Fra økonomistyring til virksomhedsstyring

Report
INTRODUKTION TIL
CAND.MERC. I
ØKONOMISTYRING
Program
• Fra økonomistyring til virksomhedsstyring
• Økonomistyringen som en del af den strategiske styring;
kobling til strategi, drift og forretningsmodeller
• Design, koncepter og roller
• Semestrenes opbygning og den røde tråd
• Et eksempel på et fag: indlæring i symbiose med erhvervslivet
• Liniens folk
• Kompetencer og fremtidige rolle
Cand.merc Økonomistyring er:
• Forskningsbaseret undervisning der giver karriere-ballast for
den studerende som interesserer sig for:
• At påvirke beslutningstagning og at beregne de
økonomiske konsekvenser af beslutninger
• At beregne hvordan den største profit opnås
• At koble strategi til beslutningstagning og ledelse
• At komme fra universitetet med både faglig ballast og
praktisk kunnen
• At blive en god leder med en økonomisk ballast
Fra økonomistyring til virksomhedsstyring
Økonomistyring og virksomhedsstyring er snævert knyttet
Strategisk styring
Styring er et integreret perspektiv på ledelse
Kobling af strategi og forretningsmodeller til driftsmålinger
• BSC
• Forretningsmodeller
Samspillet skal virke
Design og koncepter
• Økonomistyringens komponenter
• Nye tendenser og modeller
• Fra standardmodel, til koncepter og integreret model!
• Økonomistyringens rolle og betydning: i det private, det
offentlige og i samfundet
• Ledelse i praksis:
•
•
•
•
•
Planning
Organising
Commanding
Coordinating
Controlling
Semestrenes opbygning og den røde tråd
•
Åben struktur med primært 5 ECTS moduler
• Stor vægt på undervisningstimer på 7. og 8. semester
• Muliggør nem indarbejdelse af valgfag fra andre linier og
universiteter
• Gør modulerne velegnede til valgfag for andre linier og
universiteter
• De tekniske forudsætninger (f.eks. IT og statistik) er
præcist afpasset til deltagernes forudsætninger
1. semester
Videnskabelig metode (5 ECTS)
Strategisk Styring (10 ECTS)
Økonomistyring med ABC (5 ECTS)
Ledelsens Informationssystemer (5 ECTS)
Projekt med udgangspunkt i fagene Økonomistyring med ABC
og Ledelsens Informationssystemer i fjernvarmesektoren
(5 ECTS)
2. semester
Eksternt regnskab for beslutningstagere (5 ECTS)
Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring (5 ECTS)
Økonomistyring i supply chains (5 ECTS)
Datawarehousing (5 ECTS)
Projekt med udgangspunkt i fagene Budgetlægningsdesign og
incitamentsbaseret styring samt Datawarehousing i en konkret
virksomhed (10 ECTS)
3. semester
Valgfag fra Økonomistyringslinien (alle 5 ECTS):
•Multidimensionel analyse
•Feltstudier i økonomistyring
•Business Models og strategisk rapportering
•Økonomistyring i den offentlige sektor
•Corporate Finance
•Videregående omkostningsteori
Fagspecifikke projekter på 10, 15, 20 eller 30 ECTS:
• F.eks. i kombination med 1 eller 2 af de ovenstående fag og
en virksomhed
Valgfag fra dansk eller udenlandsk universitet
4. semester
Kandidatafhandling
Frit valg af vejleder, emne og metode
Vejledningskontrakt, til sikring af færdiggørelse og progression
ift. 9. semester
Videnskabelighed og metode i højsædet
Eksempel på et fagforløb
Økonomistyring med ABC, 7. semester
Lektion 1
Lektion 2
Omkostningsprincipper,
design af
ABCmodeller,
samt
fortolkning af
ABC-info
Lektion 3
Lektion 5
Lektion 4
Activity Based
Budgeting
Anvendelse
(ABB),
variansog
udbredelse af analyser samt
fastlæggelse af
ABC
interne
afregningspris
er
ABB,
lønsomhedsanalyser +
Case 1
(Kanthal)
Design af ABC
med Rapid
Prototyping +
Case 2
Lektion 6
Case 2
(fortsat)
Lektion 7
Time-driven
ABC (TDABC) + Case
3 (Sanac) +
opsamling
Litteratur:
Litteratur:
Litteratur:
Litteratur:
Litteratur:
Litteratur:
Bukh & Israelsen
(2004)
Al-Omiri & Drury
(2007)
Kaplan (1994)
Cooper & Kaplan
(1991)
Cokins (2001)
Bukh (2007)
Datar & Kaplan
(1997)
Bjørnenak
(1997)
Bukh &
Dietrichson
(2010)
Kaplan &
Anderson (2010)
Kaplan (1984)
Innes & Mitchell
(1995)
Datar & Gupta
(1994)
Krumwiede
(1998)
Gosselin (2007)
Kaplan et al
(1997)
Cooper &
Kaplan (1992)
Mak & Roush
(1996)
Bukh & Israelsen
(2004)
Kaplan & Norton
(2009)
Kaplan (2009)
Everaeret et al
(2007)
ABC-værktøjskassens indhold:
•
•
•
•
•
”Traditionel” ABC
Timedriven ABC
Rapid Prototyping ABC
eller en kombination…?
og hvilke omkostningsfordelingsprincipper skal benyttes?
