LEREN LEREN & PAL

Report
LEREN LEREN & PAL
LEREN LEREN : STUDEREN IN HET ALGEMEEN
Goede methode: 8-8-8-methode
 8 uren slapen
 8 uren studeren (inclusief lessen die gevolgd werden)
 8 uren ontspanning
Zo kom je minstens aan 40 uur studie/week (weekends niet inbegrepen)
Meer informatie: studentenportaal Faculteit Sociale Wetenschappen
(soc.kuleuven.be)
Vragen rond universitair
onderwijs?
Hoe je slaagkansen
verhogen?
2 oktober 2014
So you think you can
study?
LEREN LEREN : VAKGERICHTE TIPS
Sociologie
-
Prof. Laermans
Vrij abstracte lessen: voorbereiden van lessen
Tip: maak een lijst met definities van termen en vergelijkingen !
Examen: deels open vragen en deels meerkeuzevragen
 Volledig fout antwoord op open vraag, maar toch goede
uitleg: punten krijgen
LEREN LEREN : VAKGERICHTE TIPS
Politicologie
-
Prof. Hooghe
Zeer duidelijke cursus
Cursus tot in de details kennen! (namen van onderzoekers etc.)
Actualiteit volgen is de boodschap (cfr. examen) !
Extra boekje goed lezen (cfr. examen) !
Algemene uitleg over meerkeuze
LEREN LEREN : VAKGERICHTE TIPS
Communicatiewetenschappen
- Prof. Van den Bulck
- Prof wijdt dikwijls uit: volgt boek dikwijls niet  notities nemen is
zeer belangrijk !
- Gastcollege is belangrijke leerstof, net als de onderzoeken: examen !
- Niet mispakken aan vak !
LEREN LEREN : VAKGERICHTE TIPS
Methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijk
onderzoek
- Prof. Meuleman
- Prof gebruikt zeer goede en zeer veel slides: omvatten cursus
- Oefeningen uit monitoraat komen in dezelfde lijn terug op examen
(cfr. niet identiek) !
LEREN LEREN : VAKGERICHTE TIPS
Samenleving: feiten en problemen
- Slides volgen het boek
LEREN LEREN : VAKGERICHTE TIPS
Statistiek
-
Prof. Loosveldt
Indien > 5u wiskunde/week: normaal geen probleem
Engels boek: goede uitleg
Slides leren: theorie !
MAAK OEFENINGEN !!!
LEREN LEREN : VAKGERICHTE TIPS
Initiatie (afzonderlijk voor Communicatie & Politieke wetenschappen/Sociologie)
- Communicatie:
• Prof. Eggermont
• 4 taken, 1 examen op 5 punten (meerkeuze)
• Taken goed maken: voldoende tijd insteken, want elk punt telt !
• Cursus vanbuiten leren is zinloos, maar niet aan mispakken (goed lezen) !
• Lever tijdig in !
- Politieke wetenschappen/Sociologie:
• Prof. Drieskens
• 4 taken en 1 paper op 10 punten
• Taken van eerste semester zijn aanloop naar de eindpaper
• Taken goed maken: voldoende tijd insteken, want elk punt telt (cfr. 2de semester alleen
papers) !
• Lever tijdig in !
• Taak niet schriftelijk én online indienen  N/A
LEREN LEREN : VAKGERICHTE TIPS
Alle vakken
-Alle examens zijn meerkeuze, met uitzondering van samenleving en
sociologie (half)
-Eerste blad van de examens altijd goed lezen (cfr. giscorrectie)
-Normaal heb je tijd genoeg voor ieder examen
-Het is echt aan te raden om naar alle monitoraatsessies te gaan. Deze
duren 1 à 2 uur. Wacht niet met inschrijven !
-Een goed schema maken
-Ouderejaars zijn altijd handig voor samenvattingen, maar mispak je
niet aan samenvattingen !
NOG VRAGEN ?
PAL (“PEER ASSISTED LEARNING”)
Efficiënt studeren = als je het vertelt aan anderen
-Gewone les : 5 - 10 %
-Nakijken van die les : 30 - 40 %
-Uitleggen aan elkaar : 90 %
PAL (“PEER ASSISTED LEARNING”)
 DAAROM: PAL-sessies:
 Online inschrijven via Facebookgroep 1e Bach
 Je komt in groepen van circa 5 personen (er wordt rekening
gehouden met de personen waarmee je PAL wilt volgen)
 Elke week 1u samenkomen, o.l.v. ouderejaar(s), om een vak met
elkaar te bespreken
 Dit helpt om de zaken beter bij te houden en om niet uit te stellen
 Schakelstudenten/bissers en trissers
NOG VRAGEN ?
https://docs.google.com/forms/d/1e6R3qtY1uAq9wjrDsYN5uwC84bwT6qmz2wFsHjLCfKY/viewform?usp=send
_form
GETUIGENIS NIELS

similar documents