GfK Supermarktkengetallen November 2013

Report
GFK
SUPERMARKTKENGETALLEN
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
1
Omzetdaling supermarkten november.
Zondag wint aan populariteit. Consumentenvertrouwen herstelt verder maar
niet voor voeding. Voedingsbarometer daalt naar -21.7%.
Supermarktomzet november 2013
In november 2013 is de supermarktomzet voor het eerst dit jaar gedaald nl. met -0.6%
van €3.19 miljard (november 2012) naar €3.17 miljard (november 2013).
De daling wordt veroorzaakt door minder bezoeken aan de supermarkt (-1.4%). De omzet
per bezoek steeg licht (+0.8%) nl. van €21.70 (november 2012) naar €21.78 (november
2013).
De afgelopen maanden is de ontwikkeling van de omzetgroei in de supermarkt
omgeslagen van een forse groei naar een daling.
Omzet groei
Aantal
kassabonnen
Omzet per
kassabon
Maart/April
+ 4.3
+ 2.6
+ 1.7
Mei
+ 3.9
+ 1.3
+ 2.6
Juni
+ 3.9
+ 1.9
+ 2.0
Juli
+ 3.2
+ 0.4
+ 2.8
Augustus
+ 1.5
+ 0.6
+ 0.9
September
+ 1.3
+ 1.0
+ 0.3
Oktober
+0.2
- 0.0
+ 0.2
November
-0.6
-1.4
+0.8
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
2
Consumentenvertrouwen verbetert verder: consument bezuinigt meer op
voeding. Voedingsbarometer daalt van -17.5% naar -21.7%.
Het consumentenvertrouwen verbetert verder in december naar -22 (november -28). Hoewel nog
negatief lijkt er sprake van een toenemend vertrouwen.
Naast het consumentenvertrouwen meet GfK nu maandelijks middels de GfK Voedingsbarometer de
perceptie van het huishoudbudget voor voeding bij de consument middels een drietal vragen.
- Afgelopen jaar meer, minder of evenveel uitgegeven aan dagelijkse boodschappen?
- Indien meer of minder op welke manier?
- Verwacht u de komende 12 maanden meer, minder of evenveel uit te geven aan de dagelijkse
boodschappen?
Ruim 1 op de 3 huishoudens (34.8%) geeft aan het afgelopen jaar minder en ruim 1 op de 8
huishoudens meer aan de dagelijkse boodschappen uit te hebben gegeven. Per saldo een score van
-21.7% in december (november -17.5%).
De huishoudens die meer uitgeven kochten meer producten of werden geconfronteerd met
prijsverhogingen. De huishoudens die minder uitgaven bespaarden vooral door meer aanbiedingen
of huismerken te kopen of vaker naar een goedkopere supermarkt te gaan.
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
3
Sinds oktober herstel in consumentenvertrouwen. Weer
bijna op niveau 2009/2010.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
December
2009: -16
December
2010: -17
-10
December
2013: -22
-15
-20
-25
-30
-35
-40
December
2011: -48
December
2012: -51
Oktober
2013: -46
-45
-50
-55
-60
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
4
GfK Voedingsbarometer December 2013
Meer of minder uitgaven gedaan?
Op welke manier bent u meer gaan uitgeven aan uw dagelijkse
boodschappen?
13.1
Meer
52.0
Ik ben minder aanbiedingen gaan kopen
4
Ik ben meer A-merken gaan kopen en minder huismerken (in het algemeen)
7
Ik ga naar een duurdere supermarkt
7
Ik koop minder vaak voordeelverpakkingen
7
Ik koop duurdere producten binnen één productcategorie
3
Ik koop meer eten en drinken
27
Anders
61
Met name ‘gestegen prijzen’
Evenveel
Op welke manier bent u minder gaan uitgeven aan uw
dagelijkse boodschappen?
34.8
Minder
N= 1.466
%
%
Ik ben meer aanbiedingen gaan kopen
63
Ik ben minder A-merken gaan kopen en meer huismerken (in het algemeen)
42
Ik ga naar een goedkopere supermarkt
52
Ik koop vaker voordeelverpakkingen
32
Ik koop goedkopere producten binnen één productcategorie
35
Ik koop minder eten en drinken
32
Anders
10
Heeft u de afgelopen 12 maanden meer, minder of
evenveel uitgegeven aan de dagelijkse
boodschappen?
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
5
GfK Voedingsbarometer December 2013
Meer of minder verwachte uitgaven?
