Samen bouwen aan 2020

Report
www.samenbouwenaan2020.vtir.be
volg de realisaties ‘op de voet’ via beeldmateriaal en filmpjes
 Een
uniek project
 Duurzaam bouwen: nieuwe technologie
en technieken = research en technologie
delen
 Leren ondernemen: via werkplekleren met
steun en samenwerking van het
bedrijfsleven
 Milieu en ecologie: constant aandacht
voor samenhang en introductie in het
project
Vlaamse Overheid – Provincie – Gemeente
Ingelmunster – Diverse beroepsfederaties - …
steunen het project
CONTACT:
SG Sint-Michiel – MMOP info – Leenstraat 32 – 8800 ROESELARE – tav Sioen José
Tel. 051 20 02 88 – www.mmop.be – [email protected]
EIGEN WEBSITE: www.samenbouwenaan2020.vtir.be
Diverse (materiaal- en materieel- partners
ondersteunen de scholengroep Sint-Michiel om
samen met het VTI Roeselare een bouwproject
te realiseren met de focus op 2020.

De nieuwste materialen en technieken

Leerlingen , leerkrachten en bedrijfswereld
werken actief samen

Ondernemerszin wordt gestimuleerd

Principe van lage-energie project =
uitgangspunt en doelstelling …
Op weg naar 2020!

Duurzaam grondstofgebruik met
recuperatieperspectief en eigen opgewekte
energie moet primeren
Onze doelstelling
1.
Jongeren in opleiding leren werken met de
nieuwste materialen en technieken.
2.
Product herkenning en –kennis.
3.
Bouwproject heeft een blijvend karakter.
4.
Partners worden van in het begin mee
betrokken in de ‘verhaallijn’.
5.
Project kaderen we in de actie VIA
(Vlaanderen In Actie)
6.
Zowel tijdens als na de realisatie zijn de
partners op de site van het MMOP welkom –
met faciliteiten tot 2020!
7.
Site krijgt na de realisatie een invulling voor
educatie voor een zeer ruime doelgroep.
8.
Dit project dient als versterkende katalysator
om jongeren te laten kiezen voor techniek en
innovatie binnen de bouwwereld.
9.
Stelregel: A + B = >C!
A = De ondersteunende firma
B = menselijk kapitaal van goede vakmensen
C = veelvoud welke wij aan de partners
proberen te geven – Slimme handen!





Partners in de verhaallijn vanaf de opstart tot
2020!
De boodschap ‘samen bouwen aan 2020’
wordt in media en vakpers gebracht.
WTV/Focus brengt vervolgverhaal op regionale
TV.
Beeldmateriaal wordt ter beschikking gesteld
van ondersteunende partners.
Beeldmateriaal  educatief karakter
 return voor de participanten.
Faciliteiten voor productsponsors
 Bouwplaats  duidelijke logovermelding
 www.samenbouwenaan2020.vtir.be
 www.mmop.be
link naar site van
samenwerkende
bedrijven







Partners krijgen optimale faciliteiten om op de
werf eigen reportages te draaien
Partners hebben garantie dat hun producten
op een juiste wijze verwerkt worden
 goed opgeleide mensen komen in de
bouwketen
Werf = AF  project staat ter beschikking van
de partners
Project = belangrijk onderdeel van MMOP
(Milieu- en Mobiliteitsopleidingspark
Bouwproject = blijvende blikvanger
Partners kunnen hun eigen inbreng voorstellen
MMOP PARTNERS
ONDERSTEUNENDE PARTNERS
EEN REALISATIE VAN
DUBBEL GEWAPENDE VLOERPLAAT
GRONDWERKEN
PREFAB BALKEN UIT WERKPLAATS BOUW
PLS SNELBOUW VERLIJMEN
PLAATSEN VAN PREFABBALKEN OP DE WERF
PLAATSEN VAN GEWELVEN OP VEILIGE WIJZE
ALLES WORDT IN BEELD GEBRACHT
BETONSTORTEN DRUKLAAG
KOLOM
BEKISTEN
WERKPLEKLEREN olv DESKUNDIGE LEERKRACHT-WERFLEIDER

similar documents