Dept WVG

Report
www.welzijnensamenleving.be
Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Samen bouwen
aan beleid en zorg
1
Versterking van het algemeen welzijnswerk
m.b.t. de hulpverlening aan personen met
een handicap
Studiedag zorgvernieuwing (VAPH)
17 juni 2013
Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Samen bouwen
aan beleid en zorg
2
Situering
Perspectief 2020
– Uitbreiding realiseren van het ondersteuningsaanbod binnen
welzijn
– Uitwerken van het inclusiegegeven binnen beleidsdomein WVG
Reguliere zorg en ondersteuning toegankelijker maken
voor personen met een handicap
Versterking van het aanbod van de CAW’s
Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Samen bouwen
aan beleid en zorg
3
Doelgroep
Doelgroep
– Jongvolwassenen (17 tot 25 jaar)
– Licht tot matig verstandelijke handicap en/of GES-problematiek
– Bijzondere aandacht: uitstroom VAPH-voorzieningen (cat. 11 en
cat. 14)
Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Samen bouwen
aan beleid en zorg
4
Doelstellingen
Doelstellingen:
– Uitbreiding van het aanbod ‘Begeleid Zelfstandig Wonen’
– Deskundigheidsbevordering
– Intersectorale samenwerking en netwerking
• Op voorzieningenniveau
• Sectoroverleg
• Netwerkvorming
Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Samen bouwen
aan beleid en zorg
5
Resultaatsgerichte indicatoren
Opvolging via resultaatsgerichte indicatoren
Bijv. aantal cliënten van de doelgroep die gebruik maken van het
begeleidingsaanbod; duur van de afgeronde begeleidingen (+evolutie
per jaar); concrete samenwerkings- en netwerkafspraken met
voorzieningen voor personen met een handicap
Meten van de doelgroep:
– Cfr. criteria gehanteerd in onderzoek SWVG ‘Nulmeting van het
gebruik van reguliere welzijnsdiensten door personen met een
handicap’
Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Samen bouwen
aan beleid en zorg
6
Middelen
500.000 euro, 7,72 VTE
Gelijkmatig verdeeld over de 11 toekomstige CAW
Ingang vanaf 1 september 2013
Opvolging: rapportage aan de hand van de
resultaatsgerichte indicatoren
Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Samen bouwen
aan beleid en zorg
7
Contact
Afdeling Welzijn en Samenleving
Marijke Enghien (afdelingshoofd a.i.)
Sofie Herroelen (teamcoördinator AFWW)
Gerlinde Taets (beleidsmedewerker team AFWW)
[email protected]
tel. 02 553 33 44
Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Samen bouwen
aan beleid en zorg
8

similar documents