School aan de beurt

Report
School aan de Beurt
Barend De Reu
52
5
399
scholen
scholensites
uur toezicht
5772
leerlingen
bevraagd
Schoolgericht:
Schooloverschrijdend:
• gezellig
uitwerken netwerk rond
dezelfde thema’s
• hersteld
• proper
• veilig
• sociaal vaardige leerlingen
Extra aandacht voor:
aanpak van geweld en asociaal gedrag
Schoolgericht | gezellig
Schoolgericht | hersteld
Schoolgericht | hersteld
Schoolgericht | hersteld
Schoolgericht | proper
Schoolgericht | proper
Schoolgericht | veilig
Schoolgericht | veilig
Schoolgericht | sociaal vaardig
openbaar vervoer
Schooloverschrijdend
protocolovereenkomst
buurtregie
toezichtvergadering
lijntoezicht
buurt
aan de
beurt
netwerk
buurttoezicht
schoolspotters
politie
drugsbeleidplan
spijbelspiegels
Schooloverschrijdend
Schooloverschrijdend
Schooloverschrijdend
Schooloverschrijdend
Schooloverschrijdend

similar documents