PowerPoint-presentatie

Report
Er bloeit iets op…
Project voor de kinderdienst
Advent/Kerstmis 2014
door/bij Bonnefooi.
Achtergrond
Mensen-kinderen kunnen open bloeien als er naar ze geluisterd wordt en als
er gewerkt wordt aan mogelijkheden om het leven tot een feest te maken.
Het beeld is ontleend aan de lezing voor de eerste zondag van Advent.
Jezus vertelt ons hier dat we goed moeten opletten om te zien wat van belang
is in het leven. Wanneer de dorre tak gaat bloeien, mag je weten dat er een
einde komt aan de kou en aan donkere tijden.
•
Een bloem vol beloften, het beeld voor dit project is een bloem in de knop die
open bloeit in de weken van Advent.
Deze bloem is ruimtelijk en op de eerste Advent nog in de knop.
Voor de bloembladen zijn er tekeningen voor de binnenkant en tekstjes van
de weekthema’s voor de buitenkant.
Voor het hart zijn twee tekeningen, de meeldraden om de bloem af te maken
en de kerststal voor de Kerstviering.
De bloem
In de kerk…
…zoomen we steeds verder in.
Voor het begin van de viering is een bemoediging, wat het kind van de
zondag mee uit kan spreken, ook is er een tekst voor het aansteken
van de adventskaars.
Aandacht voor het project is voor de kinderen naar de
kindernevendienst gaan met een kort gesprek over het thema van de
zondag telkens met een voorwerp wat dit thema duidelijk maakt. Als
ze terugkomen kan de tekening aan de binnenkant aandacht krijgen en
klinkt het projectlied, of een ander passend lied uit het Liedboek, bij
elke zondag vind je suggesties.
Met Kerst is de bloem opnieuw in de knop, de vier bloembladen gaan
opnieuw open er is iets opgebloeid: Jezus is geboren.
Het projectlied melodie: Lied 473
In de kindernevendienst…
…klinken de verhalen.
Voor de jongste kinderen (3/5) met verhaaltjes bij het thema
en voorwerpen uit het koffertje, voor 6/9 en 10/12 een
navertelling en een sleutelverhaal, de projectverbeelding kan
worden uitgewerkt en er zijn alternatieven.
Naast de verhalen is de Psalm van de zondag hertaalt om te
gebruiken in de kerk, bij 10/12 in de kindernevendienst of
mee te geven naar huis.
Er is ook weer een project van Kerk in Actie, weeskinderen in
Rwanda krijgen in dit project de aandacht. In Bonnefooi vind
je verhalen en verwerkingen bij dit project en er zijn
spaardoosjes te bestellen.
Dichte bloem met adventthema’s
1e advent: Let op!
• Psalm 85
• Marcus 13, 24-37
• Deze zondag zullen we
goed moeten opletten om
al iets te zien van hoop in
bange tijden.
• We gebruiken een
vergrootglas om de kleine
knopjes aan de nog dorre
takken te ontdekken.
Iets zien van hoop…
Knopjes op takken zien…
2e advent: Luister!
• Psalm 80
• Johannes 1, 19-28
• Met een koptelefoon
wordt het thema
luisteren geintroduceerd.
• Je hoort alleen iets
wanneer je ingeplugd
bent, Johannes de Doper
vraagt vandaag onze
aandacht , hij spreekt de
mensen toe en wil dat ze
luisteren.
Hij wil dat de mensen luisteren…
Luister mensen!
3e advent: Kijk en zie!
• Psalm 126
• Johannes 3, 22-30
• Kijk en zie, sommigen
kunnen dat alleen goed
met een bril.
• Er wordt gedoopt, niet
alleen door Johannes
maar ook door Jezus.
• De mensen zien dit en
weten het even niet meer.
Johannes legt uit, naar
wie is uitgekeken.
Er wordt gedoopt… ook door Jezus
4e advent: Wees gegroet!
• Psalm 132
• Lucas 1, 26-28
• Met een verrekijker
komt alles dichterbij,
tenminste zo lijkt het.
• Met de aankondiging
van de komst van Jezus
komt ook kerstmis heel
dicht bij.
Alles komt dichterbij…
Kerstmis komt al heel dichtbij…
Kerstmis: Er bloeit iets op!
• Psalm 98
• Johannes 1, 1-14
• Voor deze zondag is een
viering uitgewerkt.
• De gesloten bloemknop
wordt weer opengevouwen
en is opengebloeid.Het hart
van de bloem laat de
kerststal zien.
• In het licht van het kind wat
is geboren kunnen wij
openbloeien.
In het licht van het geboren kind!!
Gebruiksmaterialen
Bij www.kinderdienst.nl zijn te koop:
• Los nummer Bonnefooi €17,50
• 1e abonnement € 40,00 voor 3 nummers/jr;
vervolgabonnementen € 21,50/jaar
• Posters met kleurafbeeldingen + CD met lied en PowerPoint € 17,50
En zie ook www.kinderdienst voor de aanbiedingen van:
 Werkblad ‘Openbloeien’ voor de kinderen vanaf €0,50;
 Adventskalenders 2014
 Cadeauboekjes voor alle leeftijdsgroepen
•
Alle werkbladen kunnen per e-mail worden toegezonden, opgave:
[email protected]
Alleen voor abonnees en los-kopers!!
ook bij Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem of telef: 0183-628188
Alle prijzen zijn exclusief portokosten

similar documents