Wat is schuldhulpverlening

Report
De VOA en
schuldhulpverlening
•
KBO Limburg,
•
•
30-10-2014
R.A. van Beest
[email protected]
1
Schuldhulpverlening: een definitie.
Schuldhulpverlening, ook bekend als
schuldsanering, omvat een traject waarin
individuen geholpen worden bij het
vinden van een oplossing gericht op de
aflossing van schulden en aandacht voor
de omstandigheden waardoor deze zijn
ontstaan.
2
Waaruit bestaat
schuldhulpverlening?
1.
Schuldpreventie
2.
Schuldhulpverlening
3.
Nazorg
3
a)
b)
Ad. 1 Schuldpreventie
Vroeg signalering en verwijzing
Thuisadministratie
4
Welke “acties” horen bij
schuldpreventie (1)
Vroeg signalering;
Voorlichting aan individuen en groepen;
Verspreiden van informatie over
schuldhulpverlening;
Mensen met complexe financiële problematiek
(huisuitzetting, deurwaarders) of Multi
problematiek doorverwijzen naar (schuld)
hulpverlening;
5
Welke “acties” horen bij
schuldpreventie (2)
Thuisadministratie;
Intake van cliënten;
Ordenen van papieren;
Opvragen ontbrekende
documenten;
Aanleren nieuw gedrag;
6
Welke “acties” horen bij
schuldpreventie (3)
Aanvragen inkomensondersteuning;
Aanleren budgetteren en beheren vaste
lasten;
Betrekken van het netwerk van een cliënt;
Mensen indien nodig in contact brengen met
de professionele (schuld)hulpverlening.
7
8
Ad. 2 Schuldhulpverlening
De gemeentelijke schuldhulpverlening:
Domein van de Schuldhulpverlener (professional)
Activiteiten professional:
Intake
Afspraken maken met schuldeisers
Opstellen en vaststellen plan van aanpak
en bepalen leefgeld
Informeren van vrijwilligers
9
Ad. 3 Nazorg
Nazorg
Professional houdt de vinger aan de pols!
Activiteiten vrijwilliger
Aanleren en volhouden nieuwe gedrag
Ondersteuning thuisadministratie
Contact onderhouden
Feedback geven aan de hulpverlener
10
Hoe herkent de Vrijwilliger een
schuldenaar?
Hulpvragen:
Schuldenaren vragen om hulp maar door
gebrek aan kennis wordt de situatie niet goed
ingeschat.
Armoede:
Door een woud van beslagwetgeving.
11
Waar moet de vrijwilliger op
letten?(1)
Voldoende kennis om de situatie
goed in te schatten.
Belemmeringen in houding,
gedrag of regelbaarheid van de
schulden.
12
Waar moet de vrijwilliger
op letten?(2)
De (on)mogelijkheden van het regelen
van schulden.
Het samenspel van materiële en
immateriële problematiek.
13
Gesprekstechnieken: Wat niet werkt
…..(reparatiereflex) 1
Adviseren
Advies en oplossingen voor
problemen geven.
“Nou dan moet je je auto wegdoen”
Onderzoeken Vragen stellen vanuit je eigen
referentiekader.
“Hou je je uitgaven dan niet bij ?”
14
Gesprekstechnieken: Wat niet werkt
…..(reparatiereflex) 2
Interpreteren
Evalueren
Het uitleggen van de motieven en
het gedrag van de ander
gebaseerd op je eigen ervaring.
“Dat zal wel veel gedoe geven
thuis”
Oordelen, door het er wel of niet
mee eens te zijn.
“Dat is niet zo handig gedaan
van je”
15
Wat werkt wel?
Het geven van adviezen:
Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid.
Bekrachtigen en vergroten zelfredzaamheid.
Verlangen van tegenprestaties
De schuldenaar waar mogelijk op
weg helpen.
16
Welke acties zouden een
uitbreiding van het VOA werk
kunnen worden?(1)
Voorbereiden intake met cliënt
Budgetteren aanleren bij cliënt
Bieden van ondersteuning tijdens het
budgetteren
17
Welke acties zouden een
uitbreiding van het VOA werk
kunnen worden?(2)
Feedback geven aan
hulpverlener
Meegaan naar afspraken met
instanties
18
Waar kunnen de schuldenaren
terecht?
Eigen gemeente
Sociale kaart (SHV) binnen/buiten de
gemeente
19
Ja:
Zijn er websites?
a. Initiatief Nederlandse kerken:
www.schuldhulpmaatje.nl
www.uitdeschulden.nu
b. Beleidsorganisaties:
www.Nibud.nl
www.divosa.nl
c. Beroepsorganisaties:
www.nvvk.eu
www.mogroep.nl
d. Overheid
e. Commerciële organisaties
20
Vragen ?
21

similar documents