Prostaatverpleegkundige

Report
Samenwerkingsprotocol
Bruno Mortelmans
Coördineren van het zorgproces
• Coördineren van de rollen
• Coördineren van de opeenvolging van de
aktiviteiten van het multidisciplinaire team , de
patiënten en hun familie
Prostamici
•
Huisartsen team
– Jos De Smedt
– Guido Janssens
– Els Bormans
– Viviane Van Den Bergh
– Joke Denekens
– Bart Van Essche
•
Prostaatteam van Imeldaziekenhuis
PROSTAMICI
•
1. Waarom een samenwerkingsprotocol?
•
2. Hoe te realiseren ?
–
Organisatie prostaatkliniek
–
Prostaatverpleegkundige
–
Info voor de patiënt :
–
•
Prostaatinfoboekje , prostaatzorgboekje
•
Website info
•
Patiënten zelf hulpgroep
Opstellen van…
•
Follow up schema’s
•
In een latere tijd zal ook de screening , diagnostiek , therapie keuze ,therapieschema ,voeding , incontinentie
,impotentie en psychosociale benadering aan bod komen
•
3 . Verdere planning :
–
juni 2013 : therapiekeuze
Samenwerking tussen…
•
Patiënt en familie
•
Huisarts
•
Uroloog
•
Oncoloog
•
Radiotherapeut
•
Prostaatverpleegkundige
•
Kinesiste
•
Pijnkliniek
•
Psychotherapeuten
Waarom een samenwerkingsprotocol ?
•
Verbeteren van kwaliteit van zorg
•
Verbeteren van de samenwerking tussen huisarts en Imeldateam en tussen de
leden van het Imeldateam
•
Meer informatie voor de patiënt
– Hij weet vooraf wat hem achtereenvolgens te wachten staat
•
Een grotere tevredenheid bij patiënt , huisarts en Imeldateam door concrete
afspraken van taken binnen het prostaatzorgpad .
•
Minder behoefte aan “ second opinion “
•
De prostaatverpleegkundige is een vast aanspreekpunt voor de patiënt
– Veel aandacht voor psychosociale begeleiding
– Patiënt en familie zijn meer gerustgesteld
PROSTAMICI
•
1. Waarom een samenwerkingsprotocol?
•
2. Hoe te realiseren ?
–
Organisatie prostaatkliniek
–
Prostaatverpleegkundige
–
Info voor de patiënt :
–
•
Prostaatinfoboekje , prostaatzorgboekje
•
Website info
•
Patiënten zelf hulpgroep
Opstellen van…
•
Follow up schema’s
•
In een latere tijd zal ook de screening , diagnostiek , therapie keuze ,therapieschema ,voeding , incontinentie
,impotentie en psychosociale benadering aan bod komen
•
3 . Verdere planning :
–
juni 2013 : therapiekeuze
De prostaatverpleegkundige
•
Een vertrouwenspersoon van de patiënt. Iemand die er van het begin bij is.
•
Goede en correcte informatie geeft een bijdrage tot angstreductie
•
De patiënt en zijn omgeving leren omgaan met alle aspecten die kunnen voortvloeien
uit de ziekte en / of de behandeling ervan
•
Een aanspreekpunt voor de patiënt
Functie
Prostaatverpleegkundige
Diagnose prostaatkanker is gesteld en meegedeeld aan de patiënt door de Uroloog.
Verwijzing raadpleging prostaatverpleegkundige
•
Opvang en oriënterend kennismakend gesprek
patiënt en partner
•
Extra uitleg ivm prostaatkanker
en de verschillende behandelingsmogelijkheden
•
Uitwisselen gegevens
Therapiebespreking met patiënt
•
De therapeutische mogelijkheden die op de MOC zijn overeengekomen worden besproken
met de patiënt en partner
•
Dit gebeurt door de Uroloog samen met de pvpk.
•
Patiënt wordt actief geïnformeerd betreffende de voorgestelde therapie
•
Eventuele verdere ondersteuning aanbieden: sociale dienst, pijnkliniek, psycholoog….
•
1. Waarom een samenwerkingsprotocol?
•
2. Hoe te realiseren ?
–
Organisatie prostaatkliniek
–
Prostaatverpleegkundige
–
Info voor de patiënt :
• Prostaatinfoboekje , prostaatzorgboekje
• Website info
• Patiënten zelf hulpgroep
–
Opstellen van…
• Follow up schema’s
• In een latere tijd zal ook de screening , diagnostiek , therapie keuze ,therapieschema ,voeding ,
incontinentie ,impotentie en psychosociale benadering aan bod komen
•
3 . Verdere planning
• Therapie schema
• Moc vergadering
Prostaat info boekje
prostaatinfo boekje waarin op een overzichtelijke wijze alle gegevens ivm prostaatkanker
en onze prostaatkliniek staan vermeld ( opgesteld door prostaatverpleegkundige )
Prostaatinfo mapje
-Prostaatinfo mapje ( cfr boekje hartfalen ) ivm de specifieke pathologie van de patiënt ( follow
up na bv. brachytherapie )
-
korte beschrijving van de behandeling
-
follow up schema :
-
wie ziet patiënt
-
wanneer en welke onderzoeken
-
nota's van patiënt , huisarts
en specialist
-
PSA - kurven
-
telefoonnummers van leden van het prostaatteam
- Wanneer na 1 jaar de PSA nul blijft ,
wordt de patiënt gevolgd door de huisarts , die de
Uroloog zal verwittigen bij PSA stijging
- PSA bepaling in het zelfde labo
- De follow up loopt verder na 5 jaar
•
1. Waarom een samenwerkingsprotocol?
•
2. Hoe te realiseren ?
– Organisatie prostaatkliniek
– Prostaatverpleegkundige
– Info voor de patiënt :
•
Prostaatinfoboekje , prostaatzorgboekje
•
Website info
•
Patiënten zelf hulpgroep
– Opstellen van…
•
•
Follow up schema’s
•
In een latere tijd zal ook de screening , diagnostiek , therapie keuze ,therapieschema ,
•
voeding , incontinentie ,impotentie en psychosociale benadering aan bod komen
3 . Verdere planning
-Gezien het zorgpad prostaatkanker een complex pad is met verschillende actoren ,
zal er in eerste instantie gestart worden met het invullen van de follow up schema's
•
1. Waarom een samenwerkingsprotocol?
•
2. Hoe te realiseren ?
–
Organisatie prostaatkliniek
–
Prostaatverpleegkundige
–
Info voor de patiënt :
–
•
•
Prostaatinfoboekje , prostaatzorgboekje
•
Website info
•
Patiënten zelf hulpgroep
Opstellen van…
•
Follow up schema’s
•
In een latere tijd zal ook de screening , diagnostiek , therapie keuze ,therapieschema ,
•
voeding , incontinentie ,impotentie en psychosociale benadering aan bod komen
3 . Verdere planning
–
Therapieschema
–
MOC bespreking
- Een verder uitwerken van het zorgpad zal later volgen ,waarbij als volgende stap
de MOC bespreking zal uitgewerkt worden ( Alle patiënten besprekingen dienen met
de huisarts te gebeuren op een voor hem haalbare manier ) De technische
mogelijkheden van Ipad worden nagekeken.

similar documents