pojednanie oraz namaszczenie
chorych
kapłaństwo i małżeństwo
kapłaństwo, małżeństwo i pokuta
25. Sakramenty które niosą pomoc naszej
chorej duszy to:
A.
B.
C.
D.
chrzest, bierzmowanie i Eucharystia;
pokuta i pojednanie oraz namaszczenie
chorych
kapłaństwo i małżeństwo
kapłaństwo, małżeństwo i pokuta
25. Sakramenty które niosą pomoc naszej
chorej duszy to:
A.
B.
C.
D.
chrzest, bierzmowanie i Eucharystia;
pokuta i pojednanie oraz namaszczenie
chorych
kapłaństwo i małżeństwo
kapłaństwo, małżeństwo i pokuta
26. Sakramenty które przyjmujemy, aby nimi
służyć innym to:
A.
B.
C.
D.
chrzest, bierzmowanie i Eucharystia;
pokuta i pojednanie oraz namaszczenie
chorych
kapłaństwo i małżeństwo
kapłaństwo, małżeństwo i pokuta
26. Sakramenty które przyjmujemy, aby nimi
służyć innym to:
A.
B.
C.
D.
chrzest, bierzmowanie i Eucharystia;
pokuta i pojednanie oraz namaszczenie
chorych
kapłaństwo i małżeństwo
kapłaństwo, małżeństwo i pokuta

similar documents