Powerpointpresentatie

Report
Voedingscentrum Bachelor’s Award
 Broodbeleg in de voorkeurscategorie? Een gezondere kant-enklaar maaltijd, met groenten van het seizoen? Duurzaam
geproduceerde vleesvervangers?
 De groep studenten die het beste gezonde en duurzame
product bedenken, wint de Voedingscentrum Bachelor’s Award
2015.
De opdracht
 Ontwikkel een nieuw product of concept, of pas een
bestaand product aan, zodat deze bijdraagt aan een
gezonder en duurzamer eetpatroon van de consument.
 Randvoorwaarden:
 de inzending moet een bijdrage leveren aan 1 of meer
voedingskundige verbeterpunten,
én
 de inzending moet een bijdrage leveren aan 1 of meer
duurzaamheid gerelateerde verbeterpunten.
Voedingskundige verbeterpunten
 het verminderen van de inname van verzadigd vet en transvet
 het verminderen van de inname van zout
 het verhogen van de consumptie van groente en fruit
 het verhogen van de inname van voedingsvezel
 het verhogen van de consumptie van vis
 het makkelijker maken voor consumenten om minder energie te
consumeren, bijvoorbeeld door de energiedichtheid van
producten te verlagen en/of de portiegrootte te verkleinen.
Duurzaamheid gerelateerde verbeterpunten
 het verhogen van het gebruik van duurzaam geproduceerde
grondstoffen
 voldoen aan de criteria van aan duurzaamheid gerelateerde
keurmerken
 het verminderen van voedselverspilling, zowel bij de consument
als in het productieproces
 het verlagen van de milieudruk van het product
 het gebruik van minder dierlijke en meer plantaardige
eiwitbronnen
Beoordeling
 Inzending wordt beoordeeld door een deskundige jury:
 vertegenwoordigers van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van
Economische Zaken, de levensmiddelenindustrie, de retail,
de Consumentenbond en het Voedingscentrum.
 De 5 beste inzendingen ontvangen een nominatie, de beste
inzending wint de Hoofdprijs van de Voedingscentrum
Bachelor’s Award, en eventueel kan de jury een
Originaliteitsprijs toekennen.
Waar let de jury op?
 5 onderdelen met gelijke weegfactor:
 Voedingskundige aspecten
 Duurzaamheid gerelateerde aspecten
 Technologische aspecten
 Maatschappelijke aspecten
 Marketingplan
 Beoordelingscriteria en procedure: zie document
Opdrachtbeschrijving
Verder belangrijk
 Er wordt een uitgebreide rapportage ingeleverd,
én
 Er wordt een managementrapportage ingeleverd, max 15
pagina’s (geen bijlagen), volgens opgesteld invul-document.
Belangrijke data!
 De inzending moet woensdag 15 april 2015 in het bezit zijn van
het Voedingscentrum.
 De uitreiking zal plaatsvinden in mei/juni 2015
(datum en locatie volgen later)
De prijzen
 Hoofdprijs
€ 500
 2e t/m 5e prijs
€ 250
 Originaliteitprijs
€ 200
Waarom een Award?
 Doel:
Stimuleren van (toekomstige) producenten en aanbieders van
voedsel bij het gezonder en duurzamer maken van hun
productaanbod, om op die manier een bijdrage te leveren aan het
gemakkelijker maken van een bewuste keuze.
Wie doen er mee?
 3e- en 4e-jaars studenten van food-gerelateerde opleidingen,
zoals:
 Food & Business
 Voedingsmiddelentechnologie
 Voeding & Diëtetiek
 Food Commerce & Technology
 Food Design & Innovation
Vragen?
 Stuur een e-mail naar:
[email protected]
 Persberichten, winnaars van vorige jaren, alle benodigde
documenten en meer informatie:
www.voedingscentrum.nl/bachelorsaward

similar documents