Presentatie dhr Poppe Het Grote Agrodebat (4,04

Report
Het productieland voorbij?
Over goede buren en verre vrienden
Krijn Poppe l Het Grote Agrodebat 2015
m.m.v. Petra Berkhout en Katja Logatcheva
Inleiding
 Geopolitiek is terug op de agenda
● Boycots Rusland – EU
● Midden-Oosten en Noord-Afrika blijven roerig
 Onze omzet is zeer gevoelig voor een kleine daling van
het afzetvolume
 In kostprijsstrategie en door sterke bedrijfsvergroting
zijn marges dun en dus gevoelig voor omzetdaling
2
Inleiding
 Internationale (extra-EU) handel zou in de toekomst
kunnen toenemen:
● Europese markt verzadigd, vraag uit derde landen
● Handelsliberalisatie, WTO, TTIP en TTP
● Investeringen in de landbouw gaan wereldwijd
door: vraag naar toelevering
● Technisch wordt transport steeds makkelijker
 Globalisering en digitalisering
 Lokale productie, korte ketens en authenticiteit
● duurzaamheid heeft weinig relatie met afstand
3
Het productieland voorbij?
 Schept dit extra kansen om elders
productiecapaciteit op te helpen bouwen?
of
 Moeten we het toch vooral hebben van
exportvolumes van eigen bodem?
of
 Gaan beide strategieën prima samen –
met de Nederlandse primaire productie als
innovatielaboratorium en showroom?
4
Eerst de cijfers : de rol op de markt
 Wat exporteert de Nederlandse agrosector en waarheen?
● Aan
● Aan
● Aan
● Aan
agrarische producten
agrarische productiemiddelen
doorvoer van producten
producten van eigen bodem
 Wat verdient Nederland daarmee?
 Wat betekent dat voor de sector?
5
Exportstromen
6
Export van producten vanuit Nederland
7
Export NL naar derde landen is divers
8
Exportbestemmingen van EU-landen
9
Boycots leiden tot omwegen, vraag blijft
10
Belangrijkste producten NederlandNL
11
12,5% export buiten EU zijn
productiemiddelen
 Export zaaigoed: € 1,1 miljard
binnen EU
50
50
%
%
buiten EU
 Export productiemiddelen (totaal): € 3,1 miljard
binnen EU
55
45
buiten EU
%
 Kassen buiten de EU door Nederland geleverd
80 %
12
2e exporteur is ook een grote importeur
 Export uit doorvoer of van eigen bodem?
 Het moet dus om inkomen gaan,
niet om export(volume)
Nederland is
22e exporteur
als het om eigen
productie gaat
WRR o.b.v. PBL
 Export Nederland totaal: € 78,5 miljard
binnen EU
62,4
16,2
buiten EU
 Import Nederland totaal: € 52,5 miljard
binnen EU
31,7
20,8
buiten EU
 Netto-export € 26 miljard
26
13
Import vs. export
14
Verdienvermogen
 Cijfers exportwaarden zeggen weinig over
wat er aan wordt verdiend
 Input-outputtabellen geven wel dit inzicht –
via ontwikkeling toegevoegde waarde
€0,70
9%
Per euro wordt 70 cent
Toegevoegde waarde agrocomplex
verdiend via de export
aan het Bruto Nationaal Product
15
Aandeel van de sector in de economie
Toegevoegde waarde NL agrocomplex, miljard €, 2012
bron: LEI
16
Ontwikkeling toegevoegde waarde
De verwerking van buitenlandse grondstoffen
levert meer op dan productie en verwaarding
van binnenlandse grondstoffen
 In 2012 scheelde het € 20.000 per arbeidskracht
● € 94.000 versus € 74.000
 Als je primaire sector niet meerekent, daalt verschil
naar circa € 10.000
 Bovendien: de groei zit in ‘buitenlandse’ complex
17
Toegevoegde waarde per AJE hoger bij
verwerking van buitenlandse grondstoffen
18
Toegevoegde waarde van agrocomplex
groeit door import
19
Wat betekent dit voor de sector?

Effect van geopolitiek moet niet worden overdreven
● Gaat om klein percentage EU-export
● Er is een gevarieerde landenportfolio

We verdienen meer aan binnenlandse grondstoffen dan aan
buitenlandse, maar de groei zit in de laatste

Per arbeidskracht verdienen we meer aan de buitenlandse dan aan
de binnenlandse grondstoffen, dus die verschuiving is welkom

Export kennisintensieve uitgangsmaterialen en machines is
beperkter, vaker non-EU, en profijtelijker dan primaire producten.
Regiefunctie met o.a. ICT biedt kansen

Primaire landbouw krijgt meer karakter van innovatielab en showroom
20
Kennis is tot waarde te brengen met ICT
 Machines, installaties en kassen worden steeds meer
voorzien van sensoren: Internet of Things
 Nu nog vooral voor machineonderhoud en service
 Maar zullen ook steeds meer gebruikt worden voor
gericht advies op basis van Big Data
 Vereist wel een overgang van machineleverancier naar
serviceprovider
 Nederland Regieland is niet alleen logistieke draaischijf
maar ook beheersen van datastromen
21
Een voorbeeld uit ons ICT onderzoek
E-agriculturist Service
for spraying potatoes
Services
Spraying Advisory
Services
Meteorological
Service
Machine Breakdown
Service
State and Policy
Information Service
Consumer Food
safety service
User’s devices
App store
Cloud
Information
systems
Other sources
sensors
actuators
data sources
(‘Internet of Things’)
Local Information systems
Waar kan Nederland op inzetten?
 Risicobeheer
 Informatie op orde (Market Intelligence)
 ICT
 Leiderschap in ketens
 Vermarkten van duurzaamheid
 Verhoging efficiëntie
23
Informatie op orde?
24
Dank voor uw
aandacht tijd voor debat
Met dank aan KNLC
[email protected]
wageningenUR.nl/lei

similar documents