klikt u hier

Report
Wat roept kwaliteitsmanagement bij u op?
Alleen steekwoorden!
Kwaliteitsmanagement
Hoe krijg ik mijn mensen mee?
Ervaring kwaliteitsmanagement
Ervaring kwaliteitsmanagement
• Kosten
• Baten
Wat krijgt u mee vandaag?
• U krijgt inzicht in kwaliteitsdenken
• U krijgt inzicht in het Waarom van
kwaliteitsmanagement
• U herkent weerstanden
• U krijgt tips hoe een verander/kwaliteitstraject tot
een goed einde te brengen.
Programma
•
•
•
•
•
•
•
Korte inleiding op “Hoe krijg ik mijn team mee”
Inleiding op opdracht
10 minuten
Opdracht uitwerking
15 minuten
Korte pauze
10 minuten
Terugkoppeling 2 minuten per kracht 10 minuten
Samenvattend en laatste tips
10 minuten
Afsluiten
rond 21.10 uur
Borreltijd
Geen kwaliteitsmanagement
Waar draait kwaliteit om?
Verbinding tussen mensen!
Blijvend continu proces
Weerstand hoort erbij, niet goed of fout
• Twijfel aan de
noodzaak
• Twijfel aan de
oplossing
• Twijfel aan het
proces
Het gaat om degene die moet veranderen!
Verschillende fasen van weerstand
• Ontkenning
• Weerstand
• Zelfonderzoek
• Verbinding
5 krachten om naar streefsituatie te komen
3. planning
1. urgentie
4. interactie
2. ambitie
5. leiderschap
Duwende
kracht
Drijvende
kracht
Trekkende
kracht
Opdracht
• In 5 groepen uiteen
• Iedere groep werkt 1 kracht uit in een kwartier
• Schrijf de uitkomsten op een sheet
• Per groep 2 minuten terugkoppelen van de
uitkomsten aan de groep
Urgentie tot veranderen/ verbeteren
•
•
•
•
Moeten of willen
Wie zet de verandering in?
Organisatieprobleem is geen probleem
Prestatieprobleem vaak door organisatieprobleem
Ambitie
• Waar gaan we naar toe
• Wat betekent de verandering voor de doelgroep
• Voor- en nadelen voor de doelgroep
• Sluit aan bij het probleem
Planning
Veranderstrategie : moeten, weten, willen of leren
Veranderverhaal
Veranderproces
Interactie
Belangrijkste van het hele veranderproces!
• Weten: informeren, uitleggen, overtuigen
• Moeten: mededelen, instrueren, aanspreken, uitwerken
• Willen: inspraak, onderhandelen, belonen, inspireren
• Leren& Ontdekken: ervaren, leren, feedback geven,
vormgeven
Leiderschap
• Directief leiderschap (moeten/ mededelen)
• Expertrol (bij informeren, overtuigen)
• Coachend leiderschap (bij leren en ervaren)
• Inspirerend/waarderend/bemiddelend leiderschap
(prikkelen, inspireren organisatiebelang –ind. belang)
Leiderschap, en interactievormen
Mededelen, instrueren, aanspreken, uitwerken
Ervaren,
Leren
Feedback geven
vormgeven
Informeren,
uitleggen,
overtuigen,
meedenken
Inspraak, onderhandelen, belonen, inspireren
Tips
Urgentie:
• Waarom ga ik starten
• kom met feiten,
• Analyse van een probleem is belangrijk
Ambitie:
• Stel de ambitie niet te groot en ver weg
• Oplossing van probleem
• Hak grote ambities op in kleinere verbeterplannen
• Wees zo vroeg mogelijk duidelijk over de ambitie
tips
Planning:
• Kies een best passende veranderstrategie
• Betrek het team bij de planning
• Wees flexibel
• Zet samen stempelposten uit
Interactie:
Veranderen doe je samen
Veel luisteren en doorvragen
Sluit aan bij de persoon die moet veranderen
Sluit aan bij de gekozen strategie
Wissel ervaringen met collega’s uit
Leiderschap:
• Bezin je op je eigen leiderschap
• Begeleid interactie met ruimte voor verrassingen
• Blijf opbouwend in gesprek, waarderend, motiverend
• Stel een projectleider aan met tijd en gewicht
Ga niet veranderen om het veranderen
Flexibiliteit is geen doel op zich
Afsluitend:
Heeft u vragen of wilt u met uw team starten en heeft
u ondersteuning of advies nodig?
BV.
• Koersbepaling,
• Advisering en begeleiding van de praktijk
Neem contact op met ZorgImpuls,
Caroline Zoon
Adviseur, kwaliteit en leefstijl/preventie

similar documents