BVL-powerpointpresentatie

Report
presentatie voor scholen:
het Brabants VerkeersveiligheidsLabel
BVL-doel:
minder jeugdige slachtoffers in het verkeer
het BVL | 1

biedt basisscholen en gemeenten de helpende
hand voor structureel verkeerseducatie

draagt bij aan de verkeersveiligheid van de
jeugd

800 deelnemende scholen

bijna 700 scholen met Label
het BVL | 2

in eigen tempo vormgeven aan
verkeerseducatie

samenwerking met partners (bijvoorbeeld
ouders, gemeente, politie en VVN en ANWB)

theoretische verkeersles én oefenen
in de praktijk

ondersteuning van kinderen bij het
aanleren van wisselende verkeersrollen
- bevordering verkeersveiligheid van leerlingen
- aantoonbaar via het (digitaal) portfolio
- Label in huis als is voldaan aan de eisen/criteria
“We dragen met het BVL bij aan een veiliger leef- en
speelomgeving voor onze kinderen en aan een veiliger
stukje Brabant.”
BVL-criteria/punten voor:






schoolorganisatie
verkeerseducatielessen in alle groepen
oefenen op het plein en op straat
veilige schoolomgeving en school-thuisroute
samenwerken met ouders
speciale projecten
BVL-proces
stap 1
stap 2
stap 3
stap 4
stap 5
stap 6
stap 6
stap 7
school meldt zich aan
invullen zelfevaluatie
intakegesprek BVL-auditor
opstellen activiteitenplan
uitvoering
beoordeling
uitreiking
beheer en onderhoud
Uiterlijke waardering
Als de school aan de criteria
voldoet, ontvangt de school
het BVL-certificaat voor aan
de gevel.
BVL-subsidie
 van provincie, de GGA-regio en SRE (regio
Eindhoven) via de gemeente
 BVL-werkgroep
 werkboekjes-methode
 schoolmateriaal en/of projecten (VVN-werkplan)
 subsidie geldt niet voor de harde infrastructuur
Wat doet gemeente?
• geeft subsidie aan scholen en/of VVN
• helpt bij veilige schoolomgeving in overleg met
school en op basis van BVL-toetsing door auditor
Meer weten over het BVL?
Ga naar www.bvlbrabant.nl voor:
actueel nieuws
een marktplaats met producten en projecten
de benodigde documenten
en handige tips.

similar documents