Henrik Rindom: Vi ser misbruget - men hvad ligger bag

Report
Vi ser misbruget
men hvad ligger der bag
Henrik Rindom
Overlæge i
Lænkeambulatorierne
Psykiatrisk center Hvidovre
Stofrådgivningen
[email protected]
DOPAMIN
DOPAMIN
Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion og
påvirker selvadministration af rusmidler
Gruppe med
andre aber
Individuelt
med mor
Dominant abe
Ingen stress
Underordnet
Dominant
50
40
30
* *
20
Underordnet abe
stressed
10
0
S.003
.01
.03
Cocaine (mg/kg/)
.1
Posttraumatisk belastningsreaktion
Tilbagevendende oplevelse af traumet
Stærkt ubehag ved udsættelse for
omstændigheder der minder om traumet
Vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed
med > 2 af følgende:
a. Ind eller gennemsovningsbesvær
b. Irritabilitet eller vredesudbrud
c. Koncentrationsbesvær
d. Tilbøjelighed til sammenfaren
Tilpasningsreaktion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emotionel forstyrrelse
Nedsat social funktionsevne
Betydende livsændring eller påvirket integriteten
af patientens sociale netværk
Større udviklingsmæssig overgang
Nedtrykthed
Angst
Bekymring
Magtesløshed
Nedsat evne til at gennemføre daglige gøremål
Angst symptomer
Hjertebanken
Rysten
Mundtørhed
Vejrtrækningsbesvær
Kvælningsfornemmelse
Trykken i brystet
Kvalme
Svimmelhed
Uvirkelighedsfølelse
Frygt for at dø
Hedeture
Dødhedsfølelse eller paræstesier
Personlighedsforstyrrelser
Ekstreme eller betydelige afvigelser fra den
måde, hvorpå et gennemsnitsmenneske i
en given kultur, føler, tænker, opfatter og
især forholder sig til andre.
• Betydeligt subjektivt ubehag
• Sociale vanskeligheder
Negative barndomsoplevelser
• Tab af følelsesmæssig kontakt
• Seksuelt overgreb
• Emotionel vanrøgt
• Andre problemer i forbindelse med
opdragelsesmæssig forsømmelse
• Fjernelse fra barndomshjem
• Indespærring / fængsling
• Fysisk overgreb ”Behandler sadisme”
DR –dokumentar: ”Isolation, straf og ydmygelse”
Sløvende – downer
Alkohol
Benzodiazepiner
Stesolid, Flunipam
Stimulerende - upper
Centralstimulerende
Amfetamin
Kokain / Crack
Kath
Mephedron
Fantacy - GHB og GBL
Hash
Skunk, Nol, Ryste
Opioider
Heroin, Metadon, Ketogan
Subutex Suboxone
Lighter gas
Lattergas
MDMA = Ecstasy
MDA
Brumo Dragonfry
Psilocybin
LSD
Mescalin
Ketamin
”Det er sjovt at drikke –
Så hvad er problemet ?”
- Fysisk afhængighed
- Psykisk afhængighed
Rusmidler øger aktiviteten
af DOPAMIN
Misbrug er som andre sygdomme
•
•
•
•
Det kan forebygges
Det kan behandles
Der ses ændre i biologiske forhold
Hvis ubehandlet kan det vare hele livet
Nedsat metabolisme
hos alkoholmisbruger
Rask
Alkoholmisbruger
Nedsat metabolisme
hos hjertepatient
Rask
Research supported by NIDA addresses all of these components of addiction.
Hjertepatien
Risikovillighed
Tilgængelighed
Eksperimenterende forbrug
Miljø
Arv
MISBRUG
AFHÆNGIGHED
Ophør
Procent 16 – 44-årige der har prøvet
Hash nogensinde og sidste måned
50
40
30
20
10
0
1994
2000
2005
2008
Sundhedsstyrelsen 2009
Alkoholforbruget
• I gennemsnit drikker alle danskere
over 14 år 66 øl om måneden
• 800.000 danskere drikke over
genstands-grænserne på 14 / 21
• 130.000 dansker = 1 ud af hver 32
danskere er alkoholafhængige
Ugentligt alkoholforbrug blandt drenge i
alderen 16 – 20 år
Alder
16
17
18
19
20
Alle
Aldrig
10,4
9,1
6,9
6,7
7,1
8,1
0 genst 19,4 13,4 11,6 9,1
8,7
12,5
1-21 genst 57,2 53,7 54,1 57,4 56,9
56,1
22-29 genst
5,1
8,7 11,2 11,1 11,5
9,5
> 30 genst
8,1
15,1 15,2 15,7 15,8
14,1
National sundhedsprofil unge 2011 , Sundhedsstyrelsen
Ugentligt alkoholforbrug blandt piger i
alderen 16 – 20 år
Alder
16
17
18
19
20
Alle
Aldrig
10,2
9,2
7,1
7,7
6,7
8,2
0 genst
16,3
12,1
11,6
10,4
14,3
13,1
1-21 genst
15,6
69,2
73,8
72,1
71,4
71,2
22-29 genst
4,8
4,1
4,7
4,4
5,3
4,6
> 30 genst
3,2
5,5
4
3,6
3,3
3,9
National sundhedsprofil unge 2011 , Sundhedsstyrelsen
1-års hyppighed ved
misbrug
afhængighed
Sindslidelser
21,3
29,2
Alvorlig depression
11,3
27,9
0,3
1,9
29,1
36,9
Generaliseret angst
1,4
11,6
Panikangst
1,3
3,9
Posttraumatisk stress syndrm. 5,6
7,7
Maniodepressiv
Angstlidelser
Alkoholafhængige indlagt til afrusning
1975
1987
kvinder mænd
63 døde
18
45
143 i live
40
103
206 patienter
Alkoholafhængige indlagt til afrusning
mænd
kvinder
Abstinente
11
1
Sociale drikkere
23
5
49
20
< 5 point
MAST
> 5 point
Længden af ædruelighed er prediktiv for blivende
helbredelse
GABA
GHB
GBL
Gamma Butyrolacetone
Pot
Hash
Nol
Joint
Thillum
Tju-bang
Bong
Spand
Ændringsprocessen
Hashpsykose
44 % af unge der indlægges
med hashpsykose får diagnosen
SKIZOFRENE inden der er
gået fire år
 Søvnbesvær
 Hidsighed
 Natlige svedetur
 Rastløshed
Behandling
•
•
•
•
•
•
Rusens fire faser
Placebo
Medicin
Årsag til misbruget
Krav mod belønning
Positive livs elementer
Unges misbrug
Et misbrug hos unge
er et symptom på
at de ikke trives
husk
De gør det ikke for at drille os
Symptomer ved misbrug af
Centralstimulerende stoffer
Rastløs, overgearet
Angstanfald
Emotionel labil og irritabilitet
Aggressive og voldelige udbrud
Mistænksomhed stigende til
paranoia
Hallucinationer især høre og
følelse
Depression
Forgiftning med amfetamin, ecstasy eller kokain
 Kramper
 Kvalme og opkastning
 Store pupiller
 Feber
 Hjertebanken
 Smerter i brystet
 Psykose = sindssyg
LSD
• Pseudopsykose = bevaret realitetssans
personen ved godt hvad der sker
med ham, men er hallucineret
• Psykose = ophævet realitetssans
• LSD rus = 0,125 mg LSD
1 gram LSD = 8000 trip
• LSD rusen kan være i mange timer
afhængig af dosis
Hold fokus på målet i misbrugsbehandling
Ingen faggruppe kan løse opgaven alene
Henrik Rindom
[email protected]

similar documents