lezing_20141009

Report
Hoe kunnen we onze kleine/ jonge
artiesten vinden / bereiken
I Aan welke 5 activiteiten
denk je het eerst bij de term
“kunst en cultuur”?
Onderzoek jongeren en cultuur in Nederland – Motivaction - 2014
Onderzoek jongeren en cultuur in Nederland – Motivaction - 2014
Onderzoek jongeren en cultuur in Nederland – Motivaction - 2014
Onderzoek jongeren en cultuur in Nederland – Motivaction - 2014
Onderzoek jongeren en cultuur in Nederland – Motivaction - 2014
Onderzoek jongeren en cultuur in Nederland – Motivaction - 2014
Onderzoek jongeren en cultuur in Nederland – Motivaction - 2014
Onderzoek jongeren en cultuur in Nederland – Motivaction - 2014
Onderzoek jongeren en cultuur in Nederland – Motivaction - 2014
Onderzoek jongeren en cultuur in Nederland – Motivaction - 2014
Onderzoek jongeren en cultuur in Nederland – Motivaction - 2014
http://www.youtube.com/watch?v=stvw9A7rF18
Multicollectiviteit en multiculturaliteit van ieder individu
……….
Sexe
Leeftijd
Nationaliteit
Religie
Beroep
Etnische
groep
Politieke
voorkeur
Ouderschap
Stad/
land
Sexuele
voorkeur
II Wie zijn de kinderen en
jongeren van 2014?
Een paar cijfers
Evolutie van het aantal jongeren in Antwerpen
Totaal aantal inw oners
Aantal 0 tem 9-jarigen
Aantal 10 tem 19-jarigen
Aantal 20 tem 29-jarigen
130,0
125,0
Index
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jaar
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
Evolutie van het aantal ouderen in Antwerpen
Totaal aantal inw oners
Aantal 60 tem 69-jarigen
Aantal 70 tem 79-jarigen
Aantal 80+'ers
140,0
130,0
Index
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jaar
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
Leeftijd en etnisch culturele diversiteit
Grafiek: Aandeel allochtonen per leeftijdsgroep
70,0%
60,0%
57,4%
50,2%
Percentage
50,0%
48,3%
49,1%
37,8%
40,0%
38,0%
25,7%
30,0%
19,0%
20,0%
13,0%
8,9%
10,0%
8,5%
0,0%
0 tot 9
jaar
10 tot 20 tot 30 tot 40 tot 50 tot 60 tot 70 tot 80 tot
19 jaar 29 jaar 39 jaar 49 jaar 59 jaar 69 jaar 79 jaar 89 jaar
90+
jaar
Leeftijd
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
Total
Geboorten in kansarme gezinnen
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
Geboorte in kansarme gezinnen in Vlaanderen - 2009
Grafiek: AAndeel geboorten in kansarme gezinnen
30,0%
22,6%
19,4%
20,0%
15,0%
13,4%
15,0%
5,0%
12,8%
10,5%
10,0%
8,1%
7,3%
4,2%
aa
nd
er
en
Vl
Tu
rn
ho
ut
ec
he
le
n
M
Le
uv
en
Ha
ss
el
t
G
en
t
G
en
k
Br
ug
ge
0,0%
An
tw
er
pe
n
Percentage
25,0%
Stad
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
Kinderen met schoolse vertraging - 2011
Aandeel leerlingen met schoolse vertraging
Vlaanderen
Antwerpen
90,0%
78,6%
80,0%
Percentage
70,0%
61,4%
60,0%
49,3%
44,5%
50,0%
38,4%
40,0%
30,0%
20,0%
60,1%
27,7%
22,0%
15,5%
38,1%
24,3%
12,4%
10,0%
0,0%
Lager onderw ijs
Secundair 1E
graad
Secundair ASO
Secundair KSO
Secundair TSO
Secundair BSO
Hoofdstructuur
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
Cultuurparticipatie: % dat nooit aan cultuur participeert
30,0%
27,8%
Percentage
25,0%
21,5%
20,0%
15,0%
10,8%
10,0%
7,0%
5,0%
,0%
Kansarm
Gevarenzone
Niet kansarm
Totaal
Kansarm oede
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
Sportparticipatie: % dat nooit aan sport participeert
0,6
49,8%
Percentage
0,5
0,4
36,3%
0,3
24,1%
19,0%
0,2
0,1
0,0
Kansarm
Gevarenzone
Niet kansarm
Totaal
Kansarm oede
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
bioscoopparticipatie
Ref
>95%+
>95%-100
V r ije tijd within Nationaliteit by Sur vey ( Y Y Y Y )
Stadsmonitor 2008-'11 (W)
100
