3. Kan cultuureducatie bijdragen aan verruiming

Report
“The Future depends on what we do in the present!”
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
ENERGIZER!
5 min.
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
Workshop topic:
Kan cultuureducatie bijdragen aan verruiming
beroepsmogelijkheden?
Suriname heeft vanwege de vele etniciteiten een enorm
potentieel aan culturele uitingen. Deze vormen voldoende
aanleiding voor het (verder) ontwikkelen van
onderwijsprocessen om middels educatie, behoud en
ontwikkeling van deze te waarborgen. De onderwijsprocessen moeten leiden tot het ontwikkelen van een
onderwijsaanbod waarmee beroepsmogelijkheden
kunnen worden gecreëerd.
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 1 (16.00 – 17.00 u.)
Visie op en opvattingen over (kunst en)
cultuureducatie
THEMA 2 (17.00 – 18.00 u.)
(Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige
en veilige leeromgeving
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 1
Visie op en opvattingen over (kunst en)
cultuureducatie
Groepsopdracht:
Maak een mindmap waarin de (groeps)visie en
opvattingen over (kunst en) cultuureducatie
goed tot uitdrukking komen!
Tijd: 10 minuten
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 1
Visie op en opvattingen over (kunst en)
cultuureducatie
Uitgangspunten voor het vormen van een visie en
juiste opvattingen over (Kunst en) Cultuureducatie:
1. Education for All
2. Early Child Development
3. UNESCO: Road Map for Arts Education
Building Creative Capacities for the 21st Century
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
Bijdrage van (kunst en) cultuureducatie aan
de persoonlijke ontwikkeling
•
•
•
•
sociale, intellectuele en emotionele vaardigheden
de eigen identiteit
de creativiteit
het gevoelsleven (kinderen leren op een
harmonische wijze met zichzelf en de omgeving
om te gaan en kunnen uitgroeien tot
harmonische volwassenen)
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
Bijdrage van (kunst en) cultuureducatie aan
de persoonlijke ontwikkeling
•
•
•
•
•
•
eigen initiatieven
uiting geven aan het eigen gevoel
de gemeenschapszin
de eigenwaarde
begrip voor andere culturen
bijdragen aan ontspanning
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
Bijdrage van (kunst en) cultuureducatie aan
aspecten van het onderwijs (toekomst perspectief):
• mengvormen van individueel en
gemeenschappelijk leren stimuleren
• een tegenwicht vormen tegen de strakke
beoordeling goed-fout (formatieve assessment!)
• een beroep op doen meerdere intelligenties
• helpen om kerndoelen van andere leergebieden te
bereiken
• de betrokkenheid verhogen
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
Bijdrage van (kunst en) cultuureducatie aan
aspecten van het onderwijs (toekomst perspectief):
• leerkrachten de kans bieden leerlingen te
observeren, waarbij zij kinderen anders leren
kennen
• teamopbouwend werken
• bijdragen aan een beter en rijker leerklimaat
• een waardevolle aanvulling zijn op het
schoolgebeuren
• bijdragen tot betere leerprestaties bij andere (niet
kunst)vakken
• zicht op toekomstige beroepskeuze
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 1
Visie op en opvattingen over (kunst en)
cultuureducatie
Welke zijn de visie op en opvattingen over (kunst
en) cultuureducatie van de schoolleiding,
collega’s, ouders en delen uit de samenleving met
betrekking tot een beroepskeuze in deze sector?
Welke strategieën hanteren we zelf als onderwijsgevenden om met betrekking tot het voorgaande
een bewustwordingsproces opgang te brengen?
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 1 (16.00 – 17.00 u.)
Visie op en opvattingen over (kunst en)
cultuureducatie
FILMPJES!
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 1
Visie op en opvattingen over (kunst en)
cultuureducatie
Welke beroepen?
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 1 (16.00 – 17.00 u.)
Visie op en opvattingen over (kunst en)
cultuureducatie
DISCUSSIE
VOORSTELLEN/AANBEVELINGEN
SLUITING!
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
TAKE FIVE!
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 2 (17.00 – 18.00 u.)
(Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige
en veilige leeromgeving
Groepsopdracht:
Maak een mindmap waarin de (groeps)visie
met betrekking tot een krachtige en veilige
leeromgeving voor (kunst en) cultuureducatie
goed tot uitdrukking komt!
Tijd: 10 minuten
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 2
(Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige
en veilige leeromgeving
Materieel?
Immaterieel?
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
BESTAANDE STRUCTUUR ONDERWIJSSYSTEEM (SPO, 2010)
A
R
B
E
I
D
S
M
A
R
K
T
IOL
UNIVERSITEIT
VAN
SURINAME
HBO
IMEAO
MHAS
NATIN
AMTO
PI
KO
PI
GLO
HAVO
VWO
VBO
EBO
ETS
LNO
LTO
LBO
MULO
GLO
BO
KO
VOJ (Voortgezet Onderwijs voor Junioren
VOS (Voortgezet Onderwijs voor Senioren
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 2
(Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige
en veilige leeromgeving
FILMPJES!
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 2
(Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige
en veilige leeromgeving
Hoe kunnen wij, als onderwijsgevenden, tijdens
het leerproces de keuze van een beroep in de
kunst- en cultuursector als middel van bestaan
bij studenten bevorderen?
Wat zijn de bevorderende en de belemmerende
factoren?
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 2
(Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige
en veilige leeromgeving
Is er in het kleuter- en basisonderwijs behoefte
aan vakleerkrachten (kunst en) cultuureducatie
in plaats van generalisten?
Voor welke schooltypen is specialitie van
vakleerkrachten voor (kunst en) cultuureducatie
noodzakelijk?
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 2
(Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige
en veilige leeromgeving
Is er in het kleuter- en basisonderwijs behoefte
aan vakleerkrachten (kunst en) cultuureducatie
in plaats van generalisten?
Voor welke schooltypen is specialitie van
vakleerkrachten voor (kunst en) cultuureducatie
noodzakelijk?
SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013
THEMA 2
(Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige
en veilige leeromgeving
DISCUSSIE
VOORSTELLEN/AANBEVELINGEN
SLUITING!
“The Future depends on what we do in the present!”
WIJ DANKEN U VOOR UW BIJDRAGE

similar documents