Actuele score: -21.7 (-17.5)
7.6
Meer
68.9
Evenveel
Verwachte score: -15.9 (-12.8)
Minder
23.5
N= 1.466
Verwacht u de komende 12 maanden meer,
minder of evenveel uit te gaan geven aan de
dagelijkse boodschappen?
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
Score berekend op
basis van antwoorden
‘meer uitgeven’ en
‘minder uitgeven’
6
Zondagomzet
Het zondagaandeel binnen de totaal supermarktomzet blijft stijgen. Van de totale
supermarktomzet wordt nu 2.6% op zondag gerealiseerd. In 5 jaar is de omzet fors
gestegen van €225 miljoen (2008) naar €861 miljoen (voorschrijdend jaar 2013)
Ruim de helft van de huishoudens (56%) doet gemiddeld 6.6x per jaar boodschappen op
zondag.
Vooral jongeren en alleenstaanden maken veel gebruik van de zondagopening terwijl
gepensioneerden er beperkt gebruik van maken. Vooral in de 3 grote steden wordt er
veel op zondag boodschappen gedaan in tegenstelling tot de 3 noordelijke provincies.
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
7
Het zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 55.7%)
steeds vaker (nu 6.6 x) op zondag boodschappen doen. Bijna driekwart
van de zondagomzet op de zondagmiddag.
Zondag binnen supermarkten
2007
2008
2009
2010
2011
2012
MAT Q3
2013
% kopende huishoudens op zondag
omzetaandeel zondag
bezoekfrequentie zondag
besteed bedrag per bezoek (€) op zondag
28.1
0.69
3.43 x
20.47
27.2
0.75
3.78 x
21.92
32.0
0.90
4.03x
21.51
36.3
1.16
4.55x
21.37
40.5
1.49
5.16x
21.85
52.6
2.25
6.18x
21.32
55.7
2.58
6.60x
21.61
2012
MAT Q3
2013
Omzetaandeel (%) zondag naar dagdeel
binnen supermarkten
Totaal supermarkten
Ochtend (voor 12 uur)
Middag (tussen 12 en 18 uur)
Avond (na 18 uur)
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
2007
2008
2009
2010
2011
0.69 = 100%0.75 = 100% 0.90=100% 1.16=100% 1.49=100% 2.25=100% 2.58=100%
24.1
71.6
4.3
20.7
74.3
5.0
16.8
75.3
7.9
14.7
76.2
9.1
14.0
76.5
9.5
18.0
74.2
7.8
18.8
73.8
7.3
8
Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 2.58% in
MAT Q3 2013, oftewel € 860 miljoen. Vrijdag en zaterdag zijn
belangrijkste verkoopdagen.
Omzetaandeel (%) - totaal supermarkten
2007
2008
2009
2010
2011
2012
MAT Q3
2013
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
10.73
11.32
14.25
16.12
24.30
22.60
0.69
11.47
11.52
14.08
15.94
23.63
22.63
0.75
11.74
12.06
14.49
15.53
23.08
22.19
0.90
11.79
11.92
14.30
16.35
22.97
21.50
1.16
11.44
11.76
14.09
15.81
23.84
21.57
1.49
11.56
11.08
13.62
15.55
23.52
22.43
2.25
12.11
10.43
13.60
15.61
23.25
22.42
2.58
Absolute omzet
2007
2008
2009
2010
2011
2012
MAT Q3
2013
Totale supermarktomzet (x miljard)
Zondagomzet (x miljoen)
28.3
195
30.0
225
31.1
280
31.4
364
32.2
480
32.6
740
33.4
861
Omzetgroei jaarbasis
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
+15%
+24%
+30%
+32%
+54%
+16%
9
GfK Life Cycle
Huishoudensverdeling binnen Nederland
Jonge Alleenstaande
Tweeverdieners
- 1 persoons huishouden
- 2 persoons huishouden
- geen kinderen
- geen kinderen
- Jonger dan 40 jaar
- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)
HH met kinderen, beperkt inkomen
Welgestelde HH met kinderen
-  2 personen in huishouden
-  2 personen in huishouden
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen < € 2300,-
- Netto inkomen > € 2300,-
Alleenstaande (40-65 jaar)
Kostwinner (2p)
- 1 persoonshuishouden
- 2 persoons huishouden
- Geen kinderen
- Geen kinderen
- 40 – 65 jaar
- Max. 1 persoon werkt fulltime
Gepensioneerden, beperkt inkomen
Welgestelde gepensioneerden
- 1 of 2 personen in huishouden
- 1 of 2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Netto inkomen < € 1700,-
- Netto inkomen > € 1700,-
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
10
Jongeren en alleenstaanden maken relatief het meest gebruik van de
zondagopening. Aandeel van de zondag is beperkt bij de
gepensioneerden, groeit wel langzaam.
