PowerPoint-presentatie

Report
Talent Verplicht!
De Tegenprestatie naar Vermogen
Aanleiding
• Wet Werk en Bijstand 2012 (WWB 2012)
• Coalitieprogramma (Helmond): Meedoen!
(tegenprestatie voor uitkering)
• Motie VVD ‘Niemand langs de kant’
• Motie CDA ‘Op weg naar meer participatie in
Helmond’
• Verbinding Sociaal-Maatschappelijk domein /
werkdomein
2
We zijn niet de eerste noch de enige…
• Rotterdam – WMO werkzaamheden
“Om de kosten van de WMO te drukken, zetten we vrijwilligers met een
bijstandsuitkering in voor eenvoudige zorg: denk aan een
boodschappenservice, een wijkbus die door een bijstandsgerechtigde
bestuurd wordt.”
• Walcheren – Fysieke klussen
“Zeeuwse bijstandsgerechtigden schilderen bankjes bij duinovergangen,
repareren verkeersborden, paaltjes. … Dat zijn zaken waar de gemeenten
geen geld meer voor uittrekken. Of het gebeurt niet, of je lost het zo op.”
• Pijnacker-Nootdorp – Vrijwilligerswerk bij eigen club
“U zorgt zelf voor passend vrijwilligerswerk volgens de afspraken die u hierover
heeft gemaakt met de consulent. U kunt bijvoorbeeld denken aan
werkzaamheden voor een vereniging waar u lid bent, werkzaamheden op de
school van uw kinderen of vrijwilligerswerk via het Bureau Vrijwilligerswerk
Pijnacker-Nootdorp .”
3
Doel
“Uitkeringsgerechtigden als tegenprestatie
voor de uitkering een relevante bijdrage te
laten leveren aan de leefbaarheid.”
Mensen moeten hun verwachtingspatroon
bijstellen: de tijd van je talent verloren laten
gaan is verleden tijd.
4
Maar ook….
 Het is vanzelfsprekend dat
mensen hun talenten
aanwenden.
 Het is ook
vanzelfsprekend dat
mensen een verplichting
hebben om deel te nemen
aan de samenleving.
5
Doelgroep
“We verwachten van alle uitkeringsgerechtigden een
tegenprestatie, ongeacht de afstand tot de arbeidsmarkt.”
Deze pilot zal zich richten op jongeren (<27 jaar) op de (verwachte) trede 1 t/m 4 van de participatieladder . Met name
de Tegenprestatie is van belang en niet de uitstroom (in tegenstelling tot de inzet van W&I bij de trede 5 en 6).
6
Kansen & Randvoorwaarden
Kansen
•
•
•
•
Maatschappelijk draagvlak
Draagt bij aan leefbaarheid
Mensen voelen zich gewaardeerd/gezien
Stevige wettelijke basis in WWB 2012
Randvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
7
Geen financieel gewin op korte termijn
Vraagt om verleiding én goede begeleiding
Continuïteit in aanbod tegenprestatie
Acceptatie bij deelnemers
Geen verdringing op de (reguliere) arbeidsmarkt
Duur & omvang van werkzaamheden dienen ‘beperkt’ te zijn
Wat organiseren we?
• Activiteiten




Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties,
Ondersteuning van onderwijs,
Uitvoer van WMO-werkzaamheden binnen de WMO,
Uitvoer van werkzaamheden in de openbare ruimte.
• Begeleiding
 Afspraken met Defensie (train-de-trainer).
 Gemeente is verantwoordelijk voor goede begeleiding.
• Geen vrijblijvendheid
 Goede wettelijke basis (o.a. sanctiemogelijkheden) in de WWB
2012.
8
Graag tips & suggesties
9

similar documents