powerpoint - Westland Cultuurweb

Report
Cultuureducatie met kwaliteit in gemeente Westland
Cultuureducatie met kwaliteit
Wat is het?
 Regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie, in
samenwerking met gemeenten en provincies
 In Westland: Fonds investeert vier jaar lang 55.000 euro,
gemeente legt hier een zelfde bedrag bij
 Wat zijn de doelstellingen?
1. Ontwikkeling doorlopende leerlijnen voor het basisonderwijs
2. Deskundigheidsbevordering leerkrachten
3. Relatie tussen onderwijs en het plaatselijke culturele veld
Plannen voor het Westland
 Leerlijnen worden duurzaam ontwikkeld voor de scholen




Leerkrachten geven zelf de lessen
Deze lessen zijn gratis beschikbaar
Scholen krijgen begeleiding en scholing bij invoering
De 10,90 euro blijft beschikbaar voor aanvullend aanbod
Aanvullend aanbod
 Extra professionele lessen door kunstdocenten
 Theaterbezoek, museumbezoek, bezoek aan dansschool, aan
harmonie, expositie beeldende kunst e.d.
 Is deels beschikbaar in de directe omgeving van de school
 Is verbonden aan de leerlijnen en beschikbaar via onze website
 Kan ook losstaan van de leerlijnen (bijv. aanbod Kunstgebouw)
Welke leerlijnen gaan we
ontwikkelen?
 2013-2014 Theater, muziek en dans
 2014-2015 Erfgoed, beeldende kunst, literatuur & filosofie
 2015-2016 Media, musical
Winchester
educatiemodel
Lucas, B. , Claxton, C. & Spencer, E. (2012) Progression in Creativity: Developing new
forms of assessment. Background Paper for the OECD conference "Educating for
Innovative Societies”. Centre for real world learing. Avaliable:
http://www.oecd.org/edu/ceri/50153675.pdf
Vorm van de leerlijnen
 Voor elke discipline: 20 lessen per leerjaar
 Vier blokken van vijf lessen