Omzetaandeel (%) zondag binnen
supermarkten
2007
2008
2009
2010
2011
2012
MAT Q3
2013
Totaal supermarkten
0.69
0.75
0.90
1.16
1.49
2.25
2.58
Jonge alleenstaanden (< 40 jaar)
1.85
2.18
2.49
3.03
3.66
5.36
5.80
Tweeverdieners
1.01
1.25
1.74
2.20
2.65
3.39
3.86
Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen
0.54
0.63
0.81
1.08
1.28
2.08
2.40
Huishoudens met kinderen, welgesteld
0.69
0.67
0.77
1.00
1.52
2.25
2.80
Kostwinner (2p)
0.52
0.52
0.60
1.07
1.36
2.09
2.23
Oudere alleenstaanden (40-65 jaar)
0.99
0.92
1.06
1.49
1.87
2.79
3.39
Gepensioneerden, beperkt inkomen
0.37
0.37
0.44
0.48
0.67
1.10
1.17
Gepensioneerden, welgesteld
0.46
0.46
0.55
0.56
0.60
1.02
1.15
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
11
Districten in Nederland
(districtsindeling volgens GfK)
District III: Noord
District I: 3 Grote steden +
agglomeraties
(Den Haag, Amsterdam, Rotterdam)
District II: Rest West
District IV: Oost
District V: Zuid
District I
District II
District III
District IV
District V
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
Grote Steden > Amsterdam, Rotterdam en Den Haag + agglomeraties
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief Grote Steden
Friesland, Groningen en Drenthe
Overijssel, Flevoland en Gelderland
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
12
Groot verschil tussen de districten qua zondag omzetaandeel,
met name tussen de 3 grote steden en het Noorden van het
land. In alle regio’s groeit het zondag aandeel.
Omzetaandeel (%) zondag binnen
supermarkten
2007
2008
2009
2010
2011
2012
MAT Q3
2013
Totaal supermarkten
0.69
0.75
0.90
1.16
1.49
2.25
2.58
District I: 3 Grote steden + agglomeraties
1.66
2.05
2.37
2.78
3.93
4.79
5.23
District II: Rest West
0.53
0.53
0.78
0.94
1.13
2.00
2.35
District III: Noord
0.33
0.16
0.17
0.26
0.33
0.61
0.92
District IV: Oost
0.54
0.58
0.67
0.94
1.13
1.55
1.63
District V: Zuid
0.52
0.58
0.64
0.97
1.18
2.23
2.68
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
13
GfK Kengetallen Supermarktomzet
weekbasis 2012 - 2013
Week
44
Week
45
Week
46
Week
47
Week
48
2012
€638,287
€626,935
€627,144
€644,508
€656,731
2013
€635,096
€625,548
€622,754
€644,302
€646,880
-0.5
-0.2
-0.7
0.0
-1.5
2012
29,139
29,400
29,521
29,605
29,477
2013
29,043
29,497
29,006
28,841
28,776
-0.3
0.3
-1.7
-2.6
-2.4
2012
€21.90
€21.32
€21.24
€21.77
€22.28
2013
€21.87
€21.21
€21.47
€22.34
€22.48
-0.2
-0.5
1.1
2.6
0.9
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2012
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2012
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2012
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet
huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 48)
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
2012
2013
€29,840,103
€30,613,860
Groei
2.6
Omzet per kassabon
2012
2013
€21.67
€22.10
Groei
2.0
14
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
27.2
26.2
26.1
+0.2%
2004
28.3
+3.9%
2005
+4.0%
2006
+6.2%
2007
31.4
31.1
30.0
32.2
32.6
* 31.7
+3.4%
2008
+1.2%
+2.6%
+1.1%
2009
2010
2011
2012
€21.89
€22.10
€22.14
* +5.4%
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.85
€20.36
€19.47
* € 21.91
€20.92
€19.52
+0.2%
2004
€21.88
+4.3%
2005
* 2009 o.b.v. 53 weken
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
+2.7%
2006
+4.4%
2007
+0.2%
2008
+1.0%
2009
+0.2%
2010
-1.2%
2011
2012
* +0.3%
15
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis 2012-2013
