Gevolgen voor werkgelegenheid

Report
Samen werken aan inzetbaarheid
en mobiliteit
1
Grote veranderingen
•
Jeugdzorg heeft te maken met grote
veranderingen:
• Transitie
• Gemeenten worden verantwoordelijk voor jeugdzorg i.p.v. de
provincies;
• Gemeenten gaan jeugdzorg inkopen; dit kan bij de huidige
jeugdzorgorganisaties maar dit hoeft niet.
• Inhoudelijke vernieuwing (transformatie):
•
•
•
•
1 gezin, 1 plan
Versterking eigen kracht
Van zorgen voor naar zorgen dat
Samenwerking tussen hulpverleners in de wijk, buurtteams
2
Gevolgen voor werkgelegenheid
• Algemeen: In 2017: 5.100-8.700 banen minder in
jeugdzorg (vergeleken met 2012)
3
Gevolgen voor werkgelegenheid
• Het werk gaat ook verschuiven:
 Van residentieel naar ambulant
 Van organisaties naar wijk- en regioteams
 Van bestaande organisaties naar andere, soms zelfs nieuwe
organisaties
 Van bestaande specialistische functies naar nieuwe, meer
generalistische, functies
Bron: FCB op basis van Arbeidsmarkteffectrapportage Transitie Jeugdzorg, Panteia, 31-1-2013 en UWV
sectorbeschrijving Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang, 5-9-2013
4
Gevolgen voor werkgelegenheid
• Verwachte gevolgen voor werkgelegenheid in onze
organisatie………
Hier zelf informeren over de gevolgen in de eigen
organisatie. Je kunt er ook voor kiezen om met je team
in gesprek te gaan over de vraag wat de teamleden
denken dat het voor de eigen organisatie gaat
betekenen.
5
Gevolgen voor werkgelegenheid
•
Dus:
•
•
Banen verdwijnen en
Banen veranderen
•
Wat betekent dat voor jou?
6
Wat kun jij doen?
• Hier vraag stellen aan team: Wat doe jij?
Discussie;
7
Wat kun jij doen?
1. Bepaal wat je wilt en wat je kunt
1. Ontwikkel jezelf en profileer jezelf
1. Pak je Kans!
8
Bepaal wat je wilt en wat je kunt.
Hoe doe ik dat?
1. Ga in gesprek:
• Met collega’s, een mentor of met je
leidinggevende.
•
•
•
•
•
Wat voor werk wil ik doen over 3-5 jaar?
Waar krijg ik energie van?
Wat kan ik goed? Wat is mijn kracht?
Wat zou ik nog kunnen verbeteren.
Vul evt. voor het gesprek een test in om vast
wat richting te krijgen
9
Bepaal wat je wilt en wat je kunt.
Hoe doe ik dat?
2. Houd jezelf op de hoogte:
• Op internet is volop informatie over de transitie
te vinden maar ook over mogelijke trainingen
of scholingen
• Er zijn verschillende linkedingroepen waarin je
mee kunt doen aan discussies over de actuele
ontwikkelingen
Op de site www.doemeeindenieuwejeugdzorg kun je
testen en links naar relevante websites vinden.
10
Bepaal wat je wilt en wat je kunt.
Hoe doe ik dat?
Ondersteuning vanuit de organisatie:
Hier kun je informatie geven over de
eventuele beschikbare ondersteuning binnen je
eigen organisatie. Bv. loopbaangesprekken met HR
of met leidinggevenden. Vindplaatsen van
informatie over de eigen organisatie (intranet,
nieuwsbrieven, bijeenkomsten)
11
Ontwikkel jezelf en profileer jezelf
hoe doe ik dat?
Denk aan:
• Het volgen van scholing of trainingen
• Nieuwe dingen doen binnen je werk bv. deelnemen
aan een nieuwe samenwerkingsvorm, begeleiden van
een nieuwe collega, deelnemen aan een project, of
wordt OR-lid.
• Informeer jezelf over nieuwe ontwikkelingen binnen
je vakgebied door het lezen van vakbladen, boeken of
het bezoeken van congressen.
• Werk aan een goed netwerk; Welke mensen werken
er allemaal in jouw omgeving? Wat doen zij? Ga met
hen kennismaken, vertel wie jij bent en wat jij kunt.
12
Ontwikkel jezelf en profileer jezelf
Ondersteuning vanuit de organisatie:
Hier kun je eventueel informatie invoegen
over de ontwikkelmogelijkheden binnen je eigen
organisatie. Welke trainingen zijn er, voor wie,
waar kun je je opgeven maar ook welke andere
ontwikkelmogelijkheden zijn er zoals deelname in
pilots, proeftuinen, klankbordgroepen enz.
13
Pak je kans!
Doet zich een nieuwe kans voor; binnen of buiten je
organisatie: Pak deze dan.
Vindplaatsen van banen buiten jouw organisatie:
- Via je netwerk; collega’s, contacten bij andere
organisaties, vrienden, familie, twitter, facebook,
linkedin.
- Op de website van organisaties waar je zou willen
werken.
- Via vacaturesites; kijk op
www.doemeeindenieuwejeugdzorg voor een overzicht.
14
Pak je kans!
Ondersteuning vanuit de organisatie:
Hier kun je informatie geven over ondersteuning
op het gebied van mobiliteit bv. zijn er
sollicitatietrainingen waar mensen aan mee
kunnen doen, outplacementtrajecten,
stagemogelijkheden, vrij krijgen voor het voeren
van sollicitatiegesprekken enz. enz. En voor wie
geldt dat dan?
15
Meer lezen
Kijk op www.doemeeindenieuwejeugdzorg.nl
en lees de KansenKrant.
16

similar documents