Welkom - Convenant Gezond Gewicht

Report
Leefstijl en de cultuur
van een bedrijfstak
uitdagingen voor een
sectoraanpak
Jan Warning
Symposium De Gezonde Werkvloer, 2 oktober 2012
voor gezond en veilig werken
Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
Arbouw
Leefstijl in de bouwnijverheid
Communicatie over leefstijl
Leefstijlinterventie bij het PAGO
Aanpak in bedrijven
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
Arbouw
• Kennisinstituut voor arbeidsomstandigheden
• Organiseert de PAGO’s
• Arbocatalogus, onderzoek, voorlichting
• Paritair bestuur
• Gevestigd te Harderwijk
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
Leefstijl in de bouw
Overgewicht
Ernstig overgewicht
Voldoet niet aan bewegingsnorm
Voldoet niet aan fitheidsnorm
Rokers
Zware rokers
Bovenmatig drinken
Verhoogde bloeddruk
UTA-personeel
Bouwplaatspersoneel
Verhoogd cholesterol
Verhoogd risico hart– en vaatziekten
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bron: Arbouw 2012
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
Een kleinschalige bedrijfstak …
Omvang
Aantal
bedrijven
%
2 tot 10
19.075
77,4
10 tot 20
2.770
11,2
20 tot 50
1.910
7,8
50 tot 100
540
2,1
> 100
365
1,5
Daarnaast zijn er 63.220 eenpersoonsbedrijven (zzp’ers)
Bron: CBS
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
… waar veel gependeld wordt …
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
… en waar hard wordt gewerkt.
grote krachtinspaning uitoefenen
zware lasten tillen, duwen, trekken
in ongemakkelijke houding werken
bouwplaats
langdurig geknield of gehurkt werken
uta
lichamelijk inspannend werk
geestelijk inspannend werk
aan het eind van de dag opgebrand
0
voor gezond en veilig werken
10
20
30
40
50
60
70
80
%
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
Doelstelling
Kun je van werknemers die al heel lange dagen maken, zwaar werk
verrichten en blij zijn dat ze ‘s avonds op de bank kunnen zitten,
verwachten dat ze ook nog eens aan beweging doen?
JA, maar
- Houd rekening met specifieke omstandigheden
- Maak het niet belerend
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
Aandacht in de media
Bouwvakker moet van overgewicht af
Om bouwvakkers langer gezond aan het werk te
houden, gaat de sector het bovenmatig overgewicht
onder het personeel aanpakken. Gemiddeld kampt 64
procent van de werknemers in de bouw met
overgewicht, tegen circa de helft van de Nederlandse
volwassenen. Bovendien heeft 15 procent van de
bouwvakkers obesitas, terwijl het landelijk gemiddelde
10 procent bedraagt.
Met deze cijfers kondigde de Stichting Arbouw, een
samenwerkingsverband van werkgevers en vakbonden, op vier
verschillende bouwplaatsen in het land aan dat het tijd wordt voor
actie. Een gezonde leefstijl is volgens de sector nodig om met de
vergrijzing de gemiddeld steeds oudere bouwvakkers in Nederland
langer aan de slag te houden.
Arbouw probeerde maandag bouwvakkers die bezig waren in de
Capelse nieuwbouwwijk Fascinatio, onder de rook van Rotterdam, te
verleiden tot een gezonde lunch van kok Joop Braakhekke. Ook is het
Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam
gevraagd te onderzoeken hoe de leefstijl in de bouw verbeterd kan
worden. Komend voorjaar moeten uit dat onderzoek concrete
maatregelen voortvloeien.
Acht op de tien bouwvakkers voldoet niet aan de zogeheten
fitheidsnorm. Ze zouden gezonder kunnen gaan eten, maar ze blijken
minder te roken dan de gemiddelde Nederlander en niet bovenmatig
alcohol drinken. Bovendien hebben bouwvakkers al een fysiek zwaar
beroep, maar de bewegingen tijdens het werk zijn vaak eenzijdig.
Daardoor lopen ze risico op klachten aan het houdings- en
bewegingsapparaat.
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
Glossy ‘Henk’
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
Film ‘Hotdog!’
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
Leefstijladvies
• 40.000 mensen in de bedrijfstak ondergaan jaarlijks een PAGO
(periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek)
• Vragenlijst, biometrisch onderzoek, gesprek met bedrijfsarts
• In 2009 is er een wetenschappelijk onderzoek naar leefstijl met
behulp van ‘motivational interviewing’.
• Uit het onderzoek blijkt een significant verschil tussen de
onderzoeksgroep en de controlegroep.
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
Leefstijladvies (2)
• Met ingang van 2013 wordt het leefstijladvies in de bouw ingevoerd.
• Beschikbaar voor werknemers van 40 jaar en ouder met een
verhoogde kans op hartvaatziekten.
• 6 tot 8 sessies met motivational interviewing door speciaal daarvoor
opgeleide adviseurs.
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
Aanpak in bedrijven:
het voorbeeld van Ter Steege Groep
• De Ter Steege Groep bestaat uit meer dan 30 werkmaatschappijen,
onderverdeeld in vier divisies: vastgoed, bouw, handel en industrie.
Hoofdvestiging in Rijssen.
• 30 juni 2009 ‘Ter Steege in Beweging’ met vier activiteiten:
• Halve marathon hard lopen
• 90 km mountainbiken
• 80 km toerfietsen vanuit Lingen naar Rijssen
• Wielrennen van Brussel naar Rijssen
• Opbrengst € 40.000,- door personeel en sponsors voor het goede
doel
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
Dit is dus ook de bouwnijverheid!
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012
Tot slot: een fragment uit Hotdog!
voor gezond en veilig werken
De Gezonde Werkvloer 2-10-2012

similar documents