Kerkenplan - Kerk in Kortrijk

Report
Kortrijk maakt Kerkenplan
Centraal kerkbestuur
Kortrijk-stad
Centraal kerkbestuur
Kortrijk-rand
Waarom een
kerkenplan?
•
“Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk”
Conceptnota van minister Geert Bourgeois
•
“Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies”
Brief van bischop Jozef De Kesel
De Kortrijkse kerken
•
•
25 kerken in de studie
21 kerkfabrieken
- 17 rooms-katholieke
- 2 evangelische
- 1 protestantse
- en Sente
Een divers aanbod aan kerken
... in de deelgemeenten
Een divers aanbod aan kerken
... met erfgoedwaarde
Een divers aanbod aan kerken
... als ruimtelijke ankerpunten
Het kerkenplan
Fase 1
Het onderzoek aan de hand
van 8 parameters
Erediensten?
Andere activiteiten?
1. Huidige activiteiten
Centrum of deelgemeente?
Uniek of meerdere kerken in parochie?
Nabijheid van andere kerken?
2. Geografische spreiding
Ankerplaats?
Beeldbepalend?
Karakteriserend in het weefsel?
3. Stedenbouwkundige aspecten
Beschermd monument?
Architecturale of historische waarde?
4. Culturele kwaliteit/erfgoedwaarde
Inzetbaar voor andere gebruiken?
Meerdere gebruiken gelijktijdig mogelijk?
Graad van aanpasbaarheid?
6. Polyvalentie
ifv andere maatschappelijke noden
omgevingsgebonden noden
6. Potentieel
Kosten nutsvoorzieningen?
Schoonmaak en onderhoud?
7. Beheerskosten
Grote verwachte investeringskosten?
Onderhoud?
Vernieuwen van technische installaties?
8. Investeringskosten
Het kerkenplan
Fase 2 – de conclusies
4 mogelijkheden
1.
2.
3.
4.
Behoud van huidige bestemming
Nevenbestemming
Herbestemming
Sloop en nieuwe ontwikkeling
Timing
1. Oproep aan studiebureau’s 9 september
2. Aanstelling bureau 15 oktober
3. Conclusies van het kerkenplan zomer 2015
Voorbeelden van
herbestemming
Funerarium Bellegem
Het verloren gedicht Bellegem
Begraafplaats Wellen
Boekenwinkel Maastricht
Hotel Martin’s Patershof Mechelen

similar documents