• hvilke omkostninger skal man fordele?
• hvordan skal man fordele (fullcost vs. ”variabilitet og
reversibilitet”) …?
Indlæring i symbiose med erhvervslivet
7. semestersprojekt med dansk fjernvarme
Underviserne
• Christian Nielsen, Cand.oecon., PhD (liniekoordinator)
• Erhvervserfaring: Controller, leder, konsulent, aktiestrateg, makroøkonom,
bestyrelsesmedlem
• Forskningsinteresser: Strategisk styring, supplerende rapportering,
forretningsmodeller og præstationsmåling
• Undervisning: Videnskabelig metode, Strategisk styring, Business models og
strategisk rapportering
• Per Nikolaj Bukh, Cand. oecon., Ph.d.
• Professor i økonomistyring. Han beskæftiger sig især med strategi samt design af
ledelses- og økonomistyringsmodeller i både private og offentlige virksomheder.
Per Nikolaj har udgivet mere end 200 artikler og bøger og en omfattende
erfaring som rådgiver for en række danske virksomheder og organisation.
• Lars Dietrichson, MSc og MBA
• ErhvervsPhD-studerende i økonomistyring. Han beskæftiger sig især med
Activity Based costing, benchmarking og regulering. Lars har erhvervserfaring
som direktør, økonomichef, konsulent og ingeniør.
• Niels Sandalgaard, adjunkt, PhD (årets underviser på SAMF)
• Erhvervserfaring: Har været ansat i VKR Gruppen som bl.a. økonom og
direktionsassistent.
• Forskningsinteresser: Budgettering, Beyond budgeting, Performance
management.
• Undervisning: Økonomistyring på HA 4. og 6. semester, Videnskabelig
metode samt budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring på cand
merc i økonomistyring.
• Poul Israelsen, Professor i produktionsøkonomi og
økonomistyring
• Erhvervserfaring: Institutleder, konsistoriemedlem, konsulent, ph.d.-vejleder,
gæsteprofessor i USA og Australien
• Forskningsinteresser: Økonomistyring, herunder ABC, Variability Accounting,
Accounting along the Value Chain, Economics of modularization, Lean
Accounting.
• Undervisning: Alle emner inden for de nævnte forskningsinteresser.
• Thomas Kristensen
• Erhvervserfaring: Konsulent, Investeringsselskabsejer
• Forskningsinteresser: lean og økonomistyring, moderne økonomistyring,
budgettering og præstationsmåling
• Undervisning: budgettering, økonomi og produktion, konventionel
økonomistyring
• Henrik Fladkjær, Lektor i økonomistyring og informatik
• Erhvervserfaring: studieleder, konsulent, SAP partner
• Forskningsinteresser: ABC i forskellige varianter, grundregnskab, ERP,
Business Intelligence (indeholder forskellige it løsninger som: database, Rapid
Application Development tools, datawarehouse, ETL og Multidimensionel
rapportering)
• Undervisning: Økonomistyring, it og vejledning lige fra 2. semester til 10
semester.
• Ann-Kirstine Svanholt
• Erhvervserfaring: Planlægnings- og økonomimedarbejder på handicapområdet
i amtsligt regi, udviklingskonsulent på social- og arbejdsmarkedsområdet og
områdechef på misbrugsområdet.
• Forskningsinteresse: Offentlig økonomistyring på de specialiserede
socialområder, økonomistyring som en pakke, accountability og koblingen
mellem økonomistyring og faglighed
• Undervisning: økonomistyring på de specialiserede socialområder i
kommunerne
• Morten Jarlund, statsautoriseret revisor
• Erhvervserfaring: Revisor hos Deloitte
• Undervisning: Revision og regnskab på Deloittes interne Audit Academy,
Eksternt regnskab på cand.merc.aud og cand.merc i økonomistyring,
Koncernregnskab på HA
• Daniel Harritz, PhD studerende; management control
systems, afregningspriser i shared service centre
• Marie Gravesen, PhD studerende
• Robin Roslender, Professor, Dundee University, Strategic
management accounting
Hvad kan jeg blive når jeg har læst økonomistyring?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bogholder?
Controller
Business analyst
Direktionsassistent
Konsulent
Økonomidirektør/CFO
Risk manager
Projektleder
PhD studerende
Business developer
Relaterede arbejdsområder:
• Strategiimplementering
• Regnskab
• Treasury funktion
• Finansiel kommunikation
Hvem sidder med ved beslutningerne?
Og hvem griner hele vejen ned til banken!
Recap CM Økonomistyring
•
•
•
•
Klar modulopbygning
Nem at integrere med andre valgfag og i andre linier
Konkrete færdigheder til beslutningstagning
Stærk og fokuseret samarbejde med
erhvervsvirksomhederne: være med til at gøre en forskel
• Kompetencer til at blive morgendagens leder

similar documents