Equivalenten invullen

Report
EQUIVALENTIEDOSSIERS
VOOR DUMMIES
Mobility Office HUB AO
Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen
Equivalentiedossiers voor dummies
•
•
•
•
•
•
Juiste template downloaden
Jaarprogramma bepalen
Equivalenten invullen
Speciale aandachtspunten
Indienen & goedkeuring
Extra hulp nodig?
Juiste template downloaden
www.hubrussel.net > Je studie > Uitwisselingsprogramma’s >
Academische opleidingen. Documenten die je kan downloaden,
vind je onderaan de pagina.
Jaarprogramma bepalen
Verwijder alles uit de template wat je NIET nodig hebt:
• Andere afstudeerrichtingen
• Opo’s uit het tweede semester als je tijdens het eerste
semester naar het buitenland gaat (en omgekeerd)
• Opleidingsonderdelen die over een heel academiejaar lopen
(bijvoorbeeld CCC/Management Game, Business Projects, … )
moeten ALTIJD opgenomen worden in het buitenland. In het
semester dat je wel aan HUB studeert, moet je de lessen/taken,…
hiervoor niet meedoen.
• Clustervakken: deze moeten altijd samen blijven (zie slide 13)
• Opo’s waarvoor je de credits al verworven hebt.
Indien je bachelor en masterjaar combineert, plaats dan
je dossiers voor bachelor en master in één bestand.
Equivalenten invullen
1. Start met bovenaan je naam in te vullen, de naam van de
gastinstelling en de datum van het dossier:
• Bij elke nieuwe versie van je dossier, moet je deze datum aanpassen;
zo zijn de wijzigingen in je equivalentiedossier makkelijker te volgen.
Het equivalentiedossier voor een student 3e jaar Bachelor
handelswetenschappen met afstudeerrichting “Algemeen
Management” optie “Bedrijfsmanagement en
Ondernemerschap” die tijdens het eerste semester naar het
buitenland gaat, zou er als volgt uit zien:
Equivalenten invullen
Vul naam, gastinstelling en datum in!
Equivalenten invullen
2. Bepaal je aantal credits aan HUB: Tel de credits van de
opgenomen opleidingsonderdelen op, waarbij je per categorie
een subtotaal vermeldt, en bij ‘TOTAAL’ het totaal aantal
credits schrijft.
• Het minimum aantal credits voor een Erasmusuitwisseling is 21 per
semester.
• De credits van de taal waarvoor je de taalvrijstelling opneemt, worden
niet mee geteld in het totaal voor je equivalentiedossier. Je moet het
opo wel vermelden, omdat in het equivalentiedossier duidelijk moet
zijn voor welke taal je de vrijstelling opneemt.
• Taalvrijstelling: 1 semester = 3 credits; 1 academiejaar = 6 credits
Een semesteruitwisseling is +/- 30 credits, een
jaaruitwisseling +/- 60 credits
Equivalenten invullen
Voorbeeld met ingevulde creditaantallen en taalvrijstelling
Totaal aantal credits
subtotaal
Taalvrijstelling: Frans III: de 3 credits worden niet mee opgeteld
maar het opo is wél opgenomen, met vermelding dat dit vrijgesteld is
Equivalenten invullen
1. Link de HUB-opo’s aan opo’s van de partnerinstelling:
De vakken van de partnerinstelling vind je:
• Via Hubrussel.net > Je studie > Uitwisselingsprogramma’s >
Academische opleidingen: per partnerinstelling vind je een pagina met
beschikbare info, meestal maakt een course catalogue (of link ernaar
toe) hier deel van uit.
• Via de website van de partnerinstelling.
• Via informatie ontvangen van de partnerinstelling na je nominatie.
• Via het Mobility Office van HUB, vraag na of er nog geen
goedgekeurde equivalenten bestaan voor de opleidingsonderdelen uit
jouw jaarprogramma.
Equivalenten invullen
2. Link de HUB-opo’s aan opo’s van de partnerinstelling:
Bij het linken houd je rekening met de volgende codes:
• - : dit opleidingsonderdeel is verplicht op te nemen aan HUB en kan
dus niet ingevuld worden met een equivalent in een partnerinstelling.
Bijv.: Masterproef, BTW (3e b-HW optie accountancy/fiscaliteit), ….
Vraag op het Mobility Office na hoe je deze opo’s best combineert
met een studieperiode in het buitenland.
