ROC van Twente een gezonde school?

Report
ROC van Twente op de weg naar
een gezonde- en vitale school!
John van der Vegt
Wie zijn wij!
Kernwoorden
 We doen wat we zeggen
 We doen zelf wat we anderen leren
 We willen studenten laten weten wat ze kunnen verwachten
en wat we van hen verwachten
 We laten niemand vallen
Kan alleen in een optimale omgeving.
Veilige en gezonde leer- en werkomgeving
Gezonde omgeving / gezonde school
Waarom Gezonde School!
– Bijdrage leveren aan de missie van ROC van
Twente
– Streven naar een duurzame en vitale
inzetbaarheid van medewerkers.
– Een bijdrage leveren aan onze
maatschappelijke rol
– Een attitude meegeven dat werken aan een
positieve levensstijl belangrijk is voor vitaliteit
in de baan.
De gekozen route
Beweging op gang brengen
– Oplossingsgerichte benadering
– Kansen en ruimte bieden
– Faciliteren
– In gesprek: studenten, medewerkers en
directeuren
Aandacht voor onbewuste gedragsbeïnvloeding
Uitkomsten in beleid
vertalen aan het eind ipv aan het begin
Gezonde School
Presteren
met passie
en plezier
Studenten
Sport op Maat
Topsport
Medewerkers
Fit in je
loopbaan
Vroegtijdig
school verlaten
Bewegen
Clinic’s
JCC
Roken
Test je leefstijl
Andere
opleidingen
Alcohol
Kaderopleidingen
Voeding
NK’s
Ontspanning
Meerwaarde van een gezonde- en
vitale schoolorganisatie
Energiek
en creatief
Gezond
en fit
Werksfeer en
inzetbaarheid
Open mind
Betrokkenheid
Studenten
SportopMaat
– Keuze activiteiten (clinic’s) ism opleidingen ingevuld
– Sportdagen en themadagen
– Nederlandse Kampioenschappen voor mbo
Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten
– Bewegen als middel: discipline, zelfregulatie en sociale
handigheid beïnvloeden
Topsport
– Topsportregeling
– Johan Cruijff College
Fit in je loopbaan
loopbaanperspectief
Gesprekkencyclus
Loopbaan en persoonlijke
ontwikkeling
Scholing en
professionele ontwikkeling
– oa ROC academie
Gedragscodes
Personeelszorg
Secundaire
arbeidsvoorwaarden
Reïntegratie
Preventie
Mindshift
Fit in je loopbaan
Vitaliteitscan (werkvermogen en healthcheck)
Fietsplan
Mentale fitheid
– Mindfulness
– Poweryoga
– Weerbaarheid
Sta- werktafels in vergaderzalen
(pilots)
Beweegkwartiertje
Fitness
BRAVO thema’s (fit in je loopbaan)
– Bewegen stimuleren
• Beweegprogramma’s
• Fietsplan
– Stoppen met Roken
• Stop met roken cursus
– Matig met Alcohol
• Alcoholbeleid
– Gezonde Voeding
• Gezonde kantine
– Ontwikkeling /ontspanning
• Ontwikkeling-, ontspannings- en
bewustwordingsprogramma’s
Sporttoernooien
Golf, tennis, volleybal, squash en badminton
Wekelijkse beweegactiviteiten
Lunchwandelen, beweegkwatiertje, fitness,
fiets- en loopgroepen
Jaarlijks terugkerende activiteiten
Voorbereiding op fiets- en looptochten
Mountainbike clinics
Kleding deels gesponsord, deels tegen kostprijs.
Verzuimcijfers
Verzuimpercentage
Kwartaal 3/4 2011
Kwartaal 1/2 2012
Nederlandse werknemers
(bron CBS)
4.1%
MBO Sectorgemiddelde
5.44%
ROC van Twente
4.25%
Succesfactoren
Oplossingsgerichte benadering
Juiste tijd, juiste moment
Ambassadeurs vinden en gebruiken
Thema’s breed in de organisatie uitzetten
Beschikbare talenten en krachten goed inzetten
Voldoende ruimte bieden om te pionieren
Klein beginnen en laten groeien
Tact
Laten zien wat je goed doet
Vertrouwen in succes van het project
Visiesessie
Groot draagvlak ook bij leerlingen
Het vervolg
2012-2015
Gezonde school 2.0
– Alle opgezette en ontwikkelde zaken worden in een pilot
Wethouder Beversstraat bijeengebracht
– Studenten meer betrekken
– Klankbordgroepen per locatie
– Opgedane ervaringen delen
Integraal gezondheid- en vitaliteitsbeleid formuleren
Geslaagd als….
Bijlagen
European Foundation
for the Improvement
of Living and Working
Conditions, 1992
Aspecten GS 2.

similar documents