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000)
(x 1.000)
2012
2013
Groei tov
2012
Omzet per
kassabon
2012
Omzet per
kassabon
2013
Groei tov
2012
Januari (week 1 t/m 5)
€ 3,008,157
€ 3,128,961
4.0
€ 21.35
€ 22.17
3.8
Februari (week 6 t/m 9)
€ 2,451,224
€ 2,515,098
2.6
€ 21.88
€ 22.20
1.5
Maart (week 10 t/m 13)
€ 2,439,249
€ 2,705,250
10.9
€ 21.56
€ 23.31
8.1
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 7,898,630
€ 8,349,309
5.7
€ 21.58
€ 22.53
4.4
April (week 14 t/m 17)
€ 2,547,711
€ 2,494,719
-2.1
€ 22.34
€ 22.08
-1.2
Mei (week 18 t/m 22)
€ 3,155,379
€ 3,279,898
3.9
€ 22.40
€ 22.97
2.6
Juni (week 23 t/m 26)
€ 2,535,630
€ 2,635,277
3.9
€ 22.02
€ 22.47
2.0
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 8,238,719
€ 8,409,894
2.1
€ 22.26
€ 22.54
1.3
Juli (week 27 t/m 31)
€ 3,078,209
€ 3,175,261
3.2
€ 21.24
€ 21.83
2.8
Augustus (week 32 t/m 35)
€ 2,485,741
€ 2,522,705
1.5
€ 21.02
€ 21.20
0.9
September (week 36 t/m 39)
€ 2,462,877
€ 2,494,008
1.3
€ 21.29
€ 21.34
0.3
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 8,026,827
€ 8,191,974
2.1
€ 21.20
€ 21.49
1.4
Oktober (week 40 t/m 43)
€ 2,482,321
€ 2,488,103
0.2
€ 21.55
€ 21.59
0.2
November (week 44 t/m 48)
€ 3,193,605
€ 3,174,580
-0.6
€ 21.70
€ 21.87
0.8
December (week 49 t/m 52)
€ 2,746,930
€ 24.40
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 8,422,856
€ 22.48
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
16
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per week (totaal assortiment)
2011
2012
2013
850,000
800,000
Bestedingen in euro's (x 1.000)
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Weken in het jaar
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
2.5
5.6
6.5
3.1
2.4
1.7
-0.9
4.4
5.2
3.0
8.1
8.5
23.4
-21.0
17.1
-1.0
2.1
2.7
4.4
17.6
-9.2
6.6
3.6
2.5
6.4
3.2
27
1.8
28
3.1
29
3.4
30
4.4
31
3.1
32
2.1
33
0.1
34
3.0
35
0.8
36
2.0
37
3.3
38
0.9
39
-1.1
40
2.2
41
1.1
42
-1.7
43
-0.7
44
-0.5
45
-0.2
46
-0.7
47
0.0
48
-1.5
49
50
51
52
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
17
GfK Supermarkt kengetallen:
Aantal kassabonnen per week
2011
2012
2013
32,000
Aantal kassabonnen (x 1.000)
30,000
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
weken in het jaar
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
0.0
2.0
-1.2
-2.3
2.3
2.8
-2.8
1.4
3.1
0.7
2.0
2.6
4.4
-14.6
16.1
-1.2
-0.1
2.4
-0.5
6.9
-6.3
5.1
0.6
4.1
1.2
1.6
27
-0.7
28
-0.7
29
0.1
30
1.9
31
1.3
32
0.9
33
-0.5
34
1.3
35
1.3
36
0.4
37
0.3
38
0.2
39
3.1
40
1.6
41
-0.1
42
-0.8
43
-0.5
44
-0.3
45
0.3
46
-1.7
47
-2.6
48
-2.4
49
50
51
52
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
18
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per kassabon
per week
2011
2012
2013
30.00
28.00
bedrag per kassabon
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
weken in het jaar
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
2.5
3.5
7.8
5.5
0.1
-1.1
2.0
3.0
2.1
2.2
6.0
5.8
18.2
-7.5
0.9
0.2
2.2
0.3
4.9
10.0
-3.0
1.4
3.0
-1.5
5.1
1.6
27
2.5
28
3.8
29
3.4
30
2.5
31
1.8
32
1.1
33
0.6
34
1.7
35
-0.5
36
1.7
37
3.0
38
0.7
39
-4.0
40
0.6
41
1.3
42
-0.9
43
-0.2
44
-0.2
45
-0.5
46
1.1
47
2.6
48
0.9
49
50
51
52
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
19
Meer informatie?
vindt u op:
op gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL))
Joop Holla
Retail Insights Director
0162-384278
06-55323114
[email protected]
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013
20

similar documents