presentatie Missing link (ppt)

Report
Moeilijk bereikbare jongeren & werk
De Missing Link?
esign Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra
D
Greet Van Dooren
Studiedag JES - Omwegen naar werk
Brussel, 17 Juni 2014
Vragen?
1. Wie zijn de moeilijk bereikbare jongeren?
2. Waarom zijn ze moeilijk bereikbaar?
3. Lessen om hen te bereiken en te begeleiden
richting werk?
Antwoorden?!
Onderzoek naar VDAB ‘experimenten non-respons’
270 jongeren – 6 steden – 8 experimenten
2008-2009
Van Parys & Struyven (2010)
Van Parys, Van Dooren & Struyven (2013)
Antwoorden?!
ESF-innovatieproject - Missing Link
68 jongeren – 2 steden
2011-2013
WIE ZIJN DE MOEILIJK
BEREIKBARE JONGEREN?
Moeilijk bereikbaar
• Moeilijk bereikbaar:
− niet of moeilijk bereikt worden
− niet starten
− afhaken (fysiek of mentaal)
Kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
(Van Parys & Struyven,
2012; Van Parys, Van
Dooren & Struyven, 2013)
Multiproblematiek
• Gebrek aan ervaring op de arbeidsmarkt
• ¾ kan niet zelfstandig naar een job zoeken en/of
solliciteren
• 80% niet werkgerelateerde barrières:
–
–
–
–
–
–
administratie (ambtelijke schrapping)
justitie
kansarmoede
psycho-sociale problematieken
gezondheid en verslaving
…
WAAROM ZIJN ZE MOEILIJK
BEREIKBAAR?
Theorie van non-compliance (Burgess)
Kosten:
Gepercipieerde
sancties
Baten:
Opportuniteitskosten
Theorie van non-take-up (Van Oorschot, Hernanz)
Combinatie van individuele & organisationele factoren:
– Tot op zekere hoogte onwetendheid over rechten
– Voelen geen nood aan
• Werk
• Ondersteuning
– Gebrek aan een stabiele situatie
– Informatie- & psychologische kosten (stigma)
Mix van redenen
‘Niet willen’ & ‘Niet kunnen’
omwille van individuele & organisationele factoren
=> moeilijk bereikbare jongeren & instanties
LESSEN OM HEN TE BEREIKEN EN
TE BEGELEIDEN NAAR WERK?
Lessen op beleidsniveau
• Kwetsbaar arbeidsmarktprofiel
Preventie: beperking vroegtijdig schoolverlaten,
werkervaring, sollicitatievaardigheden
• Multiproblematiek
 Structurele samenwerking tussen beleidsdomeinen
• Non-compliance & non-take up
 Sanctionering alleen werkt niet
Lessen op uitvoeringsniveau
Toegepast in de Missing Link-begeleiding
• Moeilijk bereikbare jongeren & diensten
 Vindplaatsgericht & aanklampend werken
 Open en participatieve aanpak:
jongere aan het stuur – ‘trajectgezel’
Band aangaan
Netwerkpartner: ‘Missing Link is heel participatief en op
het tempo van de jongere. Dat maakt dat je de jongere
niet halverwege verliest.’
Lessen op uitvoeringsniveau
Toegepast in de Missing Link-begeleiding
• Multiproblematiek
 Integrale benadering
 Lokale
gecoördineerde
netwerkaanpak
 Trajectgezel als
casemanager
 Ronde tafelmethodiek
Lessen op uitvoeringsniveau
Toegepast in de Missing Link-begeleiding
• Gebrek aan een stabiele situatie:
 Persoonlijk- & professioneel steunnetwerk
• Voelen geen nood aan werk – mentaal afhaken:
 Jongere aan het stuur
Tools: van inzicht in naar uitzicht op …
Trajectgezel: ‘Door eigenaarschap te geven aan een
jongere wordt net dat domein eruit gepikt dat ook
vooruitgang op de andere domeinen bewerkstelligt.’
Lessen op uitvoeringsniveau
Toegepast in de Missing Link-begeleiding
• Onwetendheid over rechten & plichten /
informatiekosten
 Mee op stap & model-leren
 Trajectgezel als tolk
Jongere: ‘Als er een begeleider mee is, kan die
dingen soms beter verwoorden: als ik mijn situatie
moet uitleggen.’
Lessen op uitvoeringsniveau
Toegepast in de Missing Link-begeleiding
• Vertrouwen in begeleiding op maat verloren:
Authenticiteit & verbondenheid
Tijd: op het tempo van de jongere &
gecontinueerde zorg
Jongere: ‘Je komt net terug omdat je je goed
voelde bij een begeleider’
Lessen op uitvoeringsniveau
Toegepast in de Missing Link-begeleiding
• Psychologische
kosten
 Veiligheid &
bekrachtiging
 Evoluties in
zachte & harde
resultaten
Besluit
Jongeren: moeilijk bereikbaar & kwetsbaar
=> blijvende beleidsaandacht nodig
Instanties: moeilijk bereikbaar & onaangepast
=> integrale begeleiding op maat
CONTACT
[email protected]
[email protected]; [email protected]
Voor informatie over Missing Link
handboek/opleiding/coaching: [email protected]

similar documents