Presentatie Orthokring 18 nov

Report
Pilot Muurhuizen
‘ORTHO-AAN-DE-POORT’
Taken ‘ortho-aan-de-poort’
 Aanmeldingen doornemen binnen termijn 6 weken
 Adviseren aangemelde leerlingen bij twijfel
 Warme overdracht a.d.h.v. nieuwe formulieren
 Ontwikkelen indelingssysteem (“Piramide”)
 Lijst basisinterventies
 Evalueren indeling a.d.h.v. “de Piramide” (rond oktober)
 Afgewezen leerlingen doorverwijzen
 Opstellen ontwikkelingsperspectief (OPP)
 Herschrijven zorgplan
 Deskundigheidsbevordering binnen teams
Evaluatie pilot
Wat heeft de ortho-expertise opgeleverd voor het
aanmeldingstraject “aan-de-poort”?









Ondersteuningsbehoefte bepalen a.d.h.v. indelingssysteem
Evalueren basisschooladvies en aanmeldingstraject
Doorbreken van niet-functionele routines
Aanvullend onderzoek en interpreteren onderzoeksresultaten
Eenduidig ontwikkelingsperspectief
In kaart brengen huidige ondersteuningsaanbod
Verbreden basisondersteuning
Kritisch en objectief bekijken van huidige ondersteuning
Kritische blik bij aannames
Aanbevelingen
 Definiëring ‘zorgleerling’
 Creëer overzicht ‘zorg- en aandachtsleerlingen’
 Breng basisondersteuning en extra voorzieningen in
kaart
 Belang onderzoek
 Communicatie bevorderen (Magister)
 Warme-overdracht

similar documents