Cogmed Werkgeheugentraining op de Leonardoschool

Report
De verstrooide professor
Cogmed Werkgeheugentraining
op de Leonardoschool
Hanneke van Dasler
Psycholoog
Cogmed werkgeheugentraining
Waarom?
De theorie
De training & praktijk
Opmerkingen van leerkrachten
Het gaat het ene oor in en het andere oor uit
Lijkt niet te luisteren naar wat ik zeg
Ik vraag een boek en een potlood op tafel te leggen en 9 van de 10 keer gebeurt het
niet
Na 2 instructies, is hij de eerste alweer vergeten
Hij is snel afgeleid
Hij let vaak niet op
Is er met z’n gedachte niet bij, hij zit veel te dromen
Als ik vraag een som uit te rekenen, die hij best aankan, vraagt hij vaak ”Wat was de
som ook al weer?”
Hij kan maar moeilijk beginnen aan zijn werk
Als hij al kan beginnen met een taak dan haakt hij vaak halverwege af
Vraagt vaak “Wat moest ik ook al weer doen?”
Hij is meestal als laatste klaar
Hij kent de tafels amper
Hij kan zijn werk niet plannen en organiseren
Hij vergeet zijn gymspullen altijd…….
Het brein
De Frontaalkwab en de
Pariëtaalkwab
Figuur 1. Gekleurde gebieden laten de
hersengebieden zien die geactiveerd worden
tijdens een werkgeheugentaak (Klingberg et
al., 2002).
Geheugenkaart
Het werkgeheugen
Verwijst naar een systeem van het brein dat
zorgt voor tijdelijke opslag en bewerking van
informatie die nodig is voor complexe cognitieve
taken als taal, begrip, leren en redeneren.
Bijvoorbeeld hoofdrekenen
21 x 42 =
21 x 4 = 84
21 x 42
21 x 2 = 42
21 x 40 = 840
21 x 42 =
21 x 2 = 42
21 x 40 = 840
… + 42 = 882
Definitie Werkgeheugen
Het vermogen om informatie
korte tijd vast te houden
én
te kunnen gebruiken
in een denkproces (cognitief proces)
Ontwikkeling van het werkgeheugen
D
I
G
I
T
S
8
7
6
arbetsminne
A
A
N
T
A
l
5
4
3
2
1
0
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
ålder
Ontwikkeling werkgeheugen bij HB
?
Uit: Gebruik je hersens! Over leren en hersenen, Simon Ettekoven en Erik van Vliet
Taxonomie van Bloom
Werkgeheugen is belangrijk
IQ
WM 5 jaar
Lezen
Rekenen
Spellen
Werkgeheugen het nieuwe IQ
Alloway & Alloway 2008
Voorspeller voor schoolsucces!
Falend Werkgeheugen op school
7 principes (Susan Gathercole)
Werkgeheugenproblemen herkennen:
signaleren
Het kind monitoren; checken
Evalueer de werkgeheugenbelasting
Verminder de werkgeheugenbelasting
Herhaal belangrijke informatie
Moedig het gebruik van hulpmiddelen aan
Laat het kind zijn eigen strategieën gebruiken
En…..
Cogmed
Werkgeheugentraining
Zweedse hoogleraar
Torkel Klingberg, Stockholm
Alan Baddeley´s Werkgeheugen Model
Centraal Executief
Phonologische Lus
Episodische Buffer
Visueel-Ruimtelijke
Kladblok
De fonologische lus
De fonologische lus heeft als taak verbale informatie
op te slaan in het korte termijn geheugen. Verbale
informatie is alles dat gesproken kan worden, zoals
een woord, een lettergreep of een cijfer.
Deze fonologische lus bestaat uit twee delen
– een innerlijk oor dat gesproken geluiden in hun
juiste volgorde onthoudt
– een innerlijke stem die via herhaling er voor zorgt
dat woorden of klanken niet vergeten worden.
Het visueel-ruimtelijke kladblok
Het visueel-ruimtelijke kladblok slaat visuele informatie
op. Ook dit visueel-ruimtelijke kladblok kan opgedeeld
worden in twee delen:
Een visuele component, die zich in de eerste
plaats bezighoudt met objecten en hun visuele
kenmerken zoals vorm of kleur
Een ruimtelijke component, die zich bezighoudt
met de locatie en bewegingen in de ruimte.
De episodische buffer
In de episodische buffer wordt informatie over
gebeurtenissen vastgehouden. Bv wat deed je
vanochtend toen je wakker werd.
Dit is een integratie van zowel visuele als
auditieve informatie. Deze component is door
Baddeley pas later in 2000 toegevoegd aan
zijn oorspronkelijk model.
Het centraal executief systeem
Het centraal executief systeem stuurt de
aandacht en informatiestroom van en naar de
'slave systems'.
Het is een flexibel systeem dat
verantwoordelijk is voor de controle en het
regelen van de cognitieve processen.
