Samenwerking Techniek en Zorg_J Zangtinghe_Zomerschouw

Report
Welkom Workshop
Samenwerking techniek en Zorg
• Inleiding
• Project Zorg en Techniek (Janouk, Ivo en Stef)
• Domotica in de Zorg (Gira Paul Huisman)
Bevolking naar
geslacht en
leeftijd in
Drenthe
(x 100 inwoners)
Effect “vergrijzing”:
•
•
•
•
•
•
•
Niet alleen meer ouderen maar ook ouder
Ouderen in 2040 meer autonoom
Toename behoefte Zorg, welzijn, veiligheid en comfort
Scheiden van wonen en Zorg
AWBZ aanpassing ZZP1, 2, 3 en op termijn ZZP 4
25% besparing op WMO
Effect op vastgoed
Wat is Domotica:
Domotica = Domus (Huis) en elektronica
M.a.w. Een elektronisch besturingssysteem in bijv. een
woning
Domotica biedt perspectief voor de kwaliteit en
beschikbaarheid van zorg zowel Intramuraal én extramuraal
Domotica, wat wel / niet
• Wat zijn de behoeften
• Functionaliteit toevoegen
• Eenvoudige bediening
Technologie beeldspraak systeem
• Zorg op afstand
• Telemedicine
• Zorgadministratie
• Welzijnsdiensten
Hoe kan de techniek een bijdrage leveren aan de zorg?
Vanuit de Zorgzaak kwam de onderzoeksvraag:
Welke behoefte hebben de cliénten, met een lichte zorgvraag,
van de Zorgzaak aan domotica zodat men langer zelfstandig
thuis kan blijven wonen.
HBO: Eventmanagment
MBO: Zorg (VP niveau 4)
Engineering (elektrotechniek niveau 4)
Horeca (niveau 4)
Vanuit het bedrijfsleven: GIRA, Technische Unie de
Zorgzaak en Domotica Desgin.
•
•
•
•
•
Wie zijn wij?
De Opdracht
Gastcollege/ Excursies
Interviews
Conclusie
Hoe zijn we te werk gegaan:
Vanuit MBO Zorg en techniek 1 dagdeel
(periode 1 en 2 samen les)
Diverse gastlessen en excursies
HBO: periode 2 het organiseren van het symposium
De Opdracht:
Hoe kan de techniek een bijdrage leveren aan de zorg?
Vanuit de Zorgzaak kwam de onderzoeksvraag:
Welke behoefte hebben de cliénten, met een lichte zorgvraag,
van de Zorgzaak aan domotica zodat men langer zelfstandig
thuis kan blijven wonen.
Excursies: OTIB in Woerden.
Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het
Technisch installatiebedrijf
Voorbeeldwoningen
Excursies: Verzorgingstehuis de Vecht
Appartement Domotica
Gast college:
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
De Zorgzaak
Technische Unie
Domotica Design
GIRA
Onze model woning met domotica
Onderzoek:
• De voorbereiding
• Doelgroep
• Het interview
Conclusie:
• Veel onbekendheid bij de doelgroep
• Geen behoefte aan techniek….. Maar wel aan
functionaliteit in de woning
• Wel een aangepaste woning maar geen
aangepaste installatie
• Onbekende “markt” voor veel installateurs
Evaluatie:
• Voordelen domotica
• Informatief symposium
• Samenwerking Zorg en Techniek
Paul Huisman

similar documents