Selviscenesættelse / Frida Kahlo

Report
Selviscenesættelse / Frida Kahlo
Mål

Kende og kunne bruge begrebet ’selviscenesættelse’

Forstå selviscenesættelsens betydning i den postmoderne verden

Forstå og kunne definere selviscenesættelsens betydning i kunsten

Kende til Frida Kahlo som maler, som symbolist og som power-kvinde.

Viden om mexicansk kultur og symboler

Aktivt kunne bruge de danskfaglige værktøjer, som hæfter sig til kunstmalerier som
genre og knytte dem til Fridas Kahlos værker.

Kunne bruge Gyldendals billedcirkel

Gennemanalysere tre af Krida Kahlos mest kendte værker.

Have indsigt i, hvordan temaet selviscenesættelse kan bruges i den postmoderne
skønlitteratur

Kunne arbejde i større gruppe med ansvar for en fælles fremlæggelse
Aktiviteter
 Sideløbende arbejde med to sammenhængende foki
 Selviscenesættelse (dansk.gyldendal.dk)
 Frida Kahlo og kunstbilleder
I skal hele tiden selv tænke over at koble de to – de
hænger sammen og kan bruges til at forstærke
hinanden.
Skema hold 2
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1. modul
Intro,
selviscenesæt
-telse.
Film -
?
Arbejde
opdelt med
analyse og
fremlæggelse
Arbejde med
selviscenesæt
telse i skønlitt.
2. modul
Selviscenesæt
-telse/
Kunstbillder/
Den sårede
hjort
Den sårede
hjort
Betty Nansen
3. modul
FIlm
Mexico, kultur
og symboler
Betty Nansen
4. modul
Kronik
’ I kan forvente 1 times lektier pr dag
’ Skemaet er ikke fast og der kan forekomme ændringer
Arken
Arken
Kreativt
arbejde med
selviscenesæt
telse
Afrunding og
fremvisning af
produkt
Lektier
 Lektier øverst på blogsiden hverdag.
 Tjek dagligt
 Det er dit ansvar – også selvom du har været syg
 Husk hvorfor I er her?
Lære >< Have det rart
Dansk-log
 Dagligt fokusere på, hvad I har lært. Nedskrive og
afleveres på fredag
 En ny ting jeg har lært
 En ting jeg er blevet bedre til
 En ting jeg gjorde godt
 En ting jeg kunne gøre bedre
Mexicansk kultur
 Mexicanske indianere – mayaerne og aztekerne
 Spanien kolonimagt fra 1521- 1821

 Ligger op ad USA
 Meget traditionelt – aztekisk og katolsk inspireret
 Dia de los muertos
Fokus på aztekerne
 Azteker stammer fra stednavnet Aztlan
 Indiansk folk
 1400 + 1500 tallet herskede i Mexico (til spaniernes
erobring)
 Flere efterladte bygningsværker og kunst er vidne om
deres storhed.
 Matriarkalsk samfund
Aztekerne og tro
 Polyteistisk – flerguderi
 Krigsgud – Huitzilopochtli (Den flammende sol)
 Frugtbarhedsgud – Tlaloc(regn og afgrøder)
 Visdom, kunstner – Quetzalcoatl
 Ofrede til guderne – menneskeblod/
kanibalisme
Symboler
 Månen – giver liv
 Solen – tager liv (udtørrer/krigsgud)
 Abe – liderlighed
 Kolibri – Kriger, der er faldet i kamp
 Hund -(den hårløse hund) føre mennesket sikkert gennem
dødsriget (skænket af guden Xolotl)
 Øje i panden – klogskab/tanker
 Rødder – liv/fundering
 Ørn+slange – Mexico (bl.a. flag)
Dualisme
 Tvehed – modsætninge
 Typisk tema i mange af Fridas malerier
 Det ene står stærkere, når det er sat op mod det andet
Kulde
Varme
Mørke
Lys
Måne
Sol
Krop
Ånd
By
Land
 Find selv tre eksempler på dualisme
Opsamlende om Frida
 Mexicansk af hjerte
 To store ulykker
 Maler sin dagbog
 Portrætter, måde egne og fotografier
 Meget bevidst om, hvordan hun fremstår
 Mexicansk klædedragt
 Seriøst udtryk – lukket mund
 Vender sine bagdele til fordele
 Skaber et stærkt image

similar documents