Workshop 16 Positieve studiehouding Boezen Ursulmann

Report
Een positieve studiehouding bij de
bovenbouwleerling
Wiens verantwoordelijkheid?
Maria Urselmann en Wil Boezen
Doel workshop
• Inzicht geven in een toepassing van PBS-
interventie in de bovenbouw
• Het bieden van een tool die kan helpen bij
de motivatie van de leerling in het VO.
• Aanzetten tot kritisch denken t.a.v. gebruik
inzetcijfer.
Gedragsverwachtingen
Deelnemers workshop
• Een kritische blik op het onderwerp
• Actief participeren aan de workshop
Ontwikkeling van PBS tot nu
op het Kandinsky College
• Na 4 jaar is PBS goed verankerd in de
onderbouw
• Groen is goed geïmplementeerd
• Van groen naar geel
• Start PBS captains dit schooljaar
• Onze focus op de bovenbouw
Opzet van deze workshop
Deelnemers maken kennis met de pilot
inzetcijfer H 4 van vorig schooljaar
•
• Vragen voor de deelnemers
• Enkele gegevens uit de evaluatie van de pilot
• Interactief aan de slag
• Hoe gaat Kandinsky verder met de pilot
• Stellingen
Leerrendement en gedrag
Aanleiding voor de pilot
Frustratie
Stappen die gezet worden
• kernteam > gesprek
• communicatie (team en groepje leerlingen)
• start na de voorjaarsvakantie 2014
• inzetcijfer met range 1 t/m 3
• studiehouding inzichtelijk maken/aanleren
• gebruik van Magister
• zichtbaar voor leerling, ouders, mentor, vakdocent,
zorgteam, afdelingsleider
• inzetcijfer gebruiken in mentorgesprek.
Wat levert het op?
• transparantie in inzet
• variabel inzetcijfer
• inzicht in leerling en klas
• complimenten en ondersteuning
Van uitvoering naar evaluatie
Welke vragen stel je aan wie?
Data uit evaluatie van
leerlingen
36 van 46 respondenten vullen in dat hun
gedrag niet veranderde.
“Ik heb niets veranderd, ik let meestal aardig
goed op in de les en ben niet meer of minder
goed gaan opletten.”
Data uit evaluatie van
leerlingen
4 Mijn vakdocenten geven aan hoe ik mijn inzetcijfer
kan verbeteren
5
14
27
Nooit
Soms
Altijd
Data uit evaluatie van
mentoren
Een mentor geeft aan dat hij bewuster kijkt
naar gedrag van leerlingen.
Een ander zegt dat gemotiveerde leerlingen
het nog beter willen doen en dat
ongemotiveerde leerlingen het vaak niets
uitmaakt.
Data uit evaluatie van
mentoren
Ik complimenteer leerlingen bij een
voortuitgang van hun inzetcijfer.
2
7
6
Altijd
Soms
Nooit
Data uit interviews met
mentoren
• vakdocenten: duidelijke criteria hanteren
• mentor: naast schriftelijke ook mondelinge uitleg
• mentor: gebruik inzetcijfer is waardevol
• mentor: inzetcijfer mag geen pressiemiddel zijn
• mentor: risico op accent leerling met cijfer 1 of 3
• mentor: inzetcijfer is een mooie tool om in gesprek te
gaan (ook als het goed gaat)
Aan de slag
Oefening in 4 groepen:
• Bedenken van criteria
• Verversen van inzetcijfer
• Het proces: waar houd je allemaal rekening mee
• Waar gebruik je het inzetcijfer voor?
Veranderingen naar
aanleiding van evaluatie
•
tussentijdse mondelinge evaluatie met mentoren
• inzet van PBS-captains onder supervisie van
coördinator
• traject over meerdere periodes
• elke docent geeft zijn criteria voor inzetcijfer
• informatie naast digitaal vooral ook in dialoog
Tijdpad
•
Start 25 november
• Tussentijdse evaluatie eind eerste semester
• begin januari peiling bij PBS-captains
• Traject loopt t/m juni
• Inzetcijfer op agenda bij ouderavond in mei
• Inzetcijfer wordt gebruikt bij leerlingenbespreking eind
juni
• Evaluatie wanneer en hoe?
Stellingen
Wat vinden wij van:
Het inzetcijfer mag door de vakdocent als
pressiemiddel gebruikt worden.
Stellingen
Wat vinden wij van:
Als de docent niet achter het gebruik van inzetcijfer
staat, hoeft hij niet mee te doen.
Stellingen
Wat vinden wij van:
Het inzetcijfer dat de vakdocent geeft, mag in zijn
gesprekscyclus gebruikt worden.
Motivatie

similar documents