Nieuwe wet bescherming maritiem erfgoed

Report
Nieuwe wet bescherming
maritiem erfgoed
Johan Vande Lanotte, minister van de
Noordzee
Oostende, 26 november 2013
In de Noordzee liggen naar schatting honderden
scheepswrakken en ander waardevol maritiem erfgoed
Wrakken = tijdscapsules onder water
Al een aantal jaren zoeken
experten naar een manier
om de waardevolle
wrakken beter te
onderzoeken en waar
mogelijk te beschermen.
Wrakkenwet en verder…
(1) In 2007 werd de eerste
‘wrakkenwet’
gepubliceerd en de
jongste 2 jaar werd
gewerkt aan de concrete
uitvoering.
(2) Het UNESCO-verdrag voor de bescherming van
maritiem erfgoed (i.e. wrakken maar ook ander
erfgoed) werd aangenomen.
=> De federale regering keurde vorige vrijdag een
nieuwe wrakkenwet goed die:
(1) onmiddellijk leidt tot een uitvoerbaar
beschermingsbeleid en
(2) volledig is afgestemd op het UNESCO-verdrag.
Wat bepaalt de wet?
- In de exclusieve economische zone en continentaal
plat: bescherming van cultureel erfgoed van minstens
100 jaar oud.
- In de territoriale zee (12 mijlszone): ook bescherming
van cultureel erfgoed van minder dan 100 jaar oud.
! De nieuwe wrakkenwet gaat hiermee verder dan wat
het UNESCO-verdrag vraagt. Is belangrijk voor erfgoed
van WOII en (nog even) WOI.
- De wet duidt de gouverneur van West-Vlaanderen
aan als “ontvanger”. Deze speelt een cruciale rol.
De gouverneur is als “ontvanger” het meldpunt voor
vondsten.
Daarnaast moet de “ontvanger”:
- de vondsten registreren
- een onderzoeksrapport opstellen voor de
minister van de Noordzee: advies geven of
vondst al dan niet als cultureel erfgoed
moet worden erkend.
! De gouverneur zal voor het advies een beroep kunnen
doen op het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed.
Er komt hiervoor een samenwerkingsovereenkomst
tussen de gouverneur van West-Vlaanderen en het
Vlaams Gewest.
Let wel: Het is de Minister van de Noordzee die
uiteindelijk de beslissing neemt over de erkenning
als cultureel erfgoed onder water, en hoe dit
moet worden bewaard.
- Eenmaal erkend, moet de ontvanger dit
bekend maken op een website en melden aan
Unesco.
- Bij een erkenning wordt de staat automatisch
eigenaar van het erfgoed, maar hij kan het – mits
betaling van de kosten – teruggeven aan de
oorspronkelijke eigenaar of aan een museum
toekennen.
 Door
samenwerking tussen federale verheid,
Vlaamse overheid en gouverneur van WestVlaanderen zorgen we eindelijk voor de juiste
bescherming
Eén doel: bescherming van het cultureel erfgoed in zee
–
Zorg dragen voor het behoud van deze ‘tijdscapsules’
onder water

similar documents