Presentatie Planten maken stroom door Niek

Report
(P)MFC
Microbial fuel cell als context voor REDOX
Plant levert stroom
MFC
soil/sediment MFC
waste(water)
MFC
plant MFC
toepassingen MFC/MEC
MFC:
• Productie stroom
• Behandelen afvalwater
MEC:
• Productie energierijke stoffen (H2, CH4)
• Verlagen energiekosten voor productie natronloog
PMFC
Plant-e
Voorbeeldopgave
Geef de halfreacties en de totaalreactie van de omzetting
van ondergenoemde stof in een PMFC :
Glucose → koolstofdioxide
C6H12O6 + 6 H2O → 6 CO2 + 24 H+ + 24 eO2 + 4 H+ + 4 e- → 2 H2O
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O
Practicum
• Materiaal:
Practicum
• Variabelen:
variabele
effect
grondsoort (zand, compost, potgrond,…) levering:
• micro-organismen
• substraat
laagdikte grond
= afstand tussen elektrodes 
bepaalt protonentransport
temperatuur
hoger:
• reactiesnelheid >
• optimaal voor micro-organismen
zoutgehalte van het water
= positief (elektrolyt !)
soort plant
• robuust / pionier
• bestand tegen “natte voeten”
• hoog metabolisme
…..
Toevoegen glucose
uren
Practicum
Aandachtspunten:
• Inerte elektrodes
• Interne weerstand meter moet voldoende zijn
• Effect plant pas op lange termijn meetbaar
• ..?
Afrondende opdracht
In vorm van schrijven van (gedeelte van) onderzoeksplan
n.a.v. de vraag “wat is de potentie van P-MFC?”
Aan de orde komen:
• Life cycle analysis (LCA)
• rekenen aan rendement
• efficiëntie van electriciteitsproductie
• rekenen met stroomsterktes en omzetting substraat
Afrondende opdracht - LCA
Afrondende opdracht
Opgave:
De opbrengst van de P-MFC op lab-schaal is 0,2 W.m-2.
De verwachte theoretische opbrengst is 3,2 W.m-2 .
Reken beide opbrengsten om naar het aantal kWh per jaar.
Opgave:
Aan de hand van de stroomsterkte (gegeven) een berekening
maken over de hoeveelheid glucose die jaarlijks wordt
omgezet door een P-MFC.
Afrondende opdracht
Opgave:
Wat betekent het als:
• de curve > 100%
• de curve < 100%
• de curve < 0%

similar documents