Presentatie Centrale Keuken Ruddersstove (.pps)

Report
Keuken & catering
Wie zijn wij
 Centrale keuken Ruddersstove is een autonome
vereniging en een 100% OCMW organisatie,
 Met als maatschappelijk doel : maaltijden,
voedingsproducten , aanverwante producten , dranken en
diensten te produceren en te leveren aan instellingen van
het OCMW en aan derden .
 Onze missie : de vereniging heeft tot doel de productie en
levering van lekkere , gezonde, en veilige maaltijden,
voedingsmiddelen, dranken, en aanverwante producten
en diensten in het kader van art,1, van de OCMW wet op
een duurzame ( economische, ecologische, en sociaal
verantwoorde) wijze
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
HACCP Beleid
 Zoals in de missie aangegeven is het bereiden van gezonde
en veilige maaltijden een hoofdopdracht, hiertoe worden de
nodige middelen op materieel financieel, en menselijk vlak
evenals voldoende tijd aan alle betrokkenen ter beschikking
gesteld door de raad van Bestuur en het management om zo
aan alle wettelijke voorwaarden te voldoen conform de
sectorgids voor grootkeukens en verzorgingsinstellingen
waaronder Ruddersstove valt

Directeur De Heer Lieven Astaes
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Organigram van CK Ruddersstove
Organogram centrale keuken Ruddersstove
Directeur
L. Astaes
Verant. Voedingsbeleid
Residentiële bejaardenzorg
Mieke Groosman
Verantwoordelijke
logistiek
Delfien Coudijzer
Admin. medewerker
Maaltijden aan Huis
Stijn Kempinck
Keukenbeheerder
Anthony Houthoofd
Admin.medewerker
Maaltijden aan huis
Carine Matthys
Productieadministratie
Bonnie Daenen
Productieverantw.
Gunther
Vanoverschelde
Technisch medewerker
Bart Peere
Ploegleider logistiek
Annick D’Hoore
Verantw. HACCP beleid
& Kwaliteit & event
catering Johan Goethals
Ploegleider logistiek
Jill Vandenbroucke
Chauffeurs MaH &
koelwagen
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Koks
Keukenhulpen
Verantwoordelijke
klantenbeheer - diëtist
Isabelle Devriendt
Admin. medewerker
Henk Van Hecke
Admin. Medewerker
Nancy De Clercq
Econoom
Johan Henderyckx
Magazijniers
Onze klanten
 Alle Woon en zorg centra van het OCMW Brugge, (middag en









avondmalen)
Alle dagverzorgingscentra, dienstencentra en service flats van het
OCMW Brugge (middagmalen)
Privé kinderdagverblijven en kinderdagverblijven van het OCMW Brugge
( middagmalen)
Aan huis bedeelde maaltijden van het OCMW Brugge ( middagmalen en
binnenkort ook ontbijt en avondmalen)
Het lokaal opvang initiatief, (ontbijt ,middag en avondmalen)
Gehandicaptenzorg ( middag en avondmalen)
De hoofdzetel van het OCMW Brugge ( middagmalen en belegde
broodjes voor cafetaria en vergaderingen)
Het AZ Sint Jan AV ( alle belegde broodjes voor restaurant en
vergaderingen)
Sociaal huis, technische dienst: (middagmalen en belegde broodjes)
Verzorgen van alle Interne en externe, recepties en feestelijkheden
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Ontkoppelend koken of koken in koude lijn
In de CK Ruddersstove wordt er gekookt in koude lijn.
Proces van productie en consumptie wordt onderbroken door
een snelle terug koeling, een gekoelde opslag en regeneratie.
De ingrediënten worden voor 90% gegaard en binnen de 2 uur
gekoeld tot minder dan 4°c.
De maaltijden worden individueel of in multiporties
geportioneerd en met koelwagens getransporteerd naar het
afleveringspunt om daar met behulp van contact of warme
lucht warmte geregenereerd te worden tot boven de 60°c
Koken in koude lijn is grotere precisie, betere kwaliteit
rijker aanbod, meer keuze.
Geen productie keuken ter plaatse meer nodig
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Personeels ingang
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
De ontvangstzone (buiten)
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Etiketteren van de binnen gekomen goederen
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
scannen van de binnen gekomen goederen
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Opslag food + registratie
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Ontwrakkingsruimte
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Productie warme keuken
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Staalname getuigenschotels
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Snelkoelen na productie
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Productie koude keuken
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Voedselbibliotheek 1:
opslag van voeding vóór portionering
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Portioneringsruimte:
bulkportionering voor residentiële klanten
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Portioneerband
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Portioneringsruimte:
portionering maaltijden aan huis
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Voedselbibliotheek 2:
opslag bulkportionering klaar voor uitvoer
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Voedselbibliotheek 1:
opslag maaltijden aan huis
Het zetten van de
karren per ronde +
etikettering van de
maaltijden.
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Warme lijn
UITVOER MAALTIJDEN
AAN HUIS
Wagenpark:
dienst maaltijden aan huis
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Temperatuur controle en registratie na
het opwarmen van de maaltijden
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Laden van de voedselcontainers
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Vertrek vanuit de centrale keuken
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Aankomst bij klant:
Maaltijd wordt in pendeldoos geplaatst
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Klant tekent af voor ontvangst
Maaltijd wordt verplaatst in doos van klant
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Het openen en consumeren van de
maaltijd
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Koude lijn
UITVOER MULTIPORTIES
Laden koelwagen in centrale keuken
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Lossen van koelwagen in WZC
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Ontvangst en stockering in WZC
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Regeneratie van de maaltijden
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Opdienen van maaltijden
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Terugkeer materiaal
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Vaatwas zone
Vuile zone
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Propere zone
Centrale keuken Ruddersstove
2010,2011,2012,2013………….
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals
Info
 Exploitatiezetel:
 Centrale keuken
 A.V. Ruddersstove
 Oude Oostende steenweg 95b
 8000 Brugge
 Tel 050/ 32 72 40
 www.ruddersstove.be
 [email protected]
PPP CK Ruddersstove versie 2013 J.Goethals

similar documents