“IK KRIJG HET NIET UIT MIJN HOOFD” Noden van

Report
“IK KRIJG HET NIET UIT
MIJN HOOFD”
Noden van kinderen en jongeren,
slachtoffers van een misdrijf
Ilse Vande Walle
Doelstellingen richtlijn
1. Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat de in
artikel 2 bepaalde slachtoffers van misdrijven
passende
steun en bescherming krijgen en aan de
strafprocedure kunnen deelnemen.De lidstaten zorgen
ervoor dat slachtoffers op een respectvolle, tactvolle,
geïndividualiseerde, professionele en niet
.
discriminerende manier worden erkend en bejegend
in alle contacten met diensten voor slachtoffers of
diensten voor herstelrecht dan wel met een bevoegde
autoriteit in het kader van de strafprocedure. De
rechten die bij deze richtlijn worden verleend, worden
jegens slachtoffers op niet-discriminerende wijze
toegepast, mede wat hun verblijfsstatus betreft.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
2. Wanneer het slachtoffer een kind is, zorgen de
lidstaten ervoor dat bij de toepassing van deze
richtlijn, de belangen van het kind op de eerste
plaats komen en per geval worden beoordeeld. In
alle contacten wordt een kindvriendelijk aanpak
betracht die rekening houdt met de leeftijd,
maturiteit, meningen, behoeften en zorgen van het
kind. Het kind en, in voorkomend geval, zijn
wettelijke vertegenwoordiger worden geïnformeerd
over alle maatregelen en rechten die specifiek
verband houden met de rechten van het kind.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
Wat heeft Sofia nodig?
-
In het algemeen?
- Met betrekking tot de politie en de
gerechtelijke afhandeling?
- Met betrekking tot hulpverlening (o.a.
Slachtofferhulp)
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
Noden/behoeften van kinderen
en jongeren, slachtoffers van
een misdrijf.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse VandeWalle
Nood aan ondersteuningsfiguren uit
de directe omgeving.
- Ouders
-
Leerkrachten/school
Vrienden
Knuffels en dieren
De bredere omgeving
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
Steun op lange termijn door de
directe omgeving speelt misschien
wel de belangrijkste rol in het
herstel van het kind!
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een
misdrijf.
Ilse Vande Walle
Nood aan een goede opvang door de
politie
Nood aan een goede opvang door
justitie.
Nood om te praten met iemand buiten
het gezin.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een
misdrijf.
Ilse Vande Walle
Drie uitgangspunten om kinderen te
ondersteunen:
1. Kinderen willen serieus genomen
worden
1. Kinderen willen niet gepusht worden
1. Kinderen hebben af en toe nood aan
een duwtje in de rug.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een
misdrijf.
Ilse Vande Walle
1. Kinderen willen serieus genomen
worden.
- door te zeggen aan kinderen : “ik neem je
serieus”.
- door informatie te geven
- door met kinderen te overleggen: kinderen
weten wat ze willen en willen gehoord worden in
zaken die hen aanbelangen.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
2. Kinderen willen niet gepusht
worden.
Elk kind heeft zijn eigen verwerkingstempo. Het is
belangrijk het verwerkingtempo van het kind te
volgen. Dit wil zeggen: erover praten als het kind er
wil over praten en er niet over praten als het kind
dat niet wil.
Kinderen kunnen zelf aangeven wat ze willen op
een bepaald moment!
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
3. Kinderen hebben af en toe een
duwtje in de rug nodig.
Soms hebben kinderen angst om dingen te doen
die ze voor het gebeuren zonder problemen deden.
Dan kan het belangrijk zijn om het kind nu en dan
een duwtje in de rug te geven zodat ze in kleine
stapjes over de angst heen komen.
Ook hierin is het belangrijk om niet te pushen en te
overleggen met het kind. Als het kind duidelijk nog
niet klaar is voor een bepaalde stap is het beter om
die even uit te stellen.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een
misdrijf.
Ilse Vande Walle
Naast deze uitgangspunten hebben
kinderen ook nog een aantal andere
noden.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
Kinderen hebben nood aan
opvolging in het
verwerkingsproces.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
Ouders spelen een belangrijke rol in de verwerking
van het kind:
- Jonge kinderen zijn zeer afhankelijk van hun
ouders.
- De reacties van de ouders op het gebeuren en
de manier waarop de ouders het gebeuren
verwerken heeft een directe invloed op de
verwerking van het kind.
- Ouders hebben zicht op het gedrag van het
kind, niet op de beleving van het kind.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
Een misdrijf = een schokkende
gebeurtenis
Meeste kinderen hebben stressklachten
na het meemaken van een schokkende
gebeurtenis. Bij de meeste kinderen
zullen die vanzelf afnemen na vier
weken.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
Wanneer nood aan professionele hulp?
-Stressklachten nemen niet af na vier
weken
-Het kind heeft heel heftige stressreacties
direct na het gebeuren en die zijn
belastend voor het kind zelf, het gezin
of de omgeving.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
- Het kind behoort tot een risicogroep op
verhoogde stressklachten
Het kind:
- is al eerder blootgesteld aan trauma
- heeft andere problemen zoals ADHD of leerproblemen
- heeft zich tijdens de gebeurtenis erg bedreigd
gevoeld. Bv doodsangst
Er zijn gezinsproblemen of één van beide ouders
heeft al problemen.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
Kinderen hebben nood aan
opvolging van het juridisch
proces.
- Denk aan de drie uitgangspunten
- Pas op voor te hoge verwachtingen bij het kind!
- Noden van kinderen veranderen
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
- Kinderen hebben nood aan ruimte
om te verwerken
- Kinderen hebben nood aan
structuur en routine
- Kinderen hebben er nood aan om
verder te gaan met hun leven
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
- Kinderen hebben nood om zich te
uiten:
- hun verhaal te vertellen
- hun gevoelens te uiten
Maar … niet alleen praten helpt!
- Kinderen hebben nood aan een
focus op positieve dingen
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle
[email protected]
Freelance trainer/consultant
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen
Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf.
Ilse Vande Walle

similar documents