Oefenles_examen_bloedsomloop_inleiding

Report
Oefenles examen bloedsomloop
Script Concordance Test
Inleiding
Script Concordance Test – de basis
• Klinische praktijk < problemen zonder pasklare oplossing
• Kern van professionele competentie = inschattingsvermogen
steunend op ‘tacit knowledge’
• ‘Experten’ onderscheiden zich doordat zij meer uitgebreid
netwerken van kennis hebben opgebouwd die nauw aansluiten
bij hun dagelijkse praktijk. Deze netwerken worden ‘scripts’
genoemd.
• Scripts zijn opgebouwd uit ‘links’ tussen ziektebeelden, klinische
bevindingen en beleidsopties.
• De opbouw van scripts start vanaf de eerste confrontatie met
een klinische casus en duurt de hele klinische carrière voort…
Script Concordance Test - beschrijving
• Schriftelijke examenvorm
• Vertrekt van een concrete casus
• Peilt naar de mate waarin bijkomende informatie de eerder
geformuleerde hypothese beïnvloedt
• Meerdere antwoorden genereren een score
• De score per antwoord wordt bepaald door het aantal leden van
een expertenpanel dat voor dat antwoord kiest
Examenvorm die toelaat:
- Klinisch redeneren te toetsen
- Te toetsen in ‘onzekere situaties’ / onzekere casusssen / ‘de grijze zone’
- Expertise te belonen
Vignet
Voorbeeld
 enkele zinnen
 bevat informatie waarmee een expert een
weloverwogen hypothese kan formuleren
Onzeker / uitdagend:
Niet alle gegevens voorhanden om tot
een eenduidig besluit te kunnen komen
Meerdere opties of houdingen zijn
verdedigbaar
Er is geen consensus binnen de literatuur
over de te volgen strategie
Plaats van de onzekerheid
- Vignet
- Vragen verbonden aan het vignet
Een 50-jarige dame komt met klachten
van angina pectoris. Zij leidt een
sedentair leven maar heeft geen
andere risicofactoren. In de
voorgeschiedenis noteren we een
hysterectomie en bilaterale
ovarectomie op 39-jarige leeftijd. Ze
heeft nooit substitutietherapie
genomen (ook al was er geen contraindicatie hiervoor)
Een dame in het derde semester van
haar zwangerschap komt met vaginaal
bloedverlies
Vraag
Je denkt aan
Gebaseerd op vragen
die je jezelf stelt in de
kliniek
• “diagnose”
Je vindt
• “nieuwe klinische informatie / beeldvorming /
bloedresultaat…”
Deze hypothese wordt
-2
-1
0
+1
+2
Uitgesloten of
bijna
uitgesloten
Minder
waarschijnlijk
Niet minder of
niet meer
waarschijnlijk
Meer
waarschijnlijk
Zeker of bijna
zeker juist
De vragen kunnen al dan niet een onzekerheid bevatten. Vragen met onzekerheden hebben geen duidelijk beste (juiste) antwoord.
Vraag
Je denkt aan
• “bijkomend onderzoek”
Gebaseerd op vragen
die je jezelf stelt in de
kliniek
Je vindt
• “nieuwe klinische informatie / beeldvorming /
bloedresultaat…”
Hierdoor wordt dit ‘bijkomend onderzoek ‘
-2
-1
0
+1
+2
(bijna) volledig
gecontraïndiceerd
Niet zinvol
Niet zinvol maar
ook niet zinloos
Zinvol
(absoluut)
noodzakelijk
Vraag
Je denkt aan
• “een voorschrift voor xxx”
Gebaseerd op
vragen die je jezelf
stelt in de kliniek
Je vindt
• “nieuwe klinische informatie /
beeldvorming / bloedresultaat…”
Hierdoor wordt dit voorschrift
-2
-1
0
+1
+2
(bijna) volledig
gecontraïndiceer
d
Niet zinvol
Niet zinvol maar
ook niet zinloos
Zinvol
(absoluut)
noodzakelijk
Je ziet een 60-jarige man op de
spoedgevallendienst met een linkszijdige
verlamming
Voorbeeld
(neuro)
Als je denkt aan “hersenabces”
En je verneemt dat de patiënt 10 dagen
geleden bij de tandarts een behandeling
heeft gekregen.
Dan wordt deze hypothese (hersenabces)
-2
-1
0
+1
+2
Uitgesloten of
bijna uitgesloten
Minder
waarschijnlijk
Niet minder of
niet meer
waarschijnlijk
Meer
waarschijnlijk
Zeker of bijna
zeker juist
Je ziet een 60-jarige man op de
spoedgevallendienst met een linkszijdige
verlamming
Voorbeeld
(neuro)
Als je denkt aan “stroke”
En je verneemt dat de klachten
2u geleden plots zijn opgekomen
Dan wordt deze hypothese
(stroke)
-2
-1
0
+1
+2
Uitgesloten of
bijna uitgesloten
Minder
waarschijnlijk
Niet minder of
niet meer
waarschijnlijk
Meer
waarschijnlijk
Zeker of bijna
zeker juist

similar documents