5 basislessen
5 verdiepende lessen
5 workshoplessen
5 lessen die in verbinding staan met andere schoolvakken
 Deze blokken zijn zowel los als opeenvolgend te gebruiken
 School kan kiezen voor mono- of multidisciplinaire aanpak
Dus er is ruimte voor
instellingen in:
 Aanvullend aanbod binnen Kunstkracht 10: Enkele lessen
binnen een reeks verdiepende lessen, welke voor ieder leerjaar
en iedere discipline wordt ontworpen.
 Aanvullend aanbod binnen Kunstkracht 10: Enkele
workshoplessen
 Extern aanbod buiten Kunstkracht 10: Als juweeltjes op de
website van Cultuurweb.
 Scholen gebruiken hun 10,90 euro hiervoor.
Cultuureducatie in mijn
instelling/vereniging?
 Leerlingen maken eerder kennis met je aanbod.
 Je kunt makkelijk op veel scholen binnenkomen.
 Met de mogelijkheid dat leerlingen vervolgens meer aan
buitenschoolse cultuureducatie gaan doen.
 Je zit in de doorlopende leerlijn, maar je bent eigenaar van
je eigen stukje. Je kunt daarin jezelf profileren.
Theater
Groep 1 en 2
Verdiepende lessen
-
Groep 3
Twee lessen over sokpoppen
Groep 4
Eén les over montage en verdieping.
Thema = verhalen vertellen,
nieuws/krant, reclame
Twee lessen over het maken van een Workshop grime
eigen mini-voorstelling vanuit de
Workshop rekwisieten
omgeving.
Workshop stagefighting
Workshop maskerspel
Workshop camera acteren
Workshop stage slapstick
Workshop Beckett – Absurd spel
Workshop Moliere – Commedia dell’Arte
Workshop Brecht – Ingeleefd spel
Workshop Stanislavski – Ingeleefd spel
Workshop Bezoek aan een toneelvereniging
Vier lessen over het maken van een musical van 20 minuten.
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Workshoplessen
Workshop grime
Workshop goochelaar
Workshop verhalenverteller
Workshop clown
Workshop geluid
Workshop grime
Workshop geluid
Workshop grime
Muziek
Verdiepende lessen
-
Workshoplessen
Workshop introductie muziekinstrumenten
Groep 3
Twee lessen over Hora Andalucia
bodysounds.
Groep 4
Groep 5
Twee lessen grafisch partituur
maken en repeteren
HAFA kennismaking (4 lessen)
Workshop muziek maken met spullen die
je in je zak kunt dragen
Workshop muziek maken met
speeldoosjes en andere spullen waar
muziek in zit
Workshop sambamuziek met een verhaal
Groep 6
-
Groep 7
-
Groep 8
Vier lessen over het maken van
een musical
Groep 1 en 2
Workshop muziektheater bezoeken
Workshop poppodium bezoeken
Workshop koor bezoeken
Workshop muziekstudio bezoeken
Workshop popartiest of –band
Workshop jazz improvisiatie
Workshop hiphop
Workshop klassiek ensemble
Workshop slagwerk
-
Dans
Groep 1 en 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Verdiepende lessen
-
Twee lessen in ‘De dwaze
dierentuin’, een verhaal maken.
Twee lessen dansen in de
supermarkt
Twee lessen over het
choreograferen van de
schoolpleindans
Twee lessen over het
choreograferen van ‘Ik werk in het
Westland’
Twee lessen hiphop
Twee lessen toepassen
verschillende dansstijlen in Let’s
Party!
Workshoplessen
Workshop paasfeest
Workshop sinterklaasfeest
Workshop Varend Corso
Workshop verjaardagsfeest
Workshop buurtfeest
Workshop compositie
Workshop houding/lef
Twee workshops
Workshop over zeggingskracht van dans
Workshop over de choreograaf
Twee workshops
Twee workshops
Twee workshops
Scholingsmogelijkheden
theater en dans
 Westland Cultuurweb biedt aan de theater- en danssector de
mogelijkheid van (bij)scholing. Deze scholing is bedoeld om met de
nodige vakdidactische kennis en vaardigheden dramales of
dansles te kunnen geven aan groepen leerlingen in het
basisonderwijs. Deze scholing is toegankelijk voor zowel
gediplomeerde als niet-gediplomeerde docenten actief in het
Westlandse culturele veld die aanbod voor de klas willen brengen.
De kosten van de cursus/training worden in overleg vergoed door
Westland Cultuurweb, vanuit de landelijke regeling
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.
Scholingsmogelijkheden
muziek
Bedoeld voor (semi)professionals die instrumentaal of vocaal lesgeven, maar
weinig ervaring hebben met groepen en met name met schoolklassen. Het is een
training op maat waarin onder andere de volgende onderdelen aan bod kunnen
komen:
* Didactische vaardigheden voor grote groepen (aandacht, concentratie,
samenwerking, spelvormen, hoe houd je de leerlingen “bij de les” etc.).
* Het stellen van muzikale doelen en hoe die te bereiken.
* Het samen snel muziek maken en zingen.
De training kan in overleg met de deelnemers inhoud krijgen en zal door Westland
Cultuurweb kunnen worden vergoed.
Hoe nu verder?
 Morgen ontvangt u alle lessen waar u aanbod voor kunt
ontwikkelen. Hier kunt u mee aan de slag. Ook komt deze
powerpoint op de website van Cultuurweb.
 Op 8 oktober workshop en één-op-één gesprekken tijdens de
Kunst & School conferentie.
 Het culturele veld kan lessen gaan ontwikkelen.
 Begeleiding bij de ontwikkeling van aanbod door Ilona
Rozenboom, [email protected]
 De lessen zijn volledig af en staan online in januari 2015.

similar documents