Employer branding in de voedingsindustrie

Report
Employer branding in de
voedingsindustrie
IPV - Henk Dejonckheere en Ellen Fels
Winston Wolfe - Mathias Vermeulen
VOKA - 18 september 2014
@BeFoodTech @FoodatWorkNL
Imago-onderzoek voedingsindustrie
Sterke verschilpunten externen vs. internen
• Routinehandelingen zonder regelmogelijkheden, geen variatie,
geen creativiteit >< voldoende afwisselende job, met ruimte
voor creativiteit en een zekere beroepstrots
• Steriele, onpersoonlijke sfeer >< familiale sfeer met ruimte voor
overleg, met respect voor regels en procedures respecteert
• Overdrijven van negatieve arbeidsomstandigheden en –
voorwaarden
 Onbekend maakt onbemind
@BeFoodTech @FoodatWorkNL
Imago-onderzoek voedingsindustrie
Gemeenschappelijke punten externen en internen:
•
•
•
•
Stabiele sector qua werkgelegenheid
Veel hygiëne- en kwaliteitsnormen
Vrouwelijke zorgende profielen gezocht
Openheid naar lagergeschoolden en ouderen
@BeFoodTech @FoodatWorkNL
Conclusies imago-onderzoek
• Voedingsindustrie : geen negatief imago
• Vooral : geen imago !
• Voedingsindustrie = paraplubegrip: veelheid aan subsectoren,
weinig algemene uitspraken mogelijk
• Sectorbranding moeilijk
• Inzetten op employer branding en arbeidsmarktcommunicatie
@BeFoodTech @FoodatWorkNL
Employer branding
Werken aan je aantrekkelijkheid als werkgever
Welke elementen zijn daarbij belangrijk?
• Aandacht voor imago als werkgever (niet als bedrijf/ producent)
• Aandacht voor zowel interne doelgroepen in bedrijf als externe
doelgroepen
• Bij huidige & toekomstige werknemers
• Je onderscheiden van je directe ‘rekruteringsconcurrenten’
@BeFoodTech @FoodatWorkNL
Waarom is een goed imago als werkgever
belangrijk?
• Aantrekken goed personeel
• Behouden goed personeel even belangrijk
• Sterke employer brand maakt duidelijk waar een bedrijf voor
staat en wat een bedrijf verwacht:
-> match tussen sollicitant & bedrijf verloopt beter
• Werknemers: identificatie met bedrijf gemakkelijker -> meer
engagement -> hogere productiviteit
@BeFoodTech @FoodatWorkNL
Wat vinden mensen belangrijk in de zoektocht naar
een job?
Bron: Randstad 2014
@BeFoodTech @FoodatWorkNL
Wat vinden mensen belangrijk aan een job?
Waarom kiezen ze voor een werkgever?
1. Zekerheid & bescherming: werkzekerheid, financiële
gezondheid van het bedrijf, verloning
2. Sociaal: werksfeer, balans werk/privé
3. Pas daarna: zelfontplooiing en actualisering
• Volgorde = stabiel door de jaren heen (2000 -> 2014)
• Volgorde = stabiel voor diverse doelgroepen (mannen vrouwen; laag - hooggeschoold)
• Ook in imago-onderzoek voedingsindustrie gelijkaardige top 3:
goede werksfeer, werkzekerheid, veilige werkomgeving
@BeFoodTech @FoodatWorkNL
Bouwen aan je employer brand
Met welke aandachtspunten kan je van start gaan?
In rekruteringscommunicatie:
• Houd rekening met de elementen die mensen aangeven
waarom ze voor een werkgever kiezen: werkzekerheid &
stabiliteit bovenaan (= troef van voedingsindustrie!)
• Onderscheidend vermogen benadrukken. Wat zijn
rekruteringsconcurrenten in je directe omgeving? Welk voordeel
kan je uitspelen ten opzichte van die bedrijven? Blijf realistisch.
@BeFoodTech @FoodatWorkNL
Bouwen aan je employer brand
Wie is ambassadeur voor je bedrijf?
• Werknemers
• Vinger aan pols houden via gesprekken of vragen; zowel bij blijvers
als vertrekkers
• Nieuwe werknemers: goed onthaalbeleid?
• Klanten, leveranciers, postbode, sollicitanten, bezoekers, …
• Welke contacten heeft je bedrijf met de buitenwereld? Verloopt hun
contact goed? Wat kan beter?
 Iedereen is potentieel een ambassadeur voor je bedrijf.
Bovendien: iedereen heeft netwerk van vrienden en familie
waarmee informatie gedeeld wordt.
@BeFoodTech @FoodatWorkNL
Bouwen aan je employer brand
Bouw een regionaal netwerk uit.
• 80% van werknemers in een straal van 25 km rond je bedrijf
• Kennen buurtbewoners je producten / productieproces?
(onbekend maakt onbemind)
• Bedrijfsbezoeken voor verenigingen, familiedagen voor
werknemers, open bedrijvendag, ...
• Sponsoring regionale activiteiten (sport, cultuur, …)
• Jongeren / scholen: stagiairs / ILW, schoolbezoeken, jury bij
eindwerken, mini-jobbeurzen,…
• Regionale arbeidsmarktpartners: VDAB / Werkwinkels,
uitzendkantoren, outplacementkantoren, Resoc
diversiteitsconsulent …
@BeFoodTech @FoodatWorkNL
Sectorale initiatieven
Stabiel werk in jouw regio
• “Werken in de voedingsindustrie”:
fotoboek en fototentoonstelling
• Ervaringsuitwisseling employer
branding (voedingsplatformen)
•
•
•
•
Platform voor food professionals: www.foodtechnologists.be
www.foodatwork.info : over werken in de voedingsindustrie
[email protected] logo: voordeel benadrukken
[email protected] LIVE: job-en opleidingsbeurzen
• met lokale partners, opstart Roeselare (okt ’14) en Gent (jan ’15)
• Promomateriaal beurzen
@BeFoodTech @FoodatWorkNL
Ideeën?
Vragen?
@BeFoodTech @FoodatWorkNL

similar documents