arbeid med stoffer

Report
Kap 1:Arbeid med stoffer
Først litt repetisjon:
: Kjemi er læren om stoffene i og omkring oss
2: Kjemi handler om:
- hvordan stoffer er bygd opp
- hvilken egenskaper de har
- hvordan stoffer reagerer med hverandre
1
Klipp: kjemi i alt
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/709343
Tegn på kjemisk reaksjoner:
- Fargeforandring er tegn på kjemisk reaksjon
- Gassbobler
- Energiforandring
- Utfelling
Alle kjemiske reaksjoner gir nye stoffer.
Utgangsstoffer
produkter
Energi i dagliglivet
Vi trenger energi for å leve (snakk sammen om hva
dere legger i det)
Energi er det som får noe til å skje
- Energi er ikke et stoff (stearinlys)
- Energi blir aldri borte, men går over i andre
energiformer (lysenergi, varmeenergi, bevegelsesenergi,
-
kjemisk energi)
- Enheten for energi er JOULE (J)
- Hva er jordas viktigste energikilde?
DETEKTIVOPPGAVE:
Er det stivelse i matvaren?
Forsøk side 32
Matvare
Før testen Etter testen
Potetmel
ja/nei
Gulrot
Melis
Eple
Løk
Potet
Sukker
Brannfarlige stoffer og brannslokking side 16 og 17
Branntrekanten viser hva som trengs for at noe skal brenne
Alle tre må være oppfylt
for at noe skal brenne
Når stoffet først er antent brenner det videre av seg selv. HVORFOR?
Der er fordi det avgis energi i reaksjonen slik at temperaturen hele tiden er høy nok til videre
forbrenning
En forbrenning er en reaksjon mellom et brennbart stoff
og oksygen i luft.
Det avgis energi og det dannes nye stoffer i reaksjonen.
(Coffeemate)
Brannfarligestoffer skal
være merket
Hva er det viktigste slokkemiddelet?
- VANN kjøler ned
Noe av vannet vil fordampe slik at oksygengassen i luft
ikke slipper til.
NB! Bruk aldri vann i ei gryte som inneholder olje. (NRK
film)
Grunnen; Vann og olje er ikke blandbare. Vannet vil bare koke på overflaten, det blir
dannet små dråper av olje som spruter over store områder før de antennes.
Brannslokkingsapparater finnes i alle hjem
ABE-apparat (pulverapperat, natron)dannes karbondioksidgass, tyngre enn luft, kveler
flammene
= treverk, papir og klær
B= Olje og fett
E= Elektrisk utstyr
A
RING: 110 HVEM-HVA-HVOR
En blanding
er
enten
eller
en mekanisk blanding
sølevann frokostblanding
en løsning
saft sjøvann
Vi kan skille stoffene i en blanding ved
metoder som:
- filtrering
- destillasjon
- inndamping
- kromatografi
Lycopodium= heksemel
Lycopodium= kråkefot
Heksemel er sporene fra planter i kråkefotfamilien.
Det er ekstremt brennbart når det spres i luft
Når pulveret (sporene) spres i luft brenner det raskt og kraftig.
Det skyldes at sporene inneholder mye olje, samt at de bittesmå partiklene får
stor tilgang til oksygen.

similar documents