Trainingseffecten
Significante effecten zijn er vastgesteld bij:
-
Kinderen met ADHD, met en zonder medicatie
-
Kinderen herstellend van een chemokuur
-
Volwasssenen herstellend van een hersenbloeding
-
Bij gezonde kleuters in vergelijking met placebo en alternatieve training
-
Bij gezonde jong volwassenen (20-30jr.) en gezonde ouderen (60-70 jr.)
-
Follow-up: 3 maanden, half jaar, jaar en 2 jaar
-
En nog veel meer studies!
Van studies….naar praktijk
Selectie in de klas
Vragenlijst voor de leerkracht
Resultaten op de onderzoeken (WISC III)
Schoolresultaten
Wie moeten er géén Cogmed Training doen?
Bij fotosensitieve epilepsie
Bij ernstige depressie
Bij ernstige en acute angsten
Bij gebrek aan motivatie
Bij onrustige thuissituatie
Kinderen
14 kinderen
Pretest en posttest
Uitvoering
Aanwezig 5 trainingshulpen (oproep)
Eerste half uur van de dag (ma, di, do, vrij)
Kinderen zitten uit elkaar met hoofd naar de
muur
Koptelefoon op
Onlineverbinding
Laptop opgeladen
Belangrijk voor effectiviteit!
Hét grote verschil tussen de vroege en latere
studies zit niet in het programma (dit is
namelijk hetzelfde bij alle studies), maar wel
in……
de manier van begeleiding
Kinderen kregen één keer per week
individueel therapie
Cogmed Methode
Gebaseerd op twee belangrijke
uitgangspunten aangaande het trainen van
vaardigheden:
1. Er wordt getraind op het toppunt van het kunnen door
gebruik te maken van adaptieve programma, waarbij de
moeilijkheidsgraad per trial wordt aangepast
2. Er wordt ruim een half uur per dag getraind 4-6 dagen per
week gedurende tenminste 10 weken
Principes bij de therapie
5 G’s
Stappen in de Training
1. Aanvangsinterview
2. Start sessie
4. Afsluitsessie
3. Training 10 weken
Individuele therapie
Trainingshulpen
5. Follow-up na
6 maanden
Aanvangsinterview
Bedoeld om helder te krijgen of Cogmed iets voor het kind kan betekenen.
Doelen en verwachtingen opstellen (3 doelen)
Is het kind geschikt voor de training
Is de omgeving geschikt voor de training, klassikaal
Koptelefoon, eigen laptop, trainingshulp
Beloningssysteem
Kortom: wordt er al aan alle voorwaarden voldaan om een goede training
te geven?
Volgende stap
2. Start sessie
3. Training 10 weken
Startsessie
Voorlichtingsavond
Met de ouders, de leerkracht en de trainingshulp
Beloningssysteem
Verwachtingen en doelen
Plan de training
Werkwijze
www.training.cogmed.com
Continu online verbinding
Eigen inlognaam en wachtwoord
5 dagen in de week (ma, di, do, vrij op school)
10 weken lang, 45 minuten per keer
Therapeut volgt de training op de server
Een keer per week therapie
Het programma
Voorbeeld van een oefening
Gebruikersnaam: test
Wachtwoord:
test99
Het volgen van de training
Vervolg stappen
4. Evaluatiesessie
5. Follow-up na
6 maanden
Afsluitsessie of evaluatiesessie
- Ontmoeting met de ouder en het kind op
school
- Ongeveer 6 weken na de training
- Het is mogelijk om de training te verlengen
met 5 dagen
- 100 minisessies (onderhoudskuur)
Conclusie
Beoordelingslijsten
Training Index
Trainings grafieken op Het Training Web
De doelen
Beoordelingslijsten
door de ouders
Aandacht en concentratie
Verbetering!
Hyperactiviteit en impulsiviteit
Vermindering!
Verbeterindex
Cogmed claimt met de training een
gemiddelde van bijna twintig procent
verbetering op het werkgeheugen te kunnen
bereiken.
Kinderen gemiddeld een verbetering van
ongeveer 39%!
Verbeterindex gemiddeld is 26
32!
De doelen
De ouders verschillen van mening.
In het algemeen zeer tevreden!
Kinderen wel geleerd om door te zetten
Therapie werd als prettig en zinvol ervaren
Mail…
Weet je dat zij, nu na 7 of 8 toetsen, een 9
gemiddeld staat!!!! Ongelofelijk! Ze doet iedere
dag goed haar huiswerk en ze is nog steeds –
haast- niks vergeten... Goed van haar he?
Verbeteringen in het
werkgeheugen
Stap 5
2. Start sessie
4. Afsluitsessie
3. Training 10 weken
Coaching
5. Follow-up na 6 maanden
Follow-up
Via de telefoon
6 maanden na afronding van de training
Gesprek met de ouders
Mogelijkheid van 100 extra korte trainingsdagen
(onderhoud)
Al met al…..
Meer informatie:
www.kleinbolwerk.nl

similar documents