Pasen 06 02 2014 14934KB Jan 26 2015 07:43:32 AM

Report
Pasen
in de kleuterklas
Pasen in de kleuterklas
• BC Pasen
• Pasen vieren
met de
kleuterklas of
school
BC Pasen uitwerken
• Bij voorkeur VOOR de Paasvakantie
of net na paasmaandag
• Inhoud: de vreugde om de Levende
Christus laten mee-beleven. Dat Jezus
leeft is evangelie= goed nieuws!
• Voor de kleuters is Pasen…
Pasen is…
lente,
geboorte van nieuw leven,
genieten van nieuw leven
(kuikens, lammetjes,…)
en de eerste zonnestralen.
(Uit Werkplan Godsdienst, meevieren met kerkelijke feesten, pag 123,124)
Dit kan samen gaan met
de blijheid om het leven,
vreugde om wat groeit
na de winter,
vreugde dat de paasklok komt.
(Uit Werkplan Godsdienst, meevieren met kerkelijke feesten, pag
123,124)
Wil jij jouw
ei kwijt?
• Hoe loopt het bij
jou op school?
• Waar hoop je
op?
• Wat zijn je
vragen?
BC Pasen uitwerken
• In dit BC – zoals in élk BC- een stuk
‘Jezus- beeld’ aanbrengen.
• de vreugde om Jezus
– om wie Hij is,
– om hoe Hij met mensen omgaat,
– omdat Hij goed doet voor anderen,
– omdat Hij bij ons is ,…
• Vooral in gebed een vreugdevolle sfeer
BC Pasen uitwerken bij oudste
kleuters
• De bijbelverhalen vormen de rode draad
• Jezus op weg naar Jeruzalem
• Intocht in Jeruzalem= Palmzondag
(zondag voor Pasen)
- beelddidactiek: wie kijkt blij? Wie niet?
Waarom?
- alle kleuters knutselen iets om mee te
zwaaien en dan dramatiseren
Kleuters
dit laten associëren met …
BC Pasen laatste avondmaal
• Verhaalelementen:
• Voetwassing:
elkaar dienenelkaar helpen
• Samen aan tafel:
In de klas: delen
met elkaar, zoals
de vrienden van
Jezus doen
BC Pasen laatste avondmaal
• Vieren in de
kleuterschool
• In elke klas of toch
samen?
• In de kerk rond het
altaar
• SAMEN beleven
Laatste avondmaal
• Beeldend werken: welke mensen zitten
mee aan Jezus’ tafel?
• Zichzelf ‘knutselen’ en in een viering de
kleuters uitnodigen aan jezus tafel mee te
zitten.
BC Pasen- Pasen vieren
• Merk op: geen lijdensverhaal!
• Verrijzenis: 2 verhaaltradities in de
evangelies
– lege grafverhalen
– verschijningen (aan de leerlingen, grote
groepen, 2 mannen op weg naar Emmaüs)
• Geen verhalen over het lege graf bij
kleuters.
• Pasen vooral ‘vierend mee-beleven’
Kleuters op een muzische manier (muziek,
dramatisch spel, dansen) laten mee-beleven
met de ervaring van de leerlingen na Jezus’
dood:
Hij leeft onder ons,
Hij is dicht bij ons
en dat maakt ons blij.
Zijn aanwezigheid maakt ons warm vanbinnen,
doet ons ook volop leven.
Pasen vieren
• Lente vieren
• Kleuters brengen lentemateriaal aan
…vooraf beleving ‘voeden’,
• Poppenspel of prentenboek ‘Beloofd is
beloofd’
• Aandacht voor gebaren: met water een
kruisje maken, vuur aan de paaskaars,
een kruis van takjes
Pasen vieren
• Bijbelverhalen van de Goede Week laten
mee-beleven
• Bij het binnenkomen: intocht in Jeruzalem:
laat hen allemaal in hun rol inleven
• Laatste avondmaal: zoals Jezus en zijn
vrienden delen
• Verrijzenis: bij voorkeur de 2 mannen op
weg naar Emmaüs
Pasen vieren
• Bruikbare materialen
TOV voor kleuters: uitgewerkte paasviering
vanuit elke leeftijdsgroep. Kleuters tonen
aan elkaar wat ze in het BC deden (dansen,
materialen, dramatiseren)
Tuin van Heden
Naömi
prentenboeken
Pasen vieren
• Materiaal is belangrijk maar vooral jullie
zijn belangrijk!!!!
• Kleuters beleven mee wat volwassenen
aan zingeving, geloof beleven. Als het
voor jullie betekenis heeft zullen ze dit
mee- beleven.
• Nodig gerust ouders en grootouders uit!
• Vreugde en verbondenheid om het goede
nieuws (evangelie) dat Jezus leeft!
Ik ben
mijn ‘ei’
kwijt!
"Weet je wat Pasen is?"
En het kind zei: "paaseieren rapen".
Toen keek ik naar de moeder: "ze weet er alles van,
kom maar eens kijken".
Ik ben gegaan en zag het kind: snel weg, zoeken, vinden,
juichen, lopen, aarzelen, denken en ze stond stil bij enkele
kleintjes die niets gevonden hadden. Ze telde af en deelde
met hen alles.
Toen keerde ze terug en was blij met ieder nog gevonden
ei.
Zou ze toch gehoord hebben van Jezus die weer leefde
en die in mensen zichtbaar wordt
wanneer ze elkaar met liefde omringen?
Een zalig Pasen!
Moge elke dag je nieuwe vreugde geven!
Moge je in elke mens op je weg
een zichtbaar teken van vriendschap
herkennen!
Moge je hart smelten als chocola op je tong
bij het ontdekken van dat leven!
Want Jezus is waarlijk verrezen ...

similar documents