• +: dit opleidingsonderdeel kan je invullen in het buitenland, maar
met een exact equivalent; i.e. voor bijvoorbeeld HRM moet ook in het
buitenland HRM gevolgd worden.
• ++: dit opleidingsonderdeel kan je redelijk vrij invullen in het
buitenland, je blijft uiteraard in je studiegebied en het opo moet
relevant blijven binnen de opleiding.
De ECTS-fiches van HUB-opo’s vind je op:
http://onderwijsaanbod.ehsal.hubrussel.be/opleidingen/n/ > Faculteit
Economie & Management
Equivalenten invullen
3. Link de HUB-ood’s aan opo’s van de partnerinstelling:
Linken & Credits:
• Het aantal credits opgenomen aan de partnerinstelling moet in
evenwicht zijn met het aantal credits aan HUB. Een verschil van twee
credits is toegelaten, maar het aantal aan de partnerinstelling moet
steeds groter zijn dan het totaal aantal credits aan HUB.
In het voorbeelddossier nemen we 34 credits op aan HUB, in Euromed
zullen we dus ook opo’s met een totaal aantal credits tussen 34 en 36
credits moeten opnemen.
• Het is niet nodig om elk opo te koppelen aan een equivalent van exact
evenveel credits (dit is meestal zelfs onmogelijk); de match naar
inhoud primeert. De eindbalans is wél belangrijk.
• Sommige partnerinstellingen hebben opo’s met een zeer groot aantal
credits (bijv in Umea (Zweden) zijn alle opo’s zijn 7,5 of 15 credits).
Dan dienen meerdere HUB-opo’s aan hetzelfde vak in de
partnerinstelling gekoppeld te worden.
Equivalenten invullen
Voorbeeld met ingevulde equivalenten
International Business
wordt aan 2 HUB opo’s
gelinkt om het evenwicht
te behouden
Totaal aantal credits
Marseille: 1 credit
meer dan aan HUB = ok
Ook voor de partnerinstelling de
subtotalen vermelden!
Specifieke aandachtspunten
• Clustervakken: deze moeten samen blijven, dus ofwel volg je
alle delen aan HUB, ofwel in het buitenland, ook als de opo’s
over verschillende semesters gegeven worden en jij maar één
semester in het buitenland studeert. Bijvoorbeeld:
Onderzoeksproject economie en management (4) uit 3e jaar
Handelswetenschappen.
Deze twee opo’s moeten
aan dezelfde instelling
opgenomen worden; of
HUB, of de partneruniversiteit!
Clustervakken herken je
visueel aan het
inspringen van de tekst
naar rechts.
Specifieke aandachtspunten
• Bronvermelding:
Vermeld in een mail, of in het equivalentiedossier zelf, waar
je de opgenomen opo’s terug gevonden hebt, dit kan het
goedkeuringsproces zeker vergemakkelijken!
• Vakcode:
Neem ook de vakcode op in het equivalentiedossier, dit
versnelt het opstellen van het Learning Agreement.
Indienen & goedkeuring
•
•
Bij de kandidaatstelling dien je een eerste voorstel
equivalentiedossier in. Er zal je ook gevraagd worden dit
elektronisch te bezorgen.
Je dossier wordt beoordeeld door de ankerpersoon van je
opleiding, die beslist of de opo’s aan de partnerinstelling
equivalent kunnen verklaard worden met die van HUB. Is dit
niet het geval, dan zal je op zoek moeten gaan naar een
beter opo aan de partnerinstelling.
–
Houd steeds rekening met de mogelijkheid dat in de partnerinstelling
geen geschikt equivalent bestaat voor een bepaald vak uit jouw
jaarprogramma aan HUB.
In dat geval zal je het opo aan HUB moeten opnemen (eventueel in
zelfstudie, of tijdens het volgende academiejaar).
Extra hulp nodig?
Je kan steeds terecht op het Mobility Office HUB AO voor
antwoorden op alle vragen betreffende het equivalentiedossier
en je studieperiode in het buitenland.
Contacteer Suzanne Steijleman (verantwoordelijk voor de
opvolging van uitgaande studenten E&B) via
[email protected] of 02 210 13 37.
Je vindt ons in T’Serclaes 3B, alle dagen tussen 9u00 en 16u00
(maandag vanaf 13u00).
Succes!

similar documents