Presentatie workshop C `Samen werken aan - VO-raad

Report
Samen werken aan talentontwikkeling
Praktijkgericht onderzoek in de school
Femke Geijsel, Monique Volman, Wouter Schenke
VO-congres 2014
Opzet
1. SLOA-VO regeling: achtergrond
2. Korte introductie 3 projecten
•
•
•
Bonaventuracollege
RSG Slingerbos/Levant
St. Carmelcollege: Pius X College
3. Bevindingen overkoepelend onderzoek SLOA-projecten:
•
Samen werken aan onderzoek
4. Groepsgesprekken
5. Terugkoppeling / bevindingen SLOA-VO:
•
•
VO-congres 2014
Opbrengsten
Rol van de schoolleider
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
2
SLOA-VO regeling
30 R&D projecten in periode 2010-2013
Subsidie verdeeld door VO-raad
Praktijkgericht onderzoek naar ontwikkelingen binnen scholen
Ontwikkelingen op gebied van:
• Talentontwikkeling leerlingen
• Professionalisering docenten
VO-congres 2014
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
3
VO-raad publicaties over de SLOA-projecten:
1. Werken op dezelfde golflengte
2. Talenten ontwikkelen voor de toekomst
3. Professionele leraren
VO-congres 2014
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
4
3 SLOA-VO projecten

Bonaventuracollege:
-> Phil Rhebergen & Barbara Snel

RSG Slingerbos/Levant:
-> Hans Smorenburg & Mandy de Waal

St. Carmelcollege: Pius X College:
-> Franciska Soepboer & Gerrit Willering
VO-congres 2014
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
5
Samenwerking
Externe onderzoekers de school in: waarom?
“Vreemde ogen dwingen”
“Inhoudelijke expertise de school in”
“Begeleiding op onderzoeksvlak”
VO-congres 2014
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
6
Samenwerking
Drie aandachtspunten:
1. Welke belangen zijn in het spel?
2. Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
3. Hoe organiseren we de communicatie?
VO-congres 2014
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
7
Samenwerking
School heeft de
leiding
A. School gestuurde samenwerking
B. School en onderzoeker gestuurde
samenwerking
Praktijkgerichte
onderzoeker heeft
de leiding
VO-congres 2014
C. School en adviseur gestuurde
samenwerking
D. Onderzoeker gestuurde samenwerking
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
8
Groepsgesprekken
In drie groepen uiteen:

Bonaventuracollege:
-> Phil Rhebergen & Barbara Snel

RSG Slingerbos/Levant:
-> Hans Smorenburg & Mandy de Waal

St. Carmelcollege: Pius X College:
-> Franciska Soepboer & Gerrit Willering
o.a.:
• Wat heeft samenwerking met onderzoekers aan praktijkgericht
onderzoek opgeleverd?
• Wat vraagt dit van schoolleider?
VO-congres 2014
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
9
Opbrengsten SLOA-VO
Projecten hebben een bijdrage geleverd aan:

Schoolontwikkeling (voor school zelf), onder andere:
• Professionele leraren voor de klas
• Onderzoekende houding bij leraren
• Beter zicht op talenten leerlingen
• Digitale leermiddelen

Kennisontwikkeling (voor onderwijswetenschap)
• Bijv. data over didactische vaardigheden
VO-congres 2014
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
10
Opbrengsten (vervolg)

Stimulans voor onderzoekende cultuur:
Zo zegt een schoolleider van een van de SLOA-projecten:
“Er is een hele slag in onze organisatie gemaakt.
Het professionele denken, het anders denken,
het onderzoek doen, de waarde van getallen.
Niet zomaar domweg weer ergens inspringen,
maar gewoon eerst denken.”
VO-congres 2014
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
11
Rol schoolleiders




Project positioneren
• Koppeling met wat er speelt op school
Samenwerking inrichten
• Taken verdelen
• Onderzoeksvraag afstemmen
Sturen en ondersteunen
• Regelwerk
• Visie en concretisering in doelen
• Mensen ontwikkelen
• Organisatie (her)inrichten
Projectopbrengsten versterken en verbreden
• Onderzoeksmatig werken voortzetten
• Borging van resultaten
VO-congres 2014
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
12

similar documents