ovin - DANS

Report
Onderzoek Verplaatsingen in
Nederland 2015 t/m 2017
Coen van Heukelingen
OViN
doel van het onderzoek
Adequate informatie verschaffen over de
dagelijkse mobiliteit van de
Nederlandse bevolking ten behoeve van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu en
andere beleids- en onderzoeksinstanties.
2
OViN
indeling typen onderzoek
Standaardvragenlijst
Specifieke vragenlijst
Landelijk
onderzoek
Basisonderzoek:
Basisonderzoek
OViN-L
OViN-R
Maatwerk
Regionaal
onderzoek
Meerwerk
Amsterdam:
Meerwerk
OViN-A
Regionaal
maatwerk
3
OViN 2015 t/m 2017
belangrijkste wijziging
voortaan
1 bestand
met
1 weging
4
Processchema onderzoek (1/3)
Steekproef
Vragenlijst
DATAVERZAMELING
Enquêtedata
5
Steekproeven
geografische spreiding steekproefpersonen
geografische spreiding steekproefpersonen
2010 t/m 2014
OViN-L
landelijk
OViN-R
Friesland
Drenthe
Flevoland
Zeeland
OViN-A
Metropoolregio Amsterdam
2015 t/m 2017
landelijk
Groningen
Overijssel
Utrecht
Limburg
-
Metropoolregio Amsterdam
6
Vragenlijst
typen vragenlijsten
OViN vragenlijsten
2010 t/m 2014
2015 t/m 2017
OViN-L
standaard vragenlijst
standaard vragenlijst
OViN-R
standaard vragenlijst
-
OViN-A
standaard vragenlijst
standaard vragenlijst
7
DATAVERZAMELING
benaderingsstrategie
steekproef
internet
internet non-respondenten
met telefoonnummer
telefoon
internet non-respondenten
zonder telefoonnummer
aan huis
8
DATAVERZAMELING
modes
modes
2010 t/m 2014
2015 t/m 2017
OViN-L
internet, telefoon, aan huis
internet, telefoon, aan huis
OViN-R
internet, telefoon
-
OViN-A
internet, telefoon, aan huis
internet, telefoon, aan huis
9
DATAVERZAMELING
invuldagen
invuldagen
2010 t/m 2014
2015 t/m 2017
OViN-L
maandag t/m zondag
maandag t/m zondag
OViN-R
maandag t/m zondag
-
OViN-A
maandag t/m vrijdag
maandag t/m zondag
10
DATAVERZAMELING
beoogd aantal responsen
beoogd aantal responsen
2010 t/m 2014
2015 t/m 2017
OViN-L
32.100
35.000
OViN-R
10.000
-
OViN-A
1.000
1.370
totaal
43.100
36.370
11
Processchema onderzoek (2/3)
Enquêtedata
Registerdata
VERWERKING
Eindbestand
12
VERWERKING
weging
wegingen per bestand
2010 t/m 2014
2015 t/m 2017
Landelijk
bestand
Landelijke weging
Landelijke weging met een
regionale component ten
behoeve van meerwerk
Meerwerkbestand
Amsterdam
Amsterdamse weging
-
13
Processchema onderzoek (3/3)
Eindbestand
PLAUSIBILITEITSANALYSE
Plausibiliteitsrapportage
14
Eindbestand
steekproefelementen
steekproefelementen per bestand
2010 t/m 2014
2015 t/m 2017
Landelijk
bestand
responsen uit:
- steekproef OViN-L
- steekproef OViN-R
1 gecombineerd bestand met
responsen uit:
- steekproef OViN-L
- steekproef OViN-A
Meerwerkbestand
Amsterdam
responsen uit:
- steekproef OViN-A
- steekproef OViN-L en
OViN-R van respondenten
woonachtig in de
metropoolregio A’dam
-
15
PLAUSIBILITEITSANALYSE
indicatoren
–
–
–
–
–
–
–
Reizigerskilometers per vervoerwijze per jaar
Verkeersdeelname
Afstand per persoon per dag
Aantal verplaatsingen per persoon per dag
Reisduur per persoon per dag
Afstand per verplaatsing
Reisduur per verplaatsing
16
OViN
beschikbaarheid OViN-data
Downloaden bestanden OViN:
easy.dans.knaw.nl ovin
Tabellen op basis van OViN:
statline.cbs.nl ovin
Uitgebreide analyses:
cbs.nl microdataservices
17
OViN 2015 t/m 2017
wijzigingen
MEERWERK IS GEEN HALF MAATWERK
Voor het landelijke onderzoek en meerwerkonderzoek:
• eenzelfde dataverzamelingsstrategie
• een gezamenlijke weging
• één eindbestand
18
OViN 2015 t/m 2017
voordelen
MEER MEERWAARDE VOOR MEERWERK
Toegenomen bruikbaarheid eindbestand:
Iedereen profiteert van alle landelijke en van alle
meerwerkresponsen
Vergelijkbaarheid tussen meerwerkregio’s en Nederland
Vergelijkbaarheid tussen meerwerkregio’s onderling
19
OViN
vragen?
Standaardvragenlijst
Specifieke vragenlijst
Landelijk
onderzoek
Basisonderzoek
Maatwerk
Regionaal
onderzoek
Meerwerk
Regionaal
Maatwerk
Vragen?
20

similar documents