Powerpoint presentatie - Brandweer Vereniging Vlaanderen

Report
DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN GELIJKHEID VAN KANSEN
Persconferentie
en officiële eindvoorstelling van de
volledige hervorming van de
hulpverleningszones aan de
personen op het terrein
17 april 2014-14U30
Mechelen
I. Welke gevolgen voor de
brandweerman?
• 1. Meer veiligheid
– de uitwerking van onuitgegeven normen op het
vlak van de persoonlijke en de collectieve
beschermingsmiddelen van de brandweerman
– de minimale normen voor het personeel en de
middelen bij een interventie.
• 2 Een nieuw statuut voor de beroeps- en
vrijwillige brandweerlieden
– Behoud van de verworven rechten: de
brandweerlieden behouden de voordelen waar ze
momenteel recht op hebben
– Een duidelijke bepaling van de graden,
bevoegdheden en functies
– De invoering van een voortgezette opleiding die tot
op heden niet bestond
– De mobiliteit van het personeel, een instrument om
het beroepsleven optimaal te beheren
– De creatie van een federaal geschiktheidsattest
Verbeteringen voor de
beroepsbrandweerlieden
• Een eindeloopbaanregeling op maat en een
veralgemening van het recht op verlof voorafgaand
aan het pensioen
• Een extra verlofdag per jaar vanaf 50 jaar.
• De harmonisatie van de weddenschalen:een
rechtvaardige en identieke verloning voor alle
brandweerlieden van het land
• Premies die aangepast zijn aan de organisatie van de
dienst
Verbeteringen voor de vrijwillige brandweerman
• De evolutie in weddenschaal wordt eindelijk mogelijk om
het engagement van de vrijwilliger te belonen
• De veralgemening in heel het land van een premie voor
onregelmatige prestaties
• Een diplomatoelage voor de behaalde brevetten en
specialisaties.
• Een gemakkelijkere toegang tot het statuut van beroeps
• De omkaderde arbeidstijd
• Verbeteringen in de opleiding
II. Welke impact voor de burger?
• beter opgeleide en uitgeruste
brandweerlieden kunnen een grotere kwaliteit
bieden bij hun dienstverlening
• met de mogelijk gemaakte overeenkomsten
tussen de hulpverleningszones zal de
optimalisering van de menselijke middelen en
van het materieel enkel voordelen opleveren
voor de volledige bevolking
III. Voor de gemeenten: een door de
federale staat gefinancierde
hervorming
in miljoen euro
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. Basisdotatie aan de 34 zones
21,747
30,890
32,364
31,292
31,292
31,292
31,292
2. Bijkomen de dotatie aan de 34 zones
19,563
65,159
95,876
99,092
102,308
2.1. Hulp bij de rekrutering/investering
19,563
42,063
69,563
69,563
69,563
19,205
19,205
19,205
19,205
2.3. Mandaat zonecommandanten
0,674
0,674
0,674
0,674
2.4. Eindeloopbaanregeling
3,216
6,433
9,649
12,866
1,633
2,633
3,133
3,633
4,133
2.2. Harmonisatie weddeschalen
3. Dotatie aan de DBDMH
4. Indirecte hulp
33,152
33,152
25,542
28,493
33,836
36,963
36,463
8,411
8,411
10,387
13,338
18,681
21,808
21,308
4.2. Subsidie materieel aan de 34 zones
24,741
24,741
15,155
15,155
15,155
15,155
15,155
5. TOTAAL
54,899
64,042
79,102
127,577
164,137
170,980
174,196
4.1. Subsidie opleiding

similar documents