Datatypen en operatoren

Report
Datatypen en operatoren
Access
Standaard SQL
Geen onderscheid hoofd- en kleine Wel hoofdlettergevoelig
letters
Wildcards * en ?
Wildcards _ en %
Datum notatie #......#
Anders
ANSI 89
ANSI 92
Type
Beschrijving
Voorbeeld
Tekst
Tekenreeks
WHERE kleur = ‘rood’
WHERE telefoon =
‘0591675432’
Numeriek
Getallen voor
berekeningen
WHERE aantal > 500
WHERE cijfer >= 5,45
Datum/tijd
Datum en tijd waarden WHERE gebdat < #0131-1990#
Valuta
Numeriek, met
valutasymbool
€ 128,50
Ja/Nee
Waar of niet waar
WHERE geslaagd =
TRUE
WHERE geslaagd =
FALSE






=
>
>=
<
<=
<>
is
is
is
is
is
is
gelijk aan
groter dan
groter dan of gelijk aan
kleiner dan
kleiner dan of gelijk aan
ongelijk aan





BETWEEN …. AND ….
IN (.., .., .., .., ..)
NOT
LIKE
IS NULL
Tussen … en …
in verzameling
omdraaiing
lijkt op (met * en ?)
is leeg





Meervoudige selectie
AND: beide onderdelen moeten waar zijn
OR: slechts één onderdeel hoeft waar te zijn
Valkuil 1: “maak een lijst van alle klanten uit
Rotterdam en Utrecht”
Valkuil 2: “maak een lijst van leerlingen uit
S2a die uit Coevorden of uit Dalen komen”


FOUT:
SELECT naam, adres
FROM klant
WHERE plaats = ‘Rotterdam’
AND plaats = ‘Utrecht’
GOED:
SELECT naam, adres
FROM klant
WHERE plaats = ‘Rotterdam’
OR plaats = ‘Utrecht’

FOUT:
SELECT naam
FROM leerling
WHERE klas = ‘SWIOS2a’
AND plaats = ‘Coevorden’
OR plaats = ‘Dalen’

GOED:
SELECT naam
FROM leerling
WHERE klas = ‘SWIOS2a’
AND (plaats = ‘Coevorden’
OR plaats = ‘Dalen’)

Maak oefening 10.4 (a t/m i) uit het boek

similar documents