%
80
60
51%
44%
60
40
20
%
80
40
43%
20
41%
0
100
0
100
80
80
60
52%
51%
0
Niet-belg:
Nooit
1 tot 6 keer
7 tot 12 keer
Meer dan 12 keer
Belg:
Nooit
1 tot 6 keer
7 tot 12 keer
Meer dan 12 keer
60
40
20
Vrije tijd
40
41%
20
41%
Stadsmonitor 2008
Stadsmonitor 2011
0
Survey (YYYY)
Autobase On
Base - Freq. (L12M) Bioscoopbezoek (Vrije tijd Axes)
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
Participatie aan dansvoorstellingen
Ref
>95%+
>95%-100
%
80
Stadsmonitor 2008-'11 (W)
100
14%
21%
80
60
40
60
85%
77%
40
20
20
0
100
0
100
80
%
V r ije tijd within Nationaliteit by Sur vey ( Y Y Y Y )
18%
21%
80
60
40
Niet-belg:
Nooit
1 tot 6 keer
7 tot 12 keer
Meer dan 12 keer
Belg:
Nooit
1 tot 6 keer
7 tot 12 keer
Meer dan 12 keer
60
40
81%
78%
20
0
Vrije tijd
20
Stadsmonitor 2008
Stadsmonitor 2011
0
Survey (YYYY)
Base - Freq. (L12M) Ballet of dansvoorstelling bijgewoond (Vrije tijd Axes)
Autobase On
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
Participatie aan theater
Ref
>95%+
>95%-100
V r ije tijd within Nationaliteit by Sur vey ( Y Y Y Y )
Stadsmonitor 2008-'11 (W)
%
80
60
60
40
40
71%
64%
20
20
0
100
0
100
80
%
28%
33%
80
100
80
42%
44%
60
60
40
40
20
0
52%
54%
Stadsmonitor 2008
Stadsmonitor 2011
Vrije tijd
Niet-belg:
Nooit
1 tot 6 keer
7 tot 12 keer
Meer dan 12 keer
Belg:
Nooit
1 tot 6 keer
7 tot 12 keer
Meer dan 12 keer
20
0
Survey (YYYY)
Base - Freq. (L12M) Toneelvoorstelling bijgewoond (Vrije tijd Axes)
Autobase On
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
Participatie aan theater per leeftijd
>95%+ comp. Stadsmonitor 2008 (Survey (YYYY))
>95%Stadsmonitor 2008-'11 (W)
100
V r ije tijd within Sur vey ( Y Y Y Y ) by Leeftijd ( A M on)
%
80
41%
47%
47%
46%
100
37%
49%
60
55%
49%
49%
49%
64%
57%
47%
40
20
0
100
0
100
80
%
80
60
40
20
32%
41%
42%
44%
44%
31%
42%
43%
60
80
60
40
56%
20
56%
54%
53%
64%
53%
52%
Vrije tijd
Stadsmonitor 2008:
Nooit
1 tot 6 keer
7 tot 12 keer
Meer dan 12 keer
Stadsmonitor 2011:
Nooit
1 tot 6 keer
7 tot 12 keer
Meer dan 12 keer
40
20
0
0
76
66
56
46
36
26
16
+
-7
-6
-5
-4
-3
-2
5
5
5
5
5
5
Leeftijd (AMon)
Base - Freq. (L12M) Toneelvoorstelling bijgewoond (Vrije tijd Axes)
Autobase On
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
Mediumgebruik van kinderen en jongeren
Bron: Marketingfacts.nl - 2014
Dagelijks mediagebruik
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
Bron: Kidsenjongeren.nl - 2013
Conclusie?
Bron: Studiedienst stadsobservatie - 2011
III Tendensen
Bron: Zygmunt Bauman – Liquid Modernity
Postmodernisme => metamodernisme
Bron: The Weather project - Olafur Eliasson / Tate Modern 2003
Deficitmodel => New Modesty
Bron: Shia LaBeouf #IAMSORRY,, LA 2014
Keuzes en twijfels
Bron: Care Segmentatiemodel – Youngworks - 2014
Normen en waarden: ecologie en recyclage
DIY en pop-up
Chichester Festival Theatre – pop-up theatre
Knowmads – John Moravec
Peer teaching en peer tutoring
Sugata mitra – build a school in the Cloud
IV Tips & tricks
1 Maak van creatie co-creatie
© 2012 Co-Creation Awards
2. Zoek partnerships met jongerenorganisaties
3. Zorg voor authentieke en professionele ervaringen
Fistfull of Memories – Uithuis Hoboken 2014
4. Investeer in kwaliteit voor kwantiteit
5. Doe zelf wat je kunt
en vraag kinderen wat zij beter kunnen
6. “Blauw is niet het nieuwe zwart”
omhels het onbekende
7. Verwacht geen eeuwig engagement
8. Vertel verhalen, geen details
9. Doorbreek leeftijden en generaties
10. Niet alles hoeft digitaal
Vragen en reacties
Jan Staes
[email protected]
https://www.linkedin.com/pub/jan-staes

similar documents