12. Kinderrechten als brug: identiteit, participatie en samenleving

Report
Kinderrechten als brug
VELOV-conferentie
26 februari 2015
Vragen voor deze workshop
• Welke vraag wil je zeker beantwoord zien in
deze workshop?
Post-it
Overzicht
• Deel 1: kinderrechteneducatie: wat en
waarom?
• Deel 2: dialoog
• Deel 3: methodiek kinderrechtenscholen
Deel 1
KINDERRECHTENEDUCATIE:
WAT EN WAAROM?
Kinderrechteneducatie
Een voorsmaakje:
Kinderrechtenschool
Het Prisma (Gent)
http://www.ambrosiastafel.be/index.php?id=96
met dank aan Plan België
Kinderrechten?
• Kinderen hebben
recht op onderwijs
• Kinderen hebben
rechten in het onderwijs
• Kinderrechten worden verwezenlijkt
door onderwijs
Kinderrechteneducatie: wat?
• De basisingrediënten:
– Benoem kinderrechten
– Positieve benadering
– Vanuit ervaringen van
kinderen
– Participatie en nondiscriminatie
– Voorbeeldfunctie
Benoem kinderrechten
• Kinderrechten komen eigenlijk al heel vaak
aan bod op school
• Omgaan met pesten, diversiteit, burgerschap,
armoede, klimaat, noord-zuid-thema’s,
conflict,…
• In praktijken zoals het praatrondje en het
organiseren van inspraak van leerlingen
• Benoemen, verduidelijken en linken!
Positieve benadering
• “ik geef wiskunde, dus voor mij niet relevant”
• “om ze te laten weten hoe goed ze het
hebben”
• “elk jaar geef ik een les over kinderrechten, de
geschiedenis en de wereldoorlogen”
• “zo kan ik hen ook op hun plichten wijzen”
Vanuit ervaringen van kinderen
• Geen theoretische uiteenzetting over het
Verdrag. Koppeling met de praktijk is
essentieel:
– Ervaren van de betekenis van kinderrechten
– Omzetten in gedrag en houding
– Werken aan vaardigheden
– Samenhang tussen vorm en inhoud
– Toepassen in eigen leven  elementen uit eigen
leefwereld
Participatief en niet-discriminerend
• Discriminatie ondergraaft verhaal rond kinderrechten
–Gebeurt niet altijd bewust
–Aandacht voor bevoordelen of benadelen omwille van
achtergrondkenmerken
–Aandacht voor vooroordelen en stereotypes
Nood aan reflectie over de rol van de leraar en aan modellen die
hiervoor kunnen worden gebruikt
• Participatie = essentieel
–meer dan activerende werkvormen
–Aandacht voor randvoorwaarden
–Participatiemodellen kunnen ook discriminerend werken!
Opnieuw: nood aan reflectie!
Voorbeeldfunctie
• ”Het toont kinderen dat ze meer kunnen dan
enkel luisteren naar de grote mensen. Het
wijst mij op mijn plichten als leerkracht om
ook naar mijn leerlingen te luisteren.”
• “Bij het behandelen van de kinderrechten
komt er een gevoel van begrip, 'wij mogen ook
iemand zijn’”
• “Het blijft een continu proces, een
basishouding die men moet incorporeren.”
Kinderrechteneducatie: waarom?
• Impact op schoolklimaat
• Zelfvertrouwen leerlingen
• Positief effect in scholen met kansarme
leerlingen (scholen met KR-beleid)
• Betere leerkracht-leerling relaties
• Betere relatie met ouders
• Minder leerkrachtenverloop
• Minder burn-out
Kinderrechteneducatie: waarom?
“We zijn al een tijd bezig om
te werken rond respectvol
omgaan met mekaar, met
de omgeving, preventie van
pesten, ... De kinderrechten
bieden een stevig kader om
dit verder uit te werken.”
Kinderrechteneducatie: waarom?
• Kinderrechtenverdrag
• Burgerschap en
democratie
• Rechten van anderen
• Gelijke kansen
• Beroepen van morgen
• …
Ik vind het nuttig om les te geven
over kinderrechten
helemaal akkoord
25%
akkoord
neutraal
75%
niet akkoord
helemaal niet akkoord
Bevragingen
Open Fora
Leerlingen
aan het woord
Leerkrachtenbevraging
Externe
bijdragen
Kinderrechteneducatie: to do
• Erkenningsvoorwaarden en eindtermen
• Beroepsprofiel van de leraar
Kinderrechteneducatie: to do
• Lerarenopleiding
Kinderrechteneducatie: meer weten?
Vragen voor deze workshop
• Welke vragen zijn reeds beantwoord?
• Welke nieuwe vragen wil je toevoegen?
Deel 2:
DIALOOG
Discussie
• Vragen op de post-its?
• Vertrekken vanuit de huidige praktijken: wat is er al?
• Hoe kan KRE aansluiten bij de inhouden en werkvormen in
de lerarenopleidingen?
• Wat is haalbaar (mogelijkheden en drempels)?
• Kan KRE een antwoord en kader bieden voor uitdagingen
binnen de opleidingen (congruentie, diversiteit,…)
• Hoe structureer je reflectie over non-discriminatie en
participatie?
• Welke input verwacht je van kinderrechtenorganisaties?
Deel 3:
METHODIEK
KINDERRECHTENSCHOLEN
Kinderrechtenschool
•
•
•
•
www.kinderrechtenschool.be
Stappenplan
De kinderrechtenboot
Bordboek
Contact
• Anneleen Van Kelecom
UNICEF Belgium:
[email protected]
• Nele Willems
Artesis Plantijn Hogeschool:
[email protected]
• Naima Charkaoui
Kinderrechtencoalitie
Vlaanderen vzw:
[email protected]
encoalitie